DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 6 Martes, 9 de xaneiro de 2024 Páx. 1775

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2023 pola que se acorda publicar o orzamento para o exercicio 2024.

Aprobado o orzamento para o exercicio 2024 polo Consello de Goberno do 26 de decembro de 2023, e polo Consello Social da Universidade de Vigo, reunido o 28 de decembro de 2023, que figura no anexo desta resolución, remítese ao Diario Oficial de Galicia para a súa publicación.

Vigo, 29 de decembro de 2023

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Clasificación económica

Resumo por capítulos do ingreso do orzamento 2024

Capítulo de ingresos

Afectado

Non afectado

Importe total

3

900.000,00 €

13.481.222,00 €

14.381.222,00 €

4

12.345.823,00 €

134.739.199,80 €

147.085.022,80 €

5

- €

605.000,00 €

605.000,00 €

6

 

- €

7

49.027.813,00 €

5.405.251,00 €

54.433.064,00 €

8

13.700.059,00 €

18.618.599,20 €

32.318.658,20 €

Total

75.973.695,00 €

172.849.272,00 €

248.822.967,00 €

Resumo por capítulos do gasto do orzamento 2024

Capítulo

Afectado

Non afectado

Importe total

1

13.782.654,38 €

129.914.138,00 €

143.696.792,38 €

2

3.402.148,48 €

28.839.574,95 €

32.241.723,43 €

3

- €

390.000,00 €

390.000,00 €

4

3.959.969,00 €

4.424.527,00 €

8.384.496,00 €

5

- €

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

6

54.828.923,14 €

7.611.032,05 €

62.439.955,19 €

7

- €

 

- €

8

- €

70.000,00 €

70.000,00 €

9

 

600.000,00 €

600.000,00 €

Total

75.973.695,00 €

172.849.272,00 €

248.822.967,00 €