DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Venres, 22 de decembro de 2023 Páx. 70360

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Tui

ANUNCIO de notificación aos titulares descoñecidos/domicilio incorrecto para lembrar o cumprimento da obriga da xestión da biomasa vexetal e da retirada de especies arbóreas.

Pola presente faise público que o 29 de novembro de 2023 ditouse resolución do seguinte tenor literal:

«Resolución de Alcaldía:

Vista a proposta de resolución do concelleiro de Servizos Sociais e Medio Ambiente do 29 de novembro de 2023.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que non pode determinarse a identidade da persoa responsable da xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas prohibidas, ou se ignora o lugar de notificación.

Esta alcaldía presidencia no exercicio das competencias atribuídas polo artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local

RESOLVE:

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que non se pode determinar a identidade das persoas responsables da xestión da biomasa ou se ignora o lugar de notificación, os titulares dos bens que se relacionan a seguir son descoñecidos e resulta imposible a súa notificación, comunícaselles ás persoas responsables a súa obriga legal de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas nas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Data da acta
de inspección

Referencia catastral

Localización/polígono/parcela

Persoa responsable

27.6.2023

36055A00500052

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

005

00052

Descoñecido

24.10.2023

36055A00600578

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

006

00578

Descoñecido

24.10.2023

36055A00600579

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

006

00579

Descoñecido

24.10.2023

36055A00600588

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

006

00588

Descoñecido

23.6.2023

36055A02900319

Guillarei (San Mamede), Tui, Pontevedra

029

00319

Descoñecido

23.6.2023

36055A02900353

Guillarei (San Mamede), Tui, Pontevedra

029

00353

Descoñecido

23.6.2023

36055A02900361

Guillarei (San Mamede), Tui, Pontevedra

029

00361

Descoñecido

23.6.2023

36055A03000001

Guillarei (San Mamede), Tui, Pontevedra

030

00001

Descoñecido

30.6.2023

36055A03300322

Paramos (San Xoán), Tui, Pontevedra

033

00322

Descoñecido

30.6.2023

36055A03300327

Paramos (San Xoán), Tui, Pontevedra

033

00327

Descoñecido

29.6.2023

36055A03300541

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

033

00541

Descoñecido

29.6.2023

36055A03400042

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

034

00042

Descoñecido

29.6.2023

36055A03400077

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

034

00077

Descoñecido

29.6.2023

36055A03400362

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

034

00362

Descoñecido

28.6.2023

36055A03700018

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

037

00018

Descoñecido

29.6.2023

36055A03700035

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

037

00035

Descoñecido

4.9.2023

36055A03900559

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

039

00559

Descoñecido

14.11.2023

36055A04000051

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

040

00051

Descoñecido

2.10.2023

36055A05400422

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

054

00422

Descoñecido

5.7.2023

36055A05600306

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

056

00306

Descoñecido

5.7.2023

36055A05600331

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

056

00331

Descoñecido

12.7.2023

36055A06900155

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

069

00155

Descoñecido

12.7.2023

36055A06900158

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

069

00158

Descoñecido

12.7.2023

36055A06900161

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

069

00161

Descoñecido

12.7.2023

36055A06900164

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

069

00164

Descoñecido

12.7.2023

36055A06900173

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

069

00173

Descoñecido

5.7.2023

36055A08300021

Pexegueiro (San Miguel), Tui, Pontevedra

083

00021

Descoñecido

5.7.2023

36055A08300303

Pexegueiro (San Miguel), Tui, Pontevedra

083

00303

Descoñecido

26.6.2023

36055A00200991

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

002

00991

Lorenzo Burgo M. Gloria

26.6.2023

36055A00200998

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

002

00998

Burgo López Maximina

26.6.2023

36055A00201003

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

002

01003

Lorenzo Burgo M. Gloria

26.6.2023

36055A00300159

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

003

00159

Castro González M. Visitación

26.6.2023

36055A00300160

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

003

00160

Represas Castro M. Margarita

26.6.2023

36055A00300164

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

003

00164

Martínez López María Isabel

26.6.2023

36055A00300188

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

003

00188

Martínez Calo Clara

26.6.2023

36055A00300189

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

003

00189

Montero Míguez Constantino

26.6.2023

36055A00500036

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

005

00036

Calo López Carmen del Rosario

26.6.2023

36055A00500038

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

005

00038

González Lemos Erminda

27.6.2023

36055A00500048

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

005

00048

Domínguez Porto Nieves

27.6.2023

36055A00500052

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

005

00052

González González Lidia

27.6.2023

36055A00500053

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

005

00053

Fernández Fernández José

27.6.2023

36055A00500054

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

005

00054

González Lemos Emilio

27.6.2023

36055A00500057

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

005

00057

González González Primitiva

27.6.2023

36055A00500060

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

005

00060

Martínez Freiria Venancio

27.6.2023

36055A00500062

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

005

00062

Castro González M. Visitación

24.10.2023

36055A00600577

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

006

00577

Rodríguez Vázquez Ángel

24.10.2023

36055A00600580

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

006

00580

Rodríguez Ramírez Ramón

24.10.2023

36055A00600587

Ribadelouro (Santa Comba), Tui, Pontevedra

006

00587

Lemos Lemos Victorio

26.6.2023

36055A00701134

Guillarei (San Mamede), Tui, Pontevedra

007

01134

Ramírez Fernández Santos Augusto (Herdeiros de)

