DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Xoves, 18 de xaneiro de 2024 Páx. 4530

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2024 pola que se publican os convenios de colaboración asinados por esta axencia no terceiro cuadrimestre de 2023.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, publícase a relación dos convenios de colaboración que asinou a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no terceiro cuadrimestre de 2023, que figuran no anexo.

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2024

Inés Santé Riveira
Directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANEXO

Asinantes

Obxecto

Data de sinatura

Achega

Consellería do Medio Rural, Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Fondo Galego de Garantía Agraria, a Axencia Tributaria de Galicia, Instituto de Estudos do Territorio, Fundación Juana de Vega e Universidade de Santiago de Compostela

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, o Fondo Galego de Garantía Agraria, a Axencia Tributaria de Galicia, o Instituto de Estudos do Territorio, a Fundación Juana de Vega e a Universidade de Santiago de Compostela sobre a observación da mobilidade e o mercado da terra en Galicia.

19.10.2023

132.000,00 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Concello de Riós

Convenio para concesión dunha subvención directa entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Riós para o proxecto senlleiro de recuperación e mellora paisaxística de diversas fontes no Concello de Riós na categoría de Promoción e posta en valor do patrimonio histórico da comarca.

20.9.2023

50.823,53 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Concello de Cenlle

Addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) e o Concello de Cenlle para o desenvolvemento do plan de dinamización da aldea modelo de Osmo.

6.11.2023

Sen achega

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Concello de Monterrei

Convenio para concesión dunha subvención directa entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Monterrei para o proxecto senlleiro de adquisición e rehabilitación dun inmoble como local social no núcleo rural da Caridade, na categoría de promoción e posta en valor da vida social, cultural e educativa da comarca.

20.10.2023

86.000,00 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Concello de Baltar

Convenio para concesión dunha subvención directa entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Baltar para o proxecto senlleiro de humanización da zona destinada a voo libre con parapente, dentro da categoría de promoción e posta en valor da contorna natural da comarca.

31.10.2023

48.399,91 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Concello de Rubiá

Convenio para concesión dunha subvención directa entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Rubiá para o proxecto senlleiro de escavación e reposición dun pequeno treito da Vía Nova no lugar da Ruferta ao seu paso pola Serra da Enciña da Lastra, dentro da categoría de promoción e posta en valor do patrimonio histórico da comarca.

31.10.2023

40.035,27 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Concello de Ordes

Convenio para concesión dunha subvención directa entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Ordes para o proxecto senlleiro para a reparación de interiores no local social de Bailía na categoría de promoción e posta en valor da vida social, cultural e educativa da comarca.

31.10.2023

48.368,42 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Concello de Monterrei

Convenio para concesión dunha subvención directa entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Monterrei para o proxecto senlleiro de humanización da fonte da praza Vilanova de Estevesiños, dentro da categoría de promoción e posta en valor da vida social, cultural e educativa da comarca.

25.10.2023

36.300,01 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Concello de Boborás

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) e o Concello de Boborás para o desenvolvemento do plan de dinamización da aldea modelo de Penedo.

14.11.2023

Sen achega

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Arquidiocese de Santiago de Compostela

Convenio para concesión dunha subvención directa entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e a Arquidiocese de Santiago de Compostela para o acondicionamento da cuberta, fachada e paramentos interiores da igrexa parroquial de Santa María na parroquia de Cardama, dentro da categoría de promoción e posta en valor do patrimonio histórico da comarca.

11.12.2023

39.302,71 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Concello de Carballeda de Avia

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) e o Concello de Carballeda de Avia para o desenvolvemento do plan de dinamización da aldea modelo de Muimenta.

14.11.2023

Sen achega

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Concello do Incio

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) e o Concello do Incio para o desenvolvemento do plan de dinamización da aldea modelo de Trascastro.

15.11.2023

Sen achega

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Terras de Miranda

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Terras de Miranda para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

80.650,85 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación de Desenvolvemento Comarcal da Terra Chá

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación de Desenvolvemento Comarcal da Terra Chá para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

107.277,77 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación de Desenvolvemento Rural Montes e Vales Orientais

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación de Desenvolvemento Rural Montes e Vales Orientais para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

124.893,60 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación para o Desenvolvemento Rural Comarca de Lugo

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación para o Desenvolvemento Rural Comarca de Lugo para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

81.946,10 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Miño-Ulla

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Miño-Ulla para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

94.006,54 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra-Courel

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra-Courel para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

117.573,45 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Valdeorras

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Valdeorras para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

95.581,36 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil Bibei Navea

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil Bibei Navea para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

121.807,26 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Monteval

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Monteval para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

92.605,82 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural A Limia Arnoia

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural A Limia Arnoia para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

102.672,01 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación para o Desenvolvemento Rural Comarca de Ourense (Adercou)

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación para o Desenvolvemento Rural Comarca de Ourense (Adercou) para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

81.946,10 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Carballiño-O Ribeiro

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Carballiño-O Ribeiro para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

87.382,79 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

80.650,85 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación

de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

81.558,33 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

84.343,94 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación

de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

99.585,68 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Salnés Ulla Umia

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Salnés Ulla Umia para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

80.650,85 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación de Desarrollo Local Deloa

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación de Desarrollo Local Deloa para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

80.650,85 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Terras de Compostela

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Terras de Compostela para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

80.650,85 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

87.533,15 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación

de Desenvolvemento Comarca de Ordes

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

81.012,28 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Costa da Morte-GDR

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación Costa da Morte-GDR para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

91.284,23 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación

de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

84.731,71 €

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22

Terceira addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22 para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, en relación coa anualidade 2024.

12.12.2023

88.039,63 €