DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 19 de xaneiro de 2024 Páx. 4727

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2024 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 14 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi eco, e se convocan para o exercicio 2023, mediante tramitación anticipada (código de procedemento IF303A).

No Diario Oficial de Galicia nº 224, do 24 de novembro de 2022, publicouse a Orde da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade do 14 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi eco, e se convocan para o exercicio 2023, mediante tramitación anticipada (código de procedemento IF303A).

O crédito existente para a concesión das axudas previstas na dita orde foi ampliado mediante a Orde da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade do 15 de setembro de 2023 (Diario Oficial de Galicia núm. 181, do 22 de setembro).

Unha vez rematada a tramitación de todas as solicitudes que se presentaron, e en cumprimento do artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, debe darse publicidade das subvencións concedidas.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

Publicar como anexo as subvencións concedidas no ano 2023 para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi eco.

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2024

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade
P.D. (Orde do 14.11.2022; DOG núm. 224, do 24 de novembro)
Ignacio Maestro Saavedra
Director xeral de Mobilidade

ANEXO

Subvencións concedidas a persoas físicas titulares de autorizacións administrativas de transporte vixentes, documentadas en tarxetas da serie VT-N, para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida, vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi eco (aplicación orzamentaria 2023.09.02.512A.770.0)

Os importes totais foron outorgados para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (10.000 €).

NIF

Nome

Primeiro apelido

Segundo apelido

Importe

1

***4521**

Susana

Zumalave

Duro

10.000 €

2

***1424**

Encarnación

Ares

González

10.000 €

3

***7479**

José

Martínez

Rico

10.000 €

4

***9621**

José Manuel

Álvarez

Barral

10.000 €

5

***9881**

María Olga

Miranda

García

10.000 €

6

***9538**

José Manuel

Franco

Díaz

10.000 €

7

***1483**

José Manuel

Baldomir

Casas

10.000 €

8

***7486**

Fernando

Boo

Puente

10.000 €

9

***6500**

José Francisco

Martínez

Oubiña

10.000 €

10

***5053**

José

Carreiras

Valiña

10.000 €

11

***9286**

Agustín

Sotelo

Rodríguez

10.000 €

12

***7510**

Eduardo

Valeije

Álvarez

10.000 €

13

***1137**

Marcos

Rodríguez

García

10.000 €

14

***0829**

José Luis

Lueiro

López

10.000 €

15

***0378**

Manuel Ramón

Ferreiro

Varela

10.000 €

16

***6067**

José Manuel

Ramilo

Calviño

10.000 €

17

***3973**

José Manuel

Lampón

Prol

10.000 €

18

***0208**

Donino

Díaz

Arias

10.000 €

19

***5034**

José Antonio

Souto

Puga

10.000 €

20

***7819**

Pablo

Ortega

Álvarez

10.000 €

21

***6295**

Gabriel

Prego

Lago

10.000 €

22

***9848**

Benigno Manuel

Ramonde

Pena

10.000 €

23

***8701**

José Ignacio

Rebollo

Pérez

10.000 €

24

***2748**

Perfecto

Cabanas

Toimil

10.000 €

25

***6597**

Miguel Ángel

De La Fuente

Balboa

10.000 €

26

***2730**

José

Caamaño

González

10.000 €

27

***6622**

Jesús

Cabo

Prieto

10.000 €

Total

270.000 €

Os importes totais foron outorgados para a adquisición de vehículos taxi emisións cero (6.000 €).

NIF

Nome

Primeiro apelido

Segundo apelido

Importe

1

***5845**

Julio

López

López

6.000 €

2

***3215**

Javier

Priego

Rodríguez

6.000 €

3

***0957**

Iván

Torres

Cao

6.000 €

4

***8149**

Miguel Ángel

Rejo

Blanco

6.000 €

5

***5314**

Manuel

Gómez

Manzanaba

6.000 €

6

***8235**

Felipe

Rodríguez

Reza

6.000 €

7

***1672**

Antonio

Vergara

Hermida

6.000 €

8

***7798**

David

Velasco

Fernández

6.000 €

Total

48.000 €

Os importes totais foron outorgados para a adquisición de vehículos taxi eco (4.000 €).