10.7.2023

36055A02300211

Rebordáns (San Bartolomeu), Tui, Pontevedra

023

00211

Romero Comesaña Raimundo

10.7.2023

36055A02300409

Rebordáns (San Bartolomeu), Tui, Pontevedra

023

00409

Alonso Fernández Dolores

10.7.2023

36055A02300410

Rebordáns (San Bartolomeu), Tui, Pontevedra

023

00410

Fernández Alonso María Rosa

10.7.2023

36055A02300446

Rebordáns (San Bartolomeu), Tui, Pontevedra

023

00446

Estévez Manuel

10.7.2023

36055A02400359

Rebordáns (San Bartolomeu), Tui, Pontevedra

024

00359

Alonso Pérez Alfonso

10.7.2023

36055A02400371

Rebordáns (San Bartolomeu), Tui, Pontevedra

024

00371

Fernández Flora

10.7.2023

36055A02400459

Rebordáns (San Bartolomeu), Tui, Pontevedra

024

00459

Gómez Pedro

23.6.2023

36055A02900359

Guillarei (San Mamede), Tui, Pontevedra

029

00359

Silva Álvarez María da

22.6.2023

36055A02900365

Guillarei (San Mamede), Tui, Pontevedra

029

00365

Vila González Emilio

23.6.2023

36055A03000016

Guillarei (San Mamede), Tui, Pontevedra

030

00016

Pérez Barbosa María

23.6.2023

36055A03000061

Guillarei (San Mamede), Tui, Pontevedra

030

00061

Gómez González José

26.6.2023

36055A03000067

Guillarei (San Mamede), Tui, Pontevedra

030

00067

Cruces Julio

26.6.2023

36055A03000073

Guillarei (San Mamede), Tui, Pontevedra

030

00073

Silva Álvarez María da

30.6.2023

36055A03300318

Paramos (San Xoán), Tui, Pontevedra

033

00318

Romero Castiñeira Generosa

30.6.2023

36055A03300321

Paramos (San Xoán), Tui, Pontevedra

033

00321

Diz Fernández Dina

30.6.2023

36055A03300328

Paramos (San Xoán), Tui, Pontevedra

033

00328

Bernárdez González María Guadalupe

29.6.2023

36055A03400041

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

034

00041

Gil Paramos Ana Victoria

29.6.2023

36055A03400054

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

034

00054

Rodríguez Martínez María Isabel

29.6.2023

36055A03400055

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

034

00055

Lameiro Ferreira Carmen

29.6.2023

36055A03400077

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

034

00077

Hermida Gregores Aníbal

29.6.2023

36055A03500574

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

035

00574

Cabaleiro Gándara Deolinda

29.6.2023

36055A03500581

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

035

00581

Gómez Álvarez Carmen

29.6.2023

36055A03500582

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

035

00582

Toro González Balbina de

29.6.2023

36055A03500583

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

035

00583

Gómez Lorenzo José

29.6.2023

36055A03500584

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

035

00584

Rodríguez Núñez Purificación

28.6.2023

36055A03700018

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

037

00018

Fernández Estévez José

29.6.2023

36055A03700029

Baldráns (Santiago), Tui, Pontevedra

037

00029

Besada Martínez Ana María

29.6.2023

36055A03700032

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

037

00032

Caridad Mosquera José Manuel

29.6.2023

36055A03700033

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

037

00033

Aros Estévez Bernardo

29.6.2023

36055A03700034

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

037

00034

Pena Besada Fernando

6.10.2023

36055A03700168

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

037

00168

González Pérez Melchor

28.6.2023

36055A03700355

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

037

00355

Angueira Gándara María

28.6.2023

36055A03800008

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

038

00008

Rodríguez Fernández Antonio

29.6.2023

36055A03800061

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

038

00061

Muñoz Lorenzo Manuel

29.6.2023

36055A03900408

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

