DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Xoves, 18 de xaneiro de 2024 Páx. 4615

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 4 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica a resolución do expediente PSC-FE-0515/2022-PPM e sete máis.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), despois de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio a resolución do expediente PSC-FE-0515/2022-PPM e sete máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado, polo que o prazo para presentar o recurso computarase desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da sede da Xefatura Territorial da Consellería do Mar, sitas na avenida Gerardo Harguindey Banet, 2, Viveiro, en horario das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro da resolución e constancia de tal coñecemento.

Contra a resolución do expediente de referencia, que non pon fin á vía administrativa, poderá a persoa interesada interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro do Mar no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no TEU do BOE, de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, en relación coa disposición transitoria terceira, letra c), da mesma lei.

A Coruña, 4 de xaneiro de 2024

A xefa territorial
P.A. (Resolución do 4.8.2022)
Miguel Gómez Losada
Xefe do Servizo de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Nº de expediente

DNI/NIF/NIE

Acto que se notifica

Enderezo

PSC-FE-0515/2022-PPM

32737000L

Resolución

R/ Río Miño, 27, 2º. Narón

PSC-FE-0028/2023-PPM

32633730L

Resolución

R/ Almendra, 29, portal 5, esq., Ferrol

PSC-FE-0039/2023-PPM

32658144F

Resolución

R/ Mestre López Dafonte, 23, portal 3, 2º esq. Ferrol

PSC-FE-0044/2023-PPM

32714330G

Resolución

R/ Ortigueira, 6, baixo dta. Ferrol

PSC-FE-0052/2023-PPM

32926476K

Resolución

R/ Ponte de Caranza, 22, portal 4, escaleira A, 2º I. Ferrol

PSC-FE-0054/2023-PPM

32698196Q

Resolución

Rúa 4, nº 2, 1º I. Ferrol

PSC-FE-0058/2023-PPM

32609033R

Resolución

R/ Mugardos, 8, 1º D. Ferrol

PSC-FE-0059/2023-PPM

32660545Q

Resolución

R/ Mestre López Dafonte, 23, portal 7, 6º esq. Ferrol