DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 21 de febreiro de 2024 Páx. 14959

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Augas de Galicia

ANUNCIO do 24 de xaneiro de 2024, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Centro, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas no concello de Rianxo (expediente DH.A15.95476).

En cumprimento do previsto no artigo 109 do Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11 de abril, faise público que se está a tramitar a seguinte solicitude de concesión de augas:

Solicitante: Comunidade de Montes de Araño.

DNI: ***5448*.

Expediente: DH.A15.95476.

Volume total anual: 949 m3/ano.

Caudal máximo instantáneo: 0,25 l/s.

Destino: uso doméstico, recreativo e contra incendios.

Orixe: manancial.

Lugar: Araño.

Parroquia: Araño.

Concello: Rianxo.

Descrición do aproveitamento:

O aproveitamento consiste na captación dun manancial no contorno do rego das Laxes Negras, que conta cuns 70 cm de profundidade e 40 cm de largo, tapado cunha pedra pegada con cemento, nas coordenadas UTM X=516.928 e Y=4.727.890, de que parte unha condución ata a caseta de distribución, na mesma parcela 15073A073000097, duns 8×3 m, onde se atopan cinco depósitos, dous dos cales abastecen dúas vivendas e outros tres, instalacións do MVMC de Araño: vestiarios de campo de fútbol, área recreativa do campo da festa e depósito contra incendios.

O proxecto pode consultarse na sección de participación pública do portal da internet de Augas de Galicia (https://augasdegalicia.xunta.gal), e nas oficinas deste servizo territorial, situadas na rúa Tomiño, 16, baixo, 15704 Santiago de Compostela (A Coruña), solicitando cita previa no teléfono 981 54 49 27.

Os interesados poderán presentar alegacións durante o prazo de vinte días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2024

Jesús Antonio Manrique Merino
Xefe do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica Galