DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 23 de xaneiro de 2024 Páx. 5902

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2024 pola que se publican as subvencións concedidas do 1 de outubro ao 31 de decembro de 2023 ao abeiro da Orde do 17 de abril de 2023 pola que se convocan subvencións para a modernización de empresas privadas de transporte de viaxeiros prestadoras de servizos de transporte por estrada e de empresas privadas que interveñen no transporte de mercadorías por estrada, na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF325A, IF325B, IF325C, IF325D, IF325E, IF325F, IF325G, IF325H, IF325I e IF325J).

Antecedentes:

Primeiro. No Diario Oficial de Galicia núm. 82, do 28 de abril de 2023, publicouse a Orde do 17 de abril de 2023 pola que se convocan subvencións para a modernización de empresas privadas de transporte de viaxeiros prestadoras de servizos de transporte por estrada e de empresas privadas que interveñen no transporte de mercadorías por estrada, na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF325A, IF325B, IF325C, IF325D, IF325E, IF325F, IF325G, IF325H, IF325I e IF325J).

Segundo. O crédito existente para a concesión das axudas previstas na devandita orde foi de 6.069.951,54 €, que se concederán con cargo á aplicación orzamentaria 09.02.512A.770. dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2023 e 2024, segundo o artigo 4.2 da mencionada Orde do 17 de abril de 2023.

En cumprimento do artigo 23 punto 1 da Orde do 17 de abril de 2023, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade debe dar publicidade no Diario Oficial de Galicia ás subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria, mediante a relación dos beneficiarios e o importe de axuda outorgado. Con todo, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente consideradas sexan de contía inferior a 3.000,00 euros, non será necesaria a publicación no Diario Oficial de Galicia, que será substituída pola publicación das subvencións concedidas na páxina web da Consellería (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/recursos/ayudas-subvencions).

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

Publicar como anexo as subvencións concedidas desde o 1 de outubro ao 31 de decembro de 2023, para a modernización de empresas privadas de transporte de viaxeiros prestadoras de servizos de transporte por estrada e de empresas privadas que interveñen no transporte de mercadorías por estrada, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2024

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade
P.D. (D.A. primeira da Orde do 30.3.2022,
DOG núm. 64, do 1 de abril)
Ignacio Maestro Saavedra
Director xeral de Mobilidade

ANEXO

Subvencións concedidas desde o 1 de outubro ao 31 de decembro de 2023, para a modernización de empresas privadas de transporte de viaxeiros prestadoras de servizos de transporte por estrada e de empresas privadas que interveñen no transporte de mercadorías por estrada, na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF325A, IF325B, IF325C, IF325D, IF325E, IF325F, IF325G, IF325H, IF325I e IF325J).

A seguir, indícanse os importes totais outorgados ou con renuncia ou perda do dereito por solicitude, identificada a través do seu código de expediente por motivos de transparencia e para asegurar a identificación e seguimento desta.

Categoría 2: sistema de tacógrafo intelixente de segunda xeración (IF325B).

Código do expediente

NIF

Beneficiario

Provincia

Importe concedido

Importe da renuncia ou perda do dereito

1

IF325B_2023-0054

B32337966

Morgantane Transportes y Logística, S.L.

Ourense

12.000,00

2

IF325B_2023-0056

A32017055

Barco Motor, S.A.

Ourense

12.000,00

-

3

IF325B_2023-0059

B32468779

Transportes Delfín e Fillos, S.L.

Ourense

7.000,00

-

4

IF325B_2023-0074

B36174423

Portonovo T.L.F. 2011, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

5

IF325B_2023-0096

B36892446

Trans-Ayan, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

6

IF325B_2023-0099

B36125110

Transportes Gayoso González, S.L.

Ourense

7.000,00

-

7

IF325B_2023-0103

***6559**

Javier Lorenzo Santiago

Pontevedra

3.000,00

-

8

IF325B_2023-0105

***6264**

José Luis Vieites Miramontes

A Coruña

3.000,00

-

9

IF325B_2023-0106

***4049**

José Paredes Jubon

Lugo

3.000,00

-

10

IF325B_2023-0107

***9546**

José Antonio Alonso Fernández

Pontevedra

3.000,00

-

11

IF325B_2023-0108

B70300991

Madeiras do Ulla, S.L.

A Coruña

7.000,00

-

12

IF325B_2023-0109

B32415358

Transportes López Trabazos, S.L.

Ourense

12.000,00

-

13

IF325B_2023-0110

B32464794

Enfortrucks Pfg, S.L.

Ourense

12.000,00

-

14

IF325B_2023-0112

***2783**

Juan Boo Vaz

Ourense

3.000,00

-

15

IF325B_2023-0113

B32482747

Brudeser, S.L.

Ourense

7.000,00

-

16

IF325B_2023-0114

***9719**

Juan Manuel Blanco

Ourense

3.000,00

-

17

IF325B_2023-0115

B15917644

Pescados Ernesto y María, S.L.

A Coruña

7.000,00

-

18

IF325B_2023-0117

***4649**

Emilio Santos Paz

Pontevedra

7.000,00

-

19

IF325B_2023-0118

***7746**

Marcelino Cid Cid

Ourense

12.000,00

-

20

IF325B_2023-0120

***5667**

José Manuel Sanles Piñeiro

A Coruña

3.000,00

-

21

IF325B_2023-0121

B94117744

Logicars Ibérica Transport, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

22

IF325B_2023-0123

***6999**

José Félix Piñeiro Garrido

Pontevedra

3.000,00

-

23

IF325B_2023-0124

***6180**

Manuel Vázquez Castro

A Coruña

3.000,00

-

24

IF325B_2023-0125

B67957878

Granxatrans Logística, S.L.U.

Pontevedra

12.000,00

-

25

IF325B_2023-0126

***6928**

Ramón Jaime Varela Tojeiro

Lugo

3.000,00

-

26

IF325B_2023-0127

***3320**

Emilio González García

Pontevedra

3.000,00

-

27

IF325B_2023-0128

***6764**

José Antonio Gil Vázquez

Ourense

3.000,00

-

28

IF325B_2023-0129

***6597**

Fernando Castro Andrade

A Coruña

3.000,00

-

29

IF325B_2023-0130

***0846**

Javier Freiria González

Pontevedra

3.000,00

-

30

IF325B_2023-0131

***4333**

Juan Carlos Otero Martínez

Pontevedra

3.000,00

-

31

IF325B_2023-0132

B94055381

Transportes Monte de Carracedo, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

32

IF325B_2023-0133

***8291**

Santiago Vázquez Vázquez

Pontevedra

3.000,00

-

33

IF325B_2023-0134

B94054707

Transportes da Xabeira, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

34

IF325B_2023-0135

***7504**

Alejandro Souto Cruces

Pontevedra

3.000,00

-

35

IF325B_2023-0136

***8356**

Jesús Míguez Gómez

Pontevedra

3.000,00

-

36

IF325B_2023-0137

***2549**

Antonio Estévez Pérez

Ourense

3.000,00

-

37

IF325B_2023-0138

***6057**

Manuel Vieites Miramontes

A Coruña

3.000,00

-

38

IF325B_2023-0139

B36617991

García Guisado, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

39

IF325B_2023-0140

***5804**

Manuel Rúa Lorenzo

Ourense

3.000,00

-

40

IF325B_2023-0141

B67837476

Logi Lago, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

41

IF325B_2023-0142

***9442**

Javier Durán Leiro

Pontevedra

3.000,00

-

42

IF325B_2023-0144

***3383**

Nicolae Grigoriu

Pontevedra

3.000,00

-

43

IF325B_2023-0145

***5207**

Dalma María Méndez Otero

Lugo

3.000,00

-

44

IF325B_2023-0146

F27472661

Chorima Gallaecia Transp. Lox., S. Coop. Galega

Lugo

12.000,00

-

45

IF325B_2023-0147

B94016128

Transportes Pablo-Sayans, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

46

IF325B_2023-0148

B70433206

Transportes José Prego, S.L.

A Coruña

12.000,00

-

47

IF325B_2023-0149

***1194**

Marcos Pérez Pajarín

Pontevedra

3.000,00

-

48

IF325B_2023-0150

B36007763

Jamardo, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

49

IF325B_2023-0151

***6368**

Albino Quintas García

Ourense

7.000,00

-

50

IF325B_2023-0152

B32189904

Transportes Francisco Taboada y Sobrinos, S.L.

