DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 22 de xaneiro de 2024 Páx. 5323

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2024 pola que se publican as subvencións concedidas do 1 de outubro ao 31 de decembro de 2023 ao abeiro da Orde do 30 de marzo de 2022 pola que se convocan subvencións para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F).

No Diario Oficial de Galicia número 64, do 1 de abril de 2022, publicouse a Orde do 30 de marzo de 2022 pola que se convocan subvencións para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F).

O crédito existente para a concesión das axudas previstas na dita orde foi ampliado mediante a Orde do 9 de xaneiro de 2023, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (Diario Oficial de Galicia número 10, do 16 de xaneiro de 2023).

O crédito dispoñible foi ampliado por segunda vez mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia número 204, do 26 de outubro de 2023, da Orde do 19 de outubro de 2023 pola que se amplía o crédito existente para a concesión das axudas previstas na Orde do 30 de marzo de 2022, por un importe total de 9.074.947,09 €.

En cumprimento do artigo 27, punto 1, da Orde do 30 de marzo de 2022, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade debe dar publicidade no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria, mediante a relación dos beneficiarios e o importe de axuda outorgado. Con todo, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente consideradas, sexan de contía inferior a 3.000,00 euros, non será necesaria a publicación no Diario Oficial de Galicia, que será substituída pola publicación das subvencións concedidas na páxina web da consellería (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/recursos/axudas-subvencions).

As axudas concedidas desde a entrada en vigor da subvención publicáronse a través das seguintes resolucións:

– Na Resolución do 1 de marzo de 2023 publicáronse as axudas concedidas ata o 31.12.2022 (DOG núm. 48, do 9 de marzo).

– Na Resolución do 5 de maio de 2023 publicáronse as axudas concedidas entre o 1.1.2023 e o 30.4.2023 (DOG núm. 91, do 12 de maio).

– Na Resolución do 5 de xullo de 2023 publicáronse as axudas concedidas entre o 1.5.2023 e o 30.6.2023 (DOG núm. 134, do 14 de xullo).

– Na Resolución do 6 de outubro de 2023 publicáronse as axudas concedidas entre o 1.7.2023 e o 30.9.2023 (DOG núm. 196, do 16 de outubro).

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

Publicar como anexo as subvencións concedidas desde o 1 de outubro de 2023 ata o 31 de decembro de 2023 para o achatarramento de vehículos, adquisición de vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono, retrofit ou modificación da forma de propulsión de vehículos, implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos e adquisición de semirremolques para autoestradas ferroviarias.

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2024

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade
P.D. (DA primeira da Orde do 30.3.2022; DOG núm. 64, do 1 de abril)
Ignacio Maestro Saavedra
Director xeral de Mobilidade

ANEXO

Subvencións concedidas desde o 1 de outubro de 2023 ata o 31 de decembro de 2023 para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEu, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F).

A seguir indícanse os importes totais outorgados por solicitude, identificada a través do seu código de expediente por motivos de transparencia e para asegurar a identificación e seguimento dela.

Actuación de achatarramento de vehículos (código de procedemento IF318B):

Código do expediente

NIF

Beneficiario/a

Provincia

Importe concedido

1

IF318B_2022-0462

***3634**

Manuel Ángel Pazos Valcárcel

Pontevedra

20.000,00 €

2

IF318B_2022-0463

***9726**

José Costa Álvarez

A Coruña

20.000,00 €

3

IF318B_2022-0465

B36850352

Viguesa de Bombeos, S.L.

Pontevedra

12.500,00 €

4

IF318B_2022-0467

***6921**

Ismael Candia Carreiras

Lugo

20.000,00 €

5

IF318B_2022-0470

B32009078

Maderas La Cigarrosa, S.L.

Ourense

5.000,00 €

6

IF318B_2022-0471

***1768**

Ángel Otero Diéguez

Lugo

10.000,00 €

7

IF318B_2022-0472

B27466689

Transportes Fernández y Traveso, S.L.

Lugo

40.000,00 €

8

IF318B_2022-0473

***2020**

José Manuel Vázquez López

Lugo

10.000,00 €

9

IF318B_2022-0475

B27452283

Transportes Valexo, S.L.

Lugo

10.000,00 €

10

IF318B_2022-0477

B36014066

Barral Bernárdez, S.L.

Pontevedra

40.000,00 €

11

IF318B_2022-0478

***3831**

Álvaro Alvarez Fernández

Lugo

10.000,00 €

12

IF318B_2022-0479

B70296355

Grúas y Talleres Cuíña

A Coruña

40.000,00 €

13

IF318B_2022-0480

A15027824

Tojeiro Transportes, S.A.

A Coruña

100.000,00 €

14

IF318B_2022-0481

B27475771

Trans Cancillos, S.L.