039

00408

Paramos Calvo Olandina

4.9.2023

36055A03900552

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

039

00552

Alonso Paramos Carlos

4.9.2023

36055A03900554

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

039

00554

Suárez Ubiña Corina

4.9.2023

36055A03900564

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

039

00564

Ferreira Busio Alfredo

6.10.2023

36055A04000361

Caldelas de Tui (San Martiño), Tui, Pontevedra

040

00361

González Maceira José Luis (Herdeiros de)/Maceira Lorenzo Esmeralda

29.6.2023

36055A04500849

Guillarei (San Mamede), Tui, Pontevedra

045

00849

Gómez Vaqueiro Salvador

10.7.2023

36055A04600212

Rebordáns (San Bartolomeu), Tui, Pontevedra

046

00212

Iglesias Julián

10.7.2023

36055A04600216

Rebordáns (San Bartolomeu), Tui, Pontevedra

046

00216

Martínez Fernández José

30.6.2023

36055A05300357

Pazos de Reis (O Sagrario), Tui, Pontevedra

053

00357

Sousa Martínez José

30.6.2023

36055A05300364

Pazos de Reis (O Sagrario), Tui, Pontevedra

053

00364

Sousa Martínez José

2.10.2023

36055A05400422

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

054

00422

González Álvarez María Cándida

2.10.2023

36055A05400425

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

054

00425

Méndez Cruces Aurora

2.10.2023

36055A05400426

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

054

00426

Alonso Amandi Juan Manuel

31.10.2023

36055A05600173

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

056

00173

González Martínez Daniel

31.10.2023

36055A05600175

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

056

00175

Chaguen Freiria Candelaria

5.7.2023

36055A05600298

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

056

00298

Da Rocha Solleiro Juana

5.7.2023

36055A05600305

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

056

00305

Pérez Hermida Eulalia Maria

5.7.2023

36055A05600331

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

056

00331

Fernández Martínez María del Pilar

5.7.2023

36055A05600334

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

056

00334

Ramos Crespo Isabel

12.7.2023

36055A05700349

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

057

00349

Vaz Pintos Nicolás

1.9.2023

36055A06600055

Malvas (Santiago), Tui, Pontevedra

066

00055

Martínez González Manuel

14.11.2023

36055A06900001

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

069

00001

Chaguen Freiria Candelaria

12.7.2023

36055A06900162

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

069

00162

Gómez Diz Bienvenido

2.10.2023

36055A06900282

Randufe (Santa María da Guía), Tui, Pontevedra

069

00282

Bugallo Pérez Matilde

4.7.2023

36055A07800462

Areas (Santa Mariña), Tui, Pontevedra

078

00462

Pérez Areal Evaristo

4.7.2023

36055A07800463

Areas (Santa Mariña), Tui, Pontevedra

078

00463

Pérez Lago Sofía

4.7.2023

36055A07800468

Areas (Santa Mariña), Tui, Pontevedra

078

00468

Pumar Romero José

1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que na acta de inspección indicada comprobouse que na referida parcela incúmprese o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto, dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario e para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará desde a publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Lémbraselles ás persoas que resulten responsables consonte o artigo 21.ter que deben proceder á execución da xestión da biomasa no ámbito das redes de faixas de xestión de biomasa, incluída, de ser o caso, a retirada de especies arbóreas, antes de que remate o mes de maio de cada ano. Ademais, no caso de persistir no incumprimento, as obrigas de xestión para os anos seguintes deberán estar completadas antes do primeiro día de abril.

2º. Comunicar a obrigación de poñer en coñecemento do Concello o inicio e a realización dos traballos de xestión. En ausencia da indicada comunicación, a Administración poderá considerar os traballos como non realizados mentres non conste proba en contrario.

3º. Advertir que en caso de persistencia no incumprimento transcorrido o dito prazo, poderanse impoñer multas coercitivas reiteradas cada 3 meses, cuxa contía será de 900 euros por hectáreas de superficie de parcela non xestionada, ou a parte proporcional se a área fose inferior, mentres persista o incumprimento, ou ben proceder á execución subsidiaria a través da realización pola Administración das actuacións materiais necesarias, con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, de ser o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas neste aspecto. En todo caso, a contía mínima para impoñer por multa coercitiva será de 100 euros con independencia das hectáreas que integren a superficie da parcela non xestionada, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da precitada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o acceso necesario para a realización dos traballos de xestión de biomasa e de retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, a espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

4º. No caso de proceder á execución subsidiaria, o inicio das actuacións materiais necesarias pola Administración poderase verificar en calquera momento transcorrido o prazo máximo concedido, dentro dos catro anos posteriores, atendidas as súas posibilidades materiais e orzamentarias de actuación, sempre que se manteña o incumprimento. Procederase á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción desde o momento en que se verifique o incumprimento da obrigación de xestión da biomasa nos prazos sinalados no artigo 22 da Lei 3/2007, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. A liquidación definitiva aprobarase unha vez finalizados os traballos de execución subsidiaria pola Administración actuante que desenvolva as actuacións materiais de execución subsidiaria e será notificada á persoa responsable para o seu pagamento.

Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada que se mostra na seguinte táboa:

Nº de expediente

Ref. catastral

ha afectadas por execución subsidiaria

Estimación prezo por ha

Liquidación provisional

1362/2023

36055A00500052

0,0138

3.545,82 €

48,99 €

1679/2023

36055A00600578

0,0124

3.545,82 €

43.97 €

1679/2023

36055A00600579

0,0158

3.545,82 €

55,94 €

1679/2023

36055A00600588

0,0171

3.545,82 €

60,63 €

1601/2022

36055A02900319

0,0235

3.545,82 €

83,32 €

1601/2022

36055A02900353

0,0519

3.545,82 €

184,12 €

1601/2022

36055A02900361

0,0073

3.545,82 €

25,97 €

2321/2022

36055A03000001

0,0528

1.688,89 €

89,14 €

1365/2023

36055A03300322

0,0730

3.545,82 €

258,72 €

1365/2023

36055A03300327

0,0388

3.545,82 €

137,69 €

1369/2023

36055A03300541

0,1660

3.545,82 €

588,61 €

1264/2023

36055A03400042

0,0579

3.545,82 €

205,13 €

1264/2023

36055A03400077

0,0514

3.545,82 €

182,38 €

1264/2023

36055A03400362

0,0597

3.545,82 €

211,54 €

2312/2022

36055A03700018

0,1110

3.545,82 €

393,76 €

2312/2022

36055A03700035

0,0525

3.545,82 €

186,11 €

1888/2023

36055A03900559

0,0289

1.688,89 €

48,84 €

2507/2023

36055A04000051

0,0256

3.545,82 €

90,75 €

2017/2023

36055A05400422

0,0208

3.545,82 €

73,86 €

1366/2023

36055A05600306

0,0865

3.545,82 €

306,58 €

1366/2023

36055A05600331

0,1291

3.545,82 €

457,86 €

2323/2022

36055A06900155

0,0136

3.545,82 €

48,24 €

2323/2022

36055A06900158

0,0190

3.545,82 €

67,40 €

2323/2022

36055A06900161

0,0364

3.545,82 €

128,92 €

2323/2022

36055A06900164

0,0814

3.545,82 €

288,76 €

2323/2022

36055A06900173

0,0384

3.545,82 €

136,26 €

1422/2022

36055A08300021

0,1182

3.545,82 €

419,12 €

1422/2022

36055A08300303

0,1071

3.545,82 €

379,65 €

2320/2023

36055A00200991

0,0231

3.545,82 €

81,75 €

2320/2023

36055A00200998

0,0149

3.545,82 €

52,80 €

2320/2023

36055A00201003

0,0088

3.545,82 €

31,04 €

1373/2023

36055A00300159

0,0503

3.545,82 €

178,23 €

1373/2023

36055A00300160

0,0273

3.545,82 €

96,75 €

1373/2023

36055A00300164

0,0184

3.545,82 €

65,09 €

1373/2023

36055A00300188

0,0467

3.545,82 €

165,74 €

1373/2023

36055A00300189

0,0154

3.545,82 €

54,67 €

1362/2023

36055A00500036

0,0236

3.545,82 €

83,51 €

1362/2023

36055A00500038

0,0222

3.545,82 €

78,81 €

1362/2023

36055A00500048

0,0165

3.545,82 €

58,57 €

1362/2023

36055A00500052

0,0138

3.545,82 €

48,99 €

1362/2023

36055A00500053

0,0235

3.545,82 €

83,34 €

1362/2023

36055A00500054

0,0055

3.545,82 €

19,50 €

1362/2023

36055A00500057

0,0245

3.545,82 €

86,90 €

1362/2023

36055A00500060

0,0173

3.545,82 €

61,17 €

1362/2023

36055A00500062

0,0579

3.545,82 €

205,30 €

1679/2023

36055A00600577

0,0099

3.545,82 €

35,05 €

1679/2023

36055A00600580

0,0182

3.545,82 €

64,60 €

1679/2023

36055A00600587

0,0249

3.545,82 €

88,11 €

1372/2023

36055A00701134

0,0111

874,91 €

9,72 €

1367/2023

36055A02300211

0,0306

3.545,82 €

108,53 €

1367/2023

36055A02300409

0,0480

3.545,82 €

170,12 €

1367/2023

36055A02300410

0,0762

3.953,15 €

301,17 €

1367/2023

36055A02300446

0,0358

3.545,82 €

126,95 €

1368/2023

36055A02400359

0,0852

1.688,89 €

143,81 €

1368/2023

36055A02400371

0,1018

1.688,89 €

171,95 €

2324/2022

36055A02400459

0,1251

3.545,82 €

443,53 €

1601/2022

36055A02900359

0,0341

3.545,82 €

120,76 €

1601/2022

36055A02900365

0,1011

3.545,82 €

358,45 €

2321/2022

36055A03000016

0,0216

874,91 €

18,87 €

2321/2022

36055A03000061

0,1059

874,91 €

92,63 €

2321/2022

36055A03000067

0,1413

3.545,82 €

501,14 €

2321/2022

36055A03000073

0,0478

3.545,82 €

169,55 €

1365/2023

36055A03300318

0,0164

3.545,82 €

58,17 €

1365/2023

36055A03300321

0,0332

3.545,82 €

117,58 €

1365/2023

36055A03300328

0,0206

3.545,82 €

73,06 €

1264/2023

36055A03400041

0,0583

3.545,82 €

206,77 €

1264/2023

36055A03400054

0,0432

3.545,82 €

153,24 €

1264/2023

36055A03400055

0,0366

3.545,82 €

129,81 €

1264/2023

36055A03400077

0,0514

3.545,82 €

182,38 €

2326/2022