Ourense

3.000,00

-

51

IF325B_2023-0153

B94117025

Ferradas Argibay, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

52

IF325B_2023-0154

F27816016

Rutas del Atlántico, Soc. Coop. Galega

Pontevedra

12.000,00

-

53

IF325B_2023-0155

B36623932

Martínez Rosa, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

54

IF325B_2023-0156

B27798883

Chelo García, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

55

IF325B_2023-0157

B36923068

Alonso Doural, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

56

IF325B_2023-0158

B94118197

Explotación Agraria Roymi, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

57

IF325B_2023-0159

B36966463

R. F. Gesteiro e Hijos, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

58

IF325B_2023-0160

B27010917

José María Maceiras Suárez, S.L.

A Coruña

7.000,00

-

59

IF325B_2023-0161

B15074222

Autos Comparado, S.L.

A Coruña

12.000,00

-

60

IF325B_2023-0162

***6698**

Rafael Gómez Alonso

Pontevedra

3.000,00

-

61

IF325B_2023-0163

***7413**

Mónica María Ceballos Castro

Pontevedra

3.000,00

-

62

IF325B_2023-0164

B94174810

Trans-Oural Express, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

63

IF325B_2023-0165

***0757**

Beatriz Álvarez Rodríguez

Pontevedra

7.000,00

-

64

IF325B_2023-0166

***8583**

Francisco Ángel Monteagudo Rodríguez

Pontevedra

7.000,00

-

65

IF325B_2023-0167

B36515112

Os de Cándido Transportes, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

66

IF325B_2023-0168

B36990356

Dayjo Logística, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

67

IF325B_2023-0169

***5108**

Hanser Álvarez López

Pontevedra

3.000,00

-

68

IF325B_2023-0170

B36253532

Aritráns Núñez, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

69

IF325B_2023-0171

B94008711

Transportes Pena González, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

70

IF325B_2023-0172

B37016359

Ferlovi Intermodal, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

71

IF325B_2023-0173

B70557285

Transgarsan 2018, S.L.

A Coruña

3.000,00

-

72

IF325B_2023-0174

***3205**

José Carlos López Rodríguez

Lugo

3.000,00

-

73

IF325B_2023-0175

B70377908

Negresa Transportes, S.L.

A Coruña

7.000,00

-

74

IF325B_2023-0176

***7677**

Miguel Ángel Otero Martínez

Pontevedra

3.000,00

-

75

IF325B_2023-0177

***6722**

Eduardo López González

Lugo

3.000,00

-

76

IF325B_2023-0178

***6980**

Jorge Álvarez Álvarez

Pontevedra

3.000,00

-

77

IF325B_2023-0179

***1437**

José Luis González Varela

A Coruña

3.000,00

-

78

IF325B_2023-0180

***3386**

Alicia Fernández Fernández

Pontevedra

3.000,00

-

79

IF325B_2023-0181

B94024379

Transdemar O Grove, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

80

IF325B_2023-0182

B94112323

Alejandro Gobra, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

81

IF325B_2023-0183

B27700426

Nico Martínez, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

82

IF325B_2023-0184

B18461244

Trans Gra_ Mur, S.L.

Lugo

7.000,00

-

83

IF325B_2023-0185

B94138583

Transportes González Lubián, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

84

IF325B_2023-0186

***8155**

María de los Ángeles Torres Esperón

Pontevedra

3.000,00

-

85

IF325B_2023-0187

***5684**

Micaela Soledad Salvatore Ochoa

Pontevedra

3.000,00

-

86

IF325B_2023-0188

***6244**

Manuel Pampín Ben

A Coruña

3.000,00

-

87

IF325B_2023-0189

***5208**

Diego Rodríguez Rodas

Pontevedra

3.000,00

-

88

IF325B_2023-0190

***6622**

María Yolanda Álvarez Prada

Pontevedra

3.000,00

-

89

IF325B_2023-0191

B94048170

Transportes Jorge Parga, S.L.

Pontevedra

3.000,00

90

IF325B_2023-0192

B36304061

T. Moure, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

91

IF325B_2023-0193

***4807**

Andrés José Costa Arias

A Coruña

12.000,00

92

IF325B_2023-0194

***3060**

Alexsandre de Freitas

Pontevedra

3.000,00

93

IF325B_2023-0195

***4145**

Alberto Montero Ferreiro

Pontevedra

3.000,00

94

IF325B_2023-0196

B70491501

Lmg Deschamps e Hijos, S.L.

A Coruña

7.000,00

95

IF325B_2023-0197

***4697**

Angie Ariane Richert

Pontevedra

3.000,00

96

IF325B_2023-0198

B36154383

Fontaguia, S.L.

Pontevedra

12.000,00

97

IF325B_2023-0199

***6224**

Joaquin de Araujo Barbosa

A Coruña

3.000,00

98

IF325B_2023-0200

***5013**

João Lucas Gutiérrez da Silva

Pontevedra

3.000,00

-

99

IF325B_2023-0201

B32491557

Zanette Logística, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

100

IF325B_2023-0202

***3096**

José Manuel Carracedo Cuevas

Pontevedra

3.000,00

-

101

IF325B_2023-0203

***4894**

Sandro Zanette

Ourense

3.000,00

-

102

IF325B_2023-0204

B94187622

Transportes João Gomes, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

103

IF325B_2023-0206

B27877711

Vans And Trucks Transport Logistics, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

104

IF325B_2023-0207

***0409**

Román Gómez Cachafeiro

Pontevedra

3.000,00

-

105

IF325B_2023-0208

B27777309

Reitrans Logística Full Loads, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

106

IF325B_2023-0209

***0006**

Luis Álvarez Barreiro

Pontevedra

3.000,00

-

107

IF325B_2023-0210

B27723774

Necucente, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

108

IF325B_2023-0211

***5655**

Marco Paulo de Oliveira Alves

Pontevedra

3.000,00

-

109

IF325B_2023-0212

***6922**

Manuel Estévez Bernárdez

Pontevedra

3.000,00

-

110

IF325B_2023-0213

***8108**

Fernando Luis Represas

Pontevedra

3.000,00

-

111

IF325B_2023-0214

***7188**

Francisco Alonso Alonso

Pontevedra

3.000,00

-

112

IF325B_2023-0215

***1862**

Xacobe Lahoz Pérez

Pontevedra

3.000,00

-

113

IF325B_2023-0216

***1748**

Eduardo Lemos Simal

Pontevedra

3.000,00

-

114

IF325B_2023-0217

***8310**

Daniel Martínez Almeida

Pontevedra

3.000,00

-

115

IF325B_2023-0218

B36947463

Vanqber Transportes, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

116

IF325B_2023-0219

***2959**

Bruno Criez Rivero

Ourense

3.000,00

-

117

IF325B_2023-0220

B32453458

Socitransnorth

Ourense

3.000,00

-

118

IF325B_2023-0221

**2338**

Gabriel Silveira Ramilo

Pontevedra

3.000,00

-

119

IF325B_2023-0222

B27846534

Transportes Tomás Moreira Vilariño, S.L.

Lugo

3.000,00

-

120

IF325B_2023-0223

B27328426

Grupo Leira O Río, S.L.

A Coruña

12.000,00

-

121

IF325B_2023-0224

***0909**

Carlos Laya Vía

Pontevedra

7.000,00

-

122

IF325B_2023-0225

***2098**

María Soledad González Arjones

A Coruña

3.000,00

-

123

IF325B_2023-0226

B15813421

Transportes Carnota González, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

124

IF325B_2023-0227

***5728**

Benigno Bouzas Pérez

Pontevedra

3.000,00

-

125

IF325B_2023-0228

***4725**

Enrique Boullosa Vázquez

Pontevedra

3.000,00

-

126

IF325B_2023-0229

B15769490

Transportes y Maderas Chaves, S.L.

A Coruña

7.000,00

-

127

IF325B_2023-0230

***6218**

Ángel Costa Cordal

Pontevedra

3.000,00

-

128

IF325B_2023-0231

B36511459

Matrama de Galaica, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

129

IF325B_2023-0232

***5645**

José Díaz Pontón

Lugo

7.000,00

-

130

IF325B_2023-0233

B27807874

Logística del Mar Express, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

131

IF325B_2023-0234

B94104585

Gallaecia Transportes Logística, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

132

IF325B_2023-0235

B32485757

Cargarya, S.L.

Ourense

12.000,00

-

133

IF325B_2023-0236

B94148962

Saltranex, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

134

IF325B_2023-0237

***5987**

Juan Carlos González Gil

Ourense

3.000,00

-

135

IF325B_2023-0238

B27483494

North Frío Express, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

136

IF325B_2023-0239

***5966**

Javier Dobarro Nogueira

Ourense

3.000,00

-

137

IF325B_2023-0240

B02984920

Ponus, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

138

IF325B_2023-0241

***3654**

Marcos Santamaría Vila

A Coruña

3.000,00

-

139

IF325B_2023-0242

***7907**

Rubén Vidal Bouzo

Pontevedra

3.000,00

-

140

IF325B_2023-0243

B36905727

Gesigles Transportes y Servicios, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

141

IF325B_2023-0244

***1778**

Jesús Manuel Neiro Noya

A Coruña

7.000,00

-

142

IF325B_2023-0245

B36858462

Transpunxin, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

143

IF325B_2023-0246

B94119815

Transtea Logística, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

144

IF325B_2023-0247

***3646**

Patrick Barreiro Riveiro

A Coruña

3.000,00

3.000,00

145

IF325B_2023-0248

B12950515

Transbocart 2015, S.L.U.

Pontevedra

7.000,00

-

146

IF325B_2023-0249

B32299034

Trans Vazygon, S.L.

Ourense

7.000,00

-

147

IF325B_2023-0250

B36315620

Transvaga e Hijo, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

148

IF325B_2023-0251

B27168970

Transportes Díaz Méndez, S.L.

Lugo

7.000,00

-

149

IF325B_2023-0252

***6415**

Lucio Rodríguez Moreira

Pontevedra

3.000,00

-

150

IF325B_2023-0253

***1521**

Antonio Figueroa Failde

Lugo

7.000,00

-

151

IF325B_2023-0254

***9582**

Iván Parafita González

Ourense

3.000,00

-

152

IF325B_2023-0255

B70352505

BCS Logística, S.L.

A Coruña

7.000,00

-

153

IF325B_2023-0256

B32470445

Seguranza Spress, S.L.

Ourense

7.000,00

-

154

IF325B_2023-0257

B32359200

Transportes y Excavaciones Santas Fernández, S.L.

Ourense

7.000,00

-

155

IF325B_2023-0258

***9891**

Martín Rodríguez Soutullo

Ourense

3.000,00

-

156

IF325B_2023-0259

***1038**

José Luis Borrajo Rivero

Ourense

3.000,00

-

157

IF325B_2023-0260

B32330953

Eurotransviso, S.L.

Ourense

12.000,00

-

158

IF325B_2023-0261

B32360067

Transper Mercancías do Noroeste, S.L.

Ourense

3.000,00

-

159

IF325B_2023-0262

***3583**

Diego Prieto Murias

Ourense

3.000,00

-

160

IF325B_2023-0263

***5014**

José Luis Álvarez Salgado

Ourense

3.000,00

-

161

IF325B_2023-0264

B99151193

Logitrans Zaragoza, S.L.

Ourense

7.000,00

-

162

IF325B_2023-0265

B02865897

Limarte Movitrans, Sociedad Limitada

Ourense

3.000,00

-

163

IF325B_2023-0266

***2475**

Felisindo Matías Alonso

Ourense

3.000,00

-

164

IF325B_2023-0267

***1271**

Iván Rodríguez Sánchez

Ourense

3.000,00

-

165

IF325B_2023-0268

***8546**

Aitor Álvarez Álvarez

Ourense

3.000,00

-

166

IF325B_2023-0269

B32488876

Trans Soyca Verín, S.L.

Ourense

3.000,00

-

167

IF325B_2023-0270

B32479511

Meda 53 Verín, S.L.

Ourense

3.000,00

-

168

IF325B_2023-0271

B32213043

Transportes Ranyer, S.L.

Ourense

7.000,00

-

169

IF325B_2023-0272

B32507634

Eurogrupo Teijón, S.L.

Ourense

7.000,00

-

170

IF325B_2023-0273

B32414336

Eurotransportes Noroeste, S.L.

Ourense

7.000,00

-

171

IF325B_2023-0274

***8071**

Enrique Veloso Lama

Ourense

3.000,00

-

172

IF325B_2023-0275

B27310762

Pan da Terra, S.L.

Lugo

7.000,00

-

173

IF325B_2023-0276

B36030435

Alonso Montes, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

174

IF325B_2023-0277

B36169688

Autobuses Cerqueiro, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

175

IF325B_2023-0278

***1983**

José Manuel Vázquez Fernández

Ourense

3.000,00

-

176

IF325B_2023-0280

***1647**

Damián Lago Ferro

Pontevedra

3.000,00

-

177

IF325B_2023-0281

B36503019

Transmatos Chapela 64, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

178

IF325B_2023-0282

***1931**

Francisco Javier Fernández Guimarey

Ourense

3.000,00

-

179

IF325B_2023-0284

B27398403

Transxemelgos, S.L.