Lugo

20.000,00 €

15

IF318B_2022-0482

B27451889

Nilo García, S.L.

Lugo

10.000,00 €

16

IF318B_2022-0483

B94117025

Ferradas Argibay, S.L.

Pontevedra

10.000,00 €

17

IF318B_2022-0486

B27141639

Gallardo Cervantes, S.L.

Lugo

35.000,00 €

18

IF318B_2022-0487

B27398403

Transxemelgos, S.L.

Lugo

10.000,00 €

19

IF318B_2022-0488

***9240**

Isidoro Navarro Palmeiro

Lugo

20.000,00 €

20

IF318B_2022-0489

B27479807

Trans Gruñeiro, S.L.

Lugo

10.000,00 €

21

IF318B_2022-0492

***5508**

Luis Miguel Fernández López

Lugo

20.000,00 €

22

IF318B_2022-0493

B15651029

Autocares Lista, S.L.

A Coruña

12.000,00 €

23

IF318B_2022-0494

***1529**

Faustino José Expósito González

Lugo

10.000,00 €

24

IF318B_2022-0497

J15538945

Maderas Caamaño, S.C.

A Coruña

30.000,00 €

25

IF318B_2022-0499

B27456904

Transportes Follente, S.L.

Lugo

10.000,00 €

26

IF318B_2022-0503

B94131687

Ten Moon Trans, S.L.

Pontevedra

40.000,00 €

27

IF318B_2022-0504

B70337829

Jovasa 2012, S.L.U.

A Coruña

20.000,00 €

28

IF318B_2022-0505

***1664**

Jesús Quiroga Arias

Lugo

20.000,00 €

29

IF318B_2022-0507

B27475789

Transportes Roberto Pérez Pielago, S.L.

Lugo

20.000,00 €

30

IF318B_2022-0508

***2023**

José Manuel Fernández Neira

Lugo

20.000,00 €

31

IF318B_2022-0509

***2933**

José Manuel Fernández Rifón

Lugo

20.000,00 €

32

IF318B_2022-0510

F27816016

Rutas del Atlántico, Soc. Coop. Galega

Pontevedra

80.000,00 €

33

IF318B_2022-0513

B15891195

Mármoles Lariño, S.L.

A Coruña

7.000,00 €

34

IF318B_2022-0514

***8794**

Juan José Escourido Rodríguez

A Coruña

20.000,00 €

35

IF318B_2022-0515

B94164050

Talleres Agrícola Vila de Cruces, S.L.

Pontevedra

3.000,00 €

36

IF318B_2022-0516

B27837046

Klaussen Cars, S.L.

Pontevedra

10.000,00 €

37

IF318B_2022-0518

B36237238

Trans-Carro e Hijos, S.L.

Pontevedra

10.000,00 €

38

IF318B_2022-0519

***3195**

José Luis Vázquez Pereira

Lugo

20.000,00 €

39

IF318B_2022-0520

B36765709

Alquiler Myc Norte Sur, S.L.

Pontevedra

5.000,00 €

40

IF318B_2022-0521

***4723**

María del Carmen López Fernández

Lugo

5.000,00 €

41

IF318B_2022-0522

B36174936

Transportes José Abril Tato, S.L.

Pontevedra

10.000,00 €

42

IF318B_2022-0523

B70598263

Marta Continental, S.L.

A Coruña

20.000,00 €

43

IF318B_2022-0525

B27479948

Galicargo, S.L.

Lugo

10.000,00 €

44

IF318B_2022-0526

***9690**

Guadalupe Ramírez Fernández

Pontevedra

20.000,00 €

45

IF318B_2022-0527

***0355**

José Luis Lorenzo González

A Coruña

20.000,00 €

46

IF318B_2022-0528

B27352053

Manuel Fenández Morodo, S.L.

Lugo

9.000,00 €

47

IF318B_2022-0529

B27333186

Logísticas Goyanes, S.L.

Lugo

20.000,00 €

48

IF318B_2022-0530

B70377908

Negresa Transportes, S.L.

A Coruña

20.000,00 €

49

IF318B_2022-0531

B27429042

Muralla Bus, S.L.

Lugo

40.000,00 €

50

IF318B_2022-0532

***1258**

Ángel Manuel Leal González

Pontevedra

10.000,00 €

51

IF318B_2022-0533

***2865**

Pedro Luis Otero Paz

A Coruña

5.000,00 €

52

IF318B_2022-0534

B27155738

Autocares Darriba, S.L.

Lugo

34.000,00 €

53

IF318B_2022-0535

B70143433

Forestal Santome, S.L.

A Coruña

10.000,00 €

54

IF318B_2022-0536

***2389**

Benito Falcon Docampo

Pontevedra

20.000,00 €

55

IF318B_2022-0537

B70578000

Transmudanzas Mouzo, S.L.