36055A03500574

0,0837

874,91 €

73,25 €

2326/2022

36055A03500581

0,0208

3.545,82 €

73,86 €

2326/2022

36055A03500582

0,0120

3.545,82 €

42,69 €

2326/2022

36055A03500583

0,0106

3.545,82 €

37,66 €

2326/2022

36055A03500584

0,0161

3.545,82 €

56,92 €

2312/2022

36055A03700018

0,1110

3.545,82 €

393,76 €

2312/2022

36055A03700029

0,5087

3.545,82 €

1.803,93 €

2312/2022

36055A03700032

0,0469

3.545,82 €

166,39 €

2312/2022

36055A03700033

0,1840

3.545,82 €

652,29 €

2312/2022

36055A03700034

0,0294

3.545,82 €

104,20 €

2012/2023

36055A03700168

0,0660

3.545,82 €

233,89 €

2319/2022

36055A03700355

0,0243

3.545,82 €

86,03 €

1266/2023

36055A03800008

0,0522

3.545,82 €

185,11 €

2317/2022

36055A03800061

0,1358

3.545,82 €

481,53 €

1371/2023

36055A03900408

0,0219

1.688,89 €

37,04 €

1888/2023

36055A03900552

0,0794

1.688,89 €

134,10 €

1888/2023

36055A03900554

0,0330

1.688,89 €

55,77 €

1888/2023

36055A03900564

0,1403

1.688,89 €

236,98 €

1992/2023

36055A04000361

0,2071

3.545,82 €

734,33 €

1370/2023

36055A04500849

0,0860

1.688,89 €

145,32 €

1394/2022

36055A04600212

0.0706

3.545,82 €

250,33 €

1394/2022

36055A04600216

0,0186

3.545,82 €

66,11 €

2318/2022

36055A05300357

0,0755

3.545,82 €

267,57 €

2318/2022

36055A05300364

0,0962

3.545,82 €

340,96 €

2017/2023

36055A05400422

0,0208

3.545,82 €

73,86 €

2017/2023

36055A05400425

0,0254

3.545,82 €

89,99 €

2017/2023

36055A05400426

0,0188

3.545,82 €

66,75 €

2337/2023

36055A05600173

0,0400

3.545,82 €

141,83 €

2337/2023

36055A05600175

0,0423

3.545,82 €

149,99 €

1366/2023

36055A05600298

0,0682

3.545,82 €

241,70 €

1366/2023

36055A05600305

0,0834

3.545,82 €

295,62 €

1366/2023

36055A05600331

0,1291

3.545,82 €

457,86 €

1366/2023

36055A05600334

0,0700

3.545,82 €

248,08 €

1594/2022

36055A05700349

0,4919

3.545,82 €

1.744,12 €

1887/2023

36055A06600055

0,0186

1.688,89 €

31,46 €

2509/2023

36055A06900001

0,1257

3.545,82 €

445,63 €

2323/2022

36055A06900162

0,0536

3.545,82 €

190,11 €

1989/2023

36055A06900282

0,1429

3.545,82 €

506,81 €

1854/2022

36055A07800462

0,0808

3.545,82 €

286,67 €

1854/2022

36055A07800463

0,0778

3.545,82 €

275,74 €

1854/2022

36055A07800468

0,0162

3.545,82 €

57,55 €

5º. A falta de cumprimento das obrigacións indicadas é constitutiva de infracción administrativa, polo que dará lugar ao comezo do procedemento sancionador que corresponda, no que poderán adoptarse medidas de carácter provisional consistentes en traballos preventivos de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas co obxectivo de evitar os incendios forestais e comiso das indicadas especies, segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007.

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da Alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21.ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impor no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no 22.2 da Lei 3/2007.

6º. No caso de persistir no incumprimento, as obrigas de xestión para os anos seguintes deberán estar completadas antes do primeiro día de abril.

7º. O texto íntegro da comunicación estará ao dispor das persoas destinatarias na sede electrónica do Concello de Tui.

8º. Informar de que, contra o presente acto administrativo, que pon fin á vía administrativa, poderanse interpoñer os seguintes recursos en aplicación dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa:

• Potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que ditou o acordo, no prazo dun mes, contando a partires do día seguinte ao desta notificación.

• Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da presente notificación, se non se interpuxera o de reposición.

• Calquera outro que considere conveniente baixo a súa responsabilidade.

9º. Dar traslado da presente resolución ao Pleno Corporativo na vindeira sesión que se realice».

Tui, 29 de novembro de 2023

Enrique Cabaleiro González
Alcalde