Lugo

7.000,00

-

180

IF325B_2023-0285

***5787**

Óscar Sotelo Blanco

A Coruña

3.000,00

-

181

IF325B_2023-0286

***1916**

José Manuel Gómez Rodríguez

A Coruña

3.000,00

-

182

IF325B_2023-0287

***8272**

José Piñeiro Calveiro

Pontevedra

3.000,00

-

183

IF325B_2023-0288

***2356**

Fernando Esmorís Llamas

A Coruña

3.000,00

-

184

IF325B_2023-0289

B70127683

Plataforma de Transportes J. Villaverde, S.L.

A Coruña

7.000,00

-

185

IF325B_2023-0290

***5552**

Gonzalo Jorge Miras

A Coruña

3.000,00

-

186

IF325B_2023-0291

***1882**

José Luis González Nieves

A Coruña

3.000,00

-

187

IF325B_2023-0292

***5920**

Fernando Mosquera Fernández

A Coruña

3.000,00

-

188

IF325B_2023-0293

B70371562

Transportes y Logística Freire, S.L.

A Coruña

12.000,00

-

189

IF325B_2023-0294

***1431**

José Antonio Vidal García

A Coruña

3.000,00

-

190

IF325B_2023-0295

B15868102

Transportes González Alcar, S.L.

A Coruña

3.000,00

-

191

IF325B_2023-0296

***9389**

José Iglesias Rivas

Ourense

3.000,00

-

192

IF325B_2023-0297

***2868**

Antonio Calvo Romero

A Coruña

3.000,00

-

193

IF325B_2023-0298

***8053**

José Luis Lorenzo Gil

Ourense

3.000,00

-

194

IF325B_2023-0299

***9862**

Adrián Gómez Oroza

Lugo

3.000,00

-

195

IF325B_2023-0300

***8925**

Celso Pena Vicente

Pontevedra

3.000,00

-

196

IF325B_2023-0301

***6774**

Manuel Abeleira Fernández

A Coruña

3.000,00

-

197

IF325B_2023-0302

B94011350

Lofritráns Noroeste, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

198

IF325B_2023-0303

B36800852

M. Prado Abalde, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

199

IF325B_2023-0304

***1130**

José Manuel Liñeiras Cuence

A Coruña

3.000,00

-

200

IF325B_2023-0305

***7591**

Manuel García Loureiro

Pontevedra

3.000,00

-

201

IF325B_2023-0306

B36760759

Areeira, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

202

IF325B_2023-0307

***1952**

Sandra María Eirís Fernández

A Coruña

3.000,00

-

203

IF325B_2023-0308

***8629**

Deonis Iabanji Popov

A Coruña

3.000,00

-

204

IF325B_2023-0309

***4654**

Carlos Gómez Fernández

A Coruña

3.000,00

-

205

IF325B_2023-0310

B15494388

Excavaciones Midon, S.L.

A Coruña

7.000,00

-

206

IF325B_2023-0311

B36253052

Transportes Lito Goyán, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

207

IF325B_2023-0312

***4262**

Ricardo Rodríguez Pardo

Pontevedra

3.000,00

-

208

IF325B_2023-0313

B36058493

Transportes Cameselle, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

209

IF325B_2023-0314

***7021**

Domingo González Calo

A Coruña

3.000,00

-

210

IF325B_2023-0315

B94175916

Logística y Transportes Cuíña 2018, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

211

IF325B_2023-0316

***8059**

José Antonio González Castiñeiras

A Coruña

3.000,00

-

212

IF325B_2023-0317

***6407**

José Carlos Alfonsín Ríos

Pontevedra

3.000,00

-

213

IF325B_2023-0318

B36756237

Autos Mimar, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

214

IF325B_2023-0319

B27787027

Transalnovo, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

215

IF325B_2023-0320

B36524304

Hnos. Peiteado, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

216

IF325B_2023-0321

B33823402

Excave 2000, S.L.

Ourense

7.000,00

-

217

IF325B_2023-0322

B70483045

Transportes José Rey e Hijos, S.L.

A Coruña

3.000,00

-

218

IF325B_2023-0323

A15146608

Nemesio Ordóñez, S.A.