NIF

Nome

Primeiro apelido

Segundo apelido

Importe

1

***1429**

José Manuel

López

Barrio

4.000 €

2

***1424**

Encarnación

Ares

González

4.000 €

3

***1703**

Juan

Montes

Otero

4.000 €

4

***5202**

Francisco

Pérez

Gago

4.000 €

5

***1945**

Emilio

Crespo

Crespo

4.000 €

6

***9391**

Néstor Antonio

Guerreiro

Quiza

4.000 €

7

***6184**

Miguel Ángel

Rodríguez

Losada

4.000 €

8

***6700**

José Ramón

Pérez

Fernández

4.000 €

9

***6135**

Jorge

Pérez

Bao

4.000 €

10

***4493**

Luis

Chaves

Chaves

4.000 €

11

***9132**

José Antonio

Paredes

Luis

4.000 €

12

***5607**

Augusto Antonio

Estévez

Pires

4.000 €

13

***9165**

Emilio

Landín

Lorenzo

4.000 €

14

***1131**

Laura María

Piay

Otero

4.000 €

15

***9750**

David

Graña

Castro

4.000 €

16

***5407**

Carlos Andrés

Montoya

Correa

4.000 €

17

***6299**

José Luis

Pérez

Torres

4.000 €

18

***0929**

Antonio

López

Pereiro

4.000 €

19

***0706**

Francisco

Fernández

Ledo

4.000 €

20

***7556**

Adrián

Puga

Pérez

4.000 €

21

***6859**

María Nuria

Fernández

Simón

4.000 €

22

***1856**

José Antonio

Vázquez

Gómez

4.000 €

23

***1821**

José Ángel

Piñeiro

Porto

4.000 €

24

***4852**

Manuel

Pin

Ameijide

4.000 €

25

***4668**

María Pilar

Trillo

González

4.000 €

26

***1200**

Roberto

González

Sacau

4.000 €

27

***4670**

Telmo

Rodríguez

González

4.000 €

28

***1473**

Benigno

Varela

Mato

4.000 €

29

***5537**

Ana Vanesa

Cabaleiro

Monteagudo

4.000 €

30

***0690**

Carlos

Regueira

Martínez

4.000 €

31

***4161**

María Isabel

Teijeira

Jurjo

4.000 €

32

***2772**

María Magdalena

González

Cortés

4.000 €

33

***3887**

Eva

García

García

4.000 €

34

***7326**

Carlos

Veiga

Pérez

4.000 €

35

***3298**

María Isabel

Junquera

Santiso

4.000 €

36

***6418**

José Antonio

Souto

Parada

4.000 €

37

***3135**

Ricardo

Fernández

González

4.000 €

38

***3783**

José María

Ortiz

Sánchez

4.000 €

39

***7486**

Fernando

Boo

Puente

4.000 €

40

***2828**

Alejandro

Rodríguez

Loureiro

4.000 €

41

***7061**

José Manuel

Fernández

Fernández

4.000 €

42

***3921**

Samuel Américo

Pumar

Lucena

4.000 €

43

***5053**

José

Carreiras

Valiña

4.000 €

44

***5155**

Álvaro

Garza

Castro

4.000 €

45

***3795**

Fernando

Martínez

Regueira

4.000 €

46

***7571**

Enrique

Santos

García

4.000 €

47

***9855**

Ángel

Gallego

Pato

4.000 €

48

***7776**

Juan Carlos

Uzal

Sánchez

4.000 €

49

***2786**

Juan Daniel

Rodríguez

Vázquez

4.000 €

50

***5517**

Jesús

Fernández

Castro

4.000 €

51

***7529**

Ana Isabel

Caeiro

Piñeiro

4.000 €

52

***9815**

Antonio

Martínez

Pérez

4.000 €

53

***2282**

Manuel

Castro

Agrelo

4.000 €

54

***4893**

María del Carmen

Romero

Escudero

4.000 €

55

***6118**

Elías

Núñez

Rodríguez

4.000 €

56

***1835**

Manuel Ángel

Bodelo

Rodríguez

4.000 €

57

***8905**

Víctor Manuel

Vidal

Cardeso

4.000 €

58

***6752**

Antonio

Varela

López

4.000 €

59

***4438**

Cristian

Muñiz

Loureiro

4.000 €

60

***0408**

Ricardo

Fariña

Bouzas

4.000 €

61

***0681**

Diego

Roca

Martínez

4.000 €

62

***6292**

Jesús Alberto

Rodríguez

Ascariz

4.000 €

63

***1556**

Antonio

De la Fuente

Fernández

4.000 €

64

***1741**

Eva María

Fernández

Fontán

4.000 €

65

***0515**

César

Montaña

López

4.000 €

66

***8951**

Julia

López

Bao

4.000 €

67

***7567**

David

Collazo

Barbero

4.000 €

68

***6017**

Guillermo

Castro

Villamor

4.000 €

69

***4150**

José Antonio

Martínez

Pardo

4.000 €

70

***2592**

Alfredo

Paz

Estévez

4.000 €

71

***8987**

María Dolores

Cotelo

Guerra

4.000 €

72

***4510**

María Carmen

Valiño

Balado

4.000 €

73

***1344**

José Antonio

Rodríguez

Rodríguez

4.000 €

74