A Coruña

5.000,00 €

56

IF318B_2022-0538

***3312**

Andrés Raña Liñeira

A Coruña

10.000,00 €

57

IF318B_2022-0539

B15518012

Transtambre, S.L.

A Coruña

60.000,00 €

58

IF318B_2022-0540

B70450895

Panvelpa, S.L.

A Coruña

45.000,00 €

59

IF318B_2022-0541

B94095320

Maderas Tatosouto, S.L.

Pontevedra

20.000,00 €

60

IF318B_2022-0542

B36349900

Transportes Rogelio Abalo, S.L.

Pontevedra

10.000,00 €

61

IF318B_2022-0546

B37016359

Ferlovi Intermodal, S.L.U.

Pontevedra

20.000,00 €

62

IF318B_2022-0547

***0731**

Paula Iglesias Álvarez

Pontevedra

20.000,00 €

63

IF318B_2022-0548

B36198083

Trans Bua, S.L.

Pontevedra

20.000,00 €

64

IF318B_2022-0553

***7868**

Daniel Outón Suárez

A Coruña

20.000,00 €

65

IF318B_2022-0561

B27160738

Autocares Carreira, S.L.

Lugo

12.000,00 €

66

IF318B_2022-0563

B15842297

Manuel Caldelas, S.L.

A Coruña

20.000,00 €

67

IF318B_2022-0565

B27009521

Villalgas, S.L.

Lugo

10.000,00 €

68

IF318B_2022-0568

***4288**

José Manuel Vélez Vázquez

Lugo

10.000,00 €

69

IF318B_2022-0569

***3896**

José Manuel García Espido

A Coruña

10.000,00 €

71

IF318B_2022-0570

***5070**

Diego González Pombo

Lugo

20.000,00 €

72

IF318B_2022-0571

B70360060

Agrosilva 2010, S.L.

A Coruña

2.500,00 €

73

IF318B_2022-0572

***6894**

Luis Pombar García

Ourense

20.000,00 €

Total

1.477.000 €

Actuación de adquisición de vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono (código de procedemento IF318C):

Código do expediente

NIF

Beneficiario/a

Provincia

Importe concedido

1

IF318C_2023-0002

B27499201

Maldeasa, S.L.

Lugo

160.000,00 €

2

IF318C_2023-0005

B15645740

Vehículos Costa, S.L.

A Coruña

60.000,00 €

3

IF318C_2023-0006

A15034259

Breogán Transporte, S.A.U.

A Coruña

260.000,00 €

4

IF318C_2023-0007

B27703917

Eg Jobe, S.L.

A Coruña

380.000,00 €

5

IF318C_2023-0008

B15619513

Autocares Pedro Pombo, S.L.

Lugo

120.000,00 €

6

IF318C_2023-0009

B36179299

González Couceiro, S.L. Unipersonal

Ourense

200.000,00 €

7

IF318C_2023-0010

B27404151

Moran Grupo Empresarial, S.L.

Lugo

60.000,00 €

8

IF318C_2023-0015

A15093412

Autocares Salvado, S.A.

A Coruña

60.000,00 €

9

IF318C_2023-0016

B15087745

Empresa Gómez de Mesía, S.L.

A Coruña

60.000,00 €

10

IF318C_2023-0018

B15361355

Autos Grabanxa, S.L.

A Coruña

50.000,00 €

11

IF318C_2023-0019

A36115038

Empresa Lázara, S.A.

A Coruña

60.000,00 €

12

IF318C_2023-0021

B36148963

Transportes Morgado y Silva, S.L.

Pontevedra

190.000,00 €

13

IF318C_2023-0022

B16912834

Disgal Miño, S.L.

Ourense

180.000,00 €

14

IF318C_2023-0023

B36019990

Autocares Rías Baixas, S.L.

Pontevedra

150.000,00 €

15

IF318C_2023-0024

B36159010

Autocares Meijide, S.L.

Pontevedra

100.000,00 €

16

IF318C_2023-0025

B15950785

Autocares Rogelio, S.L.

A Coruña

60.000,00 €

17

IF318C_2023-0026

B15074222

Autos Comparado, S.L.

A Coruña

60.000,00 €

18

IF318C_2023-0027

B70297403

Planway Noroeste, S.L.

A Coruña

1.100.000,00 €

19

IF318C_2023-0028

B36169688

Autobuses Cerqueiro, S.L.

Pontevedra

120.000,00 €

20

IF318C_2023-0029

B36019990

Autocares Rías Baixas, S.L.

Pontevedra

150.000,00 €

Total

3.580.000 €

No relativo ás actividades de retrofit ou modificación da forma de propulsión de vehículos (código de procedemento IF318D), de implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos (código de procedemento IF318E) e de adquisición de semirremolques para autoestradas ferroviarias (IF318F), non foron concedidas axudas para estas actuacións no período indicado.