DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 20 Luns, 29 de xaneiro de 2024 Páx. 8081

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2024 pola que se dá publicidade dos modelos de actas que se utilizarán nas eleccións ao Parlamento de Galicia, convocadas polo Decreto 150/2023, do 25 de decembro, de disolución do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións, aprobados pola Xunta Electoral Central.

Con datas do 18 e 24 de xaneiro de 2024, a Xunta Electoral Central aprobou os modelos de actas que se utilizarán nas eleccións ao Parlamento de Galicia, convocadas polo Decreto 150/2023, do 25 de decembro, de disolución do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións, nas mesas electorais: de constitución, de escrutinio e de sesión; e os modelos de actas que utilizarán as xuntas electorais: de constitución para o escrutinio xeral, de escrutinio xeral, de sesión de escrutinio xeral e de proclamación de electos, así como os modelos de actas de constitución e de escrutinio do voto dos residentes ausentes no estranxeiro e do modelo de acta que utilizarán os funcionarios consulares (voto CERA) e os seus anexos, e que se publican como anexos a esta resolución.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2024

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXOS

EPG 7.1 Acta de constitución da mesa electoral

EPG 7.2 Acta de escrutinio da mesa electoral (modelos DIN A3 e DIN A4)

EPG 7.3 Acta de sesión da mesa electoral (modelos DIN A3 e DIN A4)

EPG 9.1 Acta de constitución da xunta para o escrutinio xeral

EPG 9.2 Acta de escrutinio

EPG 9.3 Acta da/das sesión/s do escrutinio

EPG 9.4 Acta de constitución da mesa electoral para o escrutinio de votación dos/das residentes ausentes no estranxeiro

EPG 9.5 Acta de escrutinio para a Xunta Electoral Provincial da votación dos/das residentes ausentes no estranxeiro

EPG 9.5a Anexo á acta de escrutinio para a Xunta Electoral Provincial da votación dos/das residentes ausentes no estranxeiro

EPG 9.5b Acta adicional á acta de escrutinio para a Xunta Electoral Provincial da votación dos/das residentes ausentes no estranxeiro

EPG 9.6 Acta para o/a funcionario/a consular

EPG 9.6a Anexo á acta consular

EPG 9.6b Anexo á acta consular

EPG 9.6c Acta adicional á acta para o/a funcionario/a consular

EPG 9.7 Acta de proclamación

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

9.6.a

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file