***9348**

Daniel Victoriano

De la Torre

Fernández

4.000 €

75

***0279**

Manuel

Villanueva

Fernández

4.000 €

76

***4479**

José Antonio

Ferreiro

Cortiñas

4.000 €

77

***6334**

Diego

Vázquez

Fernández

4.000 €

78

***6755**

Marcelino Juan

Rey

Villar

4.000 €

79

***8506**

Santiago

Oitabén

Ferrapeira

4.000 €

80

***6432**

Jesús

Caamaño

Pallas

4.000 €

81

***5584**

Jesús

Calvo

García

4.000 €

82

***9145**

Carolina

Torres

Torres

4.000 €

83

***7276**

Dolores

Pardo

Fontenla

4.000 €

84

***2726**

Alberto

Miras

Iglesias

4.000 €

85

***8614**

Roberto

Toucedo

Arjones

4.000 €

86

***2748**

Juan Manuel

Casais

Lado

4.000 €

87

***3947**

José Luis

Domínguez

González

4.000 €

88

***5359**

Fortunato Gabriel

Esteves

Barbeitos

4.000 €

89

***3013**

Juan Manuel

Estévez

López

4.000 €

90

***3657**

Antonio

Salas

Fernández

4.000 €

91

***3829**

Juan Carlos

Martínez

Ortega

4.000 €

92

***3033**

Víctor

Míguez

Vallejo

4.000 €

93

***1914**

Jesús

Lareo

Carreira

4.000 €

94

***6505**

José Manuel

López

Vila

4.000 €

95

***8593**

Juan Carlos

Rey

León

4.000 €

96

***9539**

Agustín

Núñez

Cea

4.000 €

97

***9660**

José María

Carrera

Rodríguez

4.000 €

98

***3184**

Alejandro Javier

Alonso

Míguez

4.000 €

99

***7618**

Ismael

Fernández

García

4.000 €

100

***5924**

María Teresa

Abelleira

Canto

4.000 €

101

***0597**

Amable

Cuquejo

Cortiñas

4.000 €

102

***9087**

José Manuel

Vilacoba

Bellón

4.000 €

103

***0613**

Benjamín

Rodríguez

Basalo

4.000 €

104

***7978**

Víctor

García

Roca

4.000 €

105

***8780**

José Amadeo

Arias

Valeiro

4.000 €

106

***0908**

Óscar

Castro

Oliveira

4.000 €

107

***7745**

Javier

Rodríguez

Pereira

4.000 €

108

***5126**

Santiago

Albela

Fernández

4.000 €

109

***6896**

José Manuel

Castiñeiras

Otero

4.000 €

110

***5246**

José

Baquero

Sánchez

4.000 €

111

***0830**

José

Valcárcel

Rodríguez

4.000 €

112

***9264**

Iván

López

López

4.000 €

113

***8167**

Iván

Rodríguez

Martínez

4.000 €

114

***9940**

Marcos

Martínez

Alonso

4.000 €

115

***4893**

Iván

Rodríguez

Oliveira

4.000 €

116

***9117**

Manuel José

Esmoris

López

4.000 €

117

***6286**

Antonio

González

Rodríguez

4.000 €

118

***6022**

Andrés

Diz

Monteiro

4.000 €

119

***1047**

Juan Carlos

Gómez

Carrera

4.000 €

120

***8788**

Francisco

Martínez

Soto

4.000 €

121

***8022**

Iván

Ramos

Pombar

4.000 €

122

***5209**

Ovidio

Aira

Carreira

4.000 €

123

***8243**

José Luis

Abeledo

Rivas

4.000 €

124

***3742**

Héctor

Sanmartín

Carbajales

4.000 €

125

***2853**

Eulalio

Gómez

Gómez

4.000 €

126

***3114**

Antonio

Pérez

Pin

4.000 €

127

***1436**

José Luis

López

Mauro

4.000 €

128

***5028**

Víctor Alberto

Blanco

Castro

4.000 €

129

***9141**

Jesús Manuel

Pena

Álvarez

4.000 €

130

***0331**

Juan Felipe

Pérez

Sueiras

4.000 €

131

***0459**

Juan Miguel

Rodríguez

Botana

4.000 €

132

***1751**

Francisco Javier

Rodríguez

Silva

4.000 €

133

***9824**

Luis

Bernárdez

Sesar

4.000 €

134

***7904**

María Olga

Alonso

Riobó

4.000 €

135

***3100**

Alejandro

Sánchez

Sánchez

4.000 €

136

***1198**

Fernando

Fernández

Loureiro

4.000 €

137

***1307**

Julio

González

Rodríguez

4.000 €

138

***7565**

Juan Carlos

Caínzos

Peña

4.000 €

139

***1711**

Luis Carlos

Caínzos

López

4.000 €

140

***2304**

Josefa

Peña

Soto

4.000 €

141

***5587**

Manuel

Yáñez

Gallo

4.000 €

142

***2492**

Virginia

Gómez

Gómez

4.000 €

143

***6702**

Modesto Zoilo

García

Vuelta

4.000 €

144

***7177**

Otilio

Prieto

Doeste

4.000 €

145

***2575**

Carlos Alberto

Gómez

Gómez

4.000 €

146

***8546**

Alberto

Buceta

Serrano

4.000 €

Total

584.000 €