DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 21 de febreiro de 2024 Páx. 14938

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social e Xuventude

ANUNCIO do 5 de febreiro de 2024, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifican diversas resolucións ditadas nos procedementos BS650A, BS650G e BS650F (expediente 32/00383-I/04 e vinte e seis máis).

Ao abeiro do disposto nos artigos 42, 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, intentada a notificación das resolucións ditadas pola xefatura territorial no último enderezo coñecido das persoas interesadas sen que esta se puidese efectuar por causas non imputables á Administración, notifícanse a través deste anuncio as ditas resolucións ás persoas citadas no anexo, que se emprazan para que, no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da data da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, comparezan en persoa ou debidamente representadas, nas dependencias do Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social e Xuventude de Ourense (rúa Sáenz Díez, núm. 33, baixo), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para coñeceren o texto íntegro das resolucións. Transcorrido o dito prazo, de non facelo, terase por practicada a notificación no momento do vencemento do prazo indicado para comparecer.

Este anuncio publicarase tamén no Diario Oficial de Galicia, ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Así mesmo, advírtese que contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer a reclamación previa na vía xurisdicional social, perante esta xefatura territorial, no prazo dos trinta (30) días seguintes á data da súa notificación, efectuada por comparecencia, segundo o disposto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.

Ourense, 5 de febreiro de 2024

María José Fernández Laso
Xefa territorial de Ourense

ANEXO

Procedemento BS650A:

Núm. de expediente

Persoa interesada

Resolución

Data da resolución

32/00383-I/04

34929203T

Modificación

11.10.2023

32/00046-I/22

34953613F

Extinción

22.8.2023

32/00002-I/95

34955443C

Suspensión

4.10.2023

32/00389-I/00

34540253A

Suspensión

4.10.2023

32/00202-I/06

34957834L

Suspensión

12.7.2023

32/00085-I/13

46987933Z

Traslado

5.12.2023

32/00034-I/14

44463814F

Suspensión

19.7.2023

32/00191-I/20

02554866A

Extinción

11.10.2023

32/00034-I/22

X0650474B

Extinción

11.10.2023

32/00139-I/22

14580347A

Suspensión

4.10.2023

32/00159-I/23

34952595R

Denegación

28.11.2023

32/00161-I/23

34937681Z

Denegación

30.11.2023

32/00204-I/23

X5704873E

Denegación

11.8.2023

32/00236-I/23

X3239360V

Denegación

13.11.2023

32/00266-I/23

Y5568071S

Denegación

27.11.2023

Procedemento BS650G:

Núm. de expediente

Persoa interesada

Resolución

Data da resolución

32/00282-X/04

44656598M

Extinción

26.12.2023

32/00292-X/04

34646974G

Suspensión

27.9.2023

32/00281-X/12

X2554638M

Suspensión

27.9.2023

32/00093-X/15

34946230F

Extinción

11.12.2023

32/00234-X/15

76696330R

Suspensión

27.9.2023

32/00049-X/21

76699030X

Extinción

27.12.2023

32/00178-X/22

X1704443M

Modificación

1.12.2023

32/00170-X/23

34925727C

Desestimación

10.7.2023

32/00278-X/23

34608996E

Denegación

9.11.2023

32/00279-X/23

X0451745W

Denegación

20.9.2023

32/00327-X/23

44489873F

Denegación

10.11.2023

Procedemento BS650F:

Núm. de expediente

Persoa interesada

Resolución

Data da resolución

32/00152-I/22

X5808382P

Denegación

31.7.2023