A Coruña

12.000,00

-

219

IF325B_2023-0324

***3330**

José Manuel Castro Cristóbal

A Coruña

3.000,00

-

220

IF325B_2023-0325

***6022**

José Luis Rodríguez Morais

Pontevedra

3.000,00

-

221

IF325B_2023-0326

***2678**

Luis Pais Barros

Pontevedra

12.000,00

-

222

IF325B_2023-0327

***7749**

José María Borge Antolínez

Pontevedra

3.000,00

-

223

IF325B_2023-0328

***4333**

Juan Carlos Otero Martínez

Pontevedra

3.000,00

3.000,00

224

IF325B_2023-0329

***1152**

Iván Rodríguez de Francisco

Pontevedra

3.000,00

-

225

IF325B_2023-0330

B36312841

Transportes Durapón, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

226

IF325B_2023-0331

***6997**

Pedro Pablo Otero Martínez

A Coruña

3.000,00

-

227

IF325B_2023-0332

***5605**

Pablo Armada Iglesias

Ourense

3.000,00

-

228

IF325B_2023-0333

***2591**

Raúl Martínez Fernández

A Coruña

3.000,00

-

229

IF325B_2023-0334

***8303**

José Ramón Vázquez Vázquez

Pontevedra

3.000,00

-

230

IF325B_2023-0335

***3426**

Francisco Javier Nieto Vázquez

A Coruña

3.000,00

-

231

IF325B_2023-0336

***1811**

Roberto Rocha Presedo

A Coruña

3.000,00

-

232

IF325B_2023-0337

***6457**

María José Ribadavia Villar

Pontevedra

3.000,00

-

233

IF325B_2023-0338

***9480**

Esteban Amigo Rivadabia

Pontevedra

3.000,00

-

234

IF325B_2023-0339

***5737**

Juan Manuel Rodríguez Figueira

A Coruña

3.000,00

-

235

IF325B_2023-0340

***0811**

Siro Manuel Rodríguez Costoyas

Pontevedra

3.000,00

-

236

IF325B_2023-0341

***0524**

Víctor Manuel Mayo Vilas

Pontevedra

3.000,00

-

237

IF325B_2023-0342

B94198181

Ecotrucks Express, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

238

IF325B_2023-0343

***0065**

José Manuel Varela Gago

A Coruña

3.000,00

-

239

IF325B_2023-0344

B13856786

Transportes Enrique Rodríguez Montes, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

240

IF325B_2023-0345

B32486243

Eurotransfranco, S.L.

Ourense

7.000,00

-

241

IF325B_2023-0347

B27848951

Condado Truck Driver, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

242

IF325B_2023-0348

B27494228

Logística Menor, S.L.

Lugo

3.000,00

-

243

IF325B_2023-0350

***1666**

Manuel Vázquez García

A Coruña

7.000,00

-

244

IF325B_2023-0351

B36159010

Autocares Meijide, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

245

IF325B_2023-0352

B36480069

Condado Tour, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

246

IF325B_2023-0353

B36052025

Transportes Álvarez Vázquez de Mondariz, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

247

IF325B_2023-0354

B15729452

José Torres Rey, S.L.

A Coruña

12.000,00

-

248

IF325B_2023-0355

B13689013

HCS Inthisa, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

249

IF325B_2023-0356

B70501531

CLT Vallo Camino, S.L.

A Coruña

7.000,00

-

Total:

1.363.000,00

6.000,00

Categoría 3: integración de documentos de control electrónicos nos sistemas de xestión (IF325C).

Código do expediente

NIF

Beneficiario

Provincia

Importe concedido

Importe da renuncia ou perda do dereito

1

IF325C_2023-0004

B70433206

Transportes José Prego, S.L.

A Coruña

7.000,00

-

Total:

7.000,00

-

Categoría 7: axudas aos servizos de transporte de viaxeiros (IF325G).

Código do expediente

NIF

Beneficiario

Provincia

Importe concedido

Importe da renuncia ou perda do dereito

1

IF325G_2023-0006

A15064694

Compostelana, S.A.

A Coruña

13.000,00

-

Total:

13.000,00

-

Categoría 9: mellora de sistemas de ticketing (IF325I).

Código do expediente

NIF

Beneficiario

Provincia

Importe concedido

Importe da renuncia ou perda do dereito

1

IF325I_2023-0008

B32012775

Autocares Rodríguez Carballiño, S.L.

Ourense

7.000,00

-

2

IF3325I_2023-0010

B36656445

Autocares Meijide, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

Total:

14.000,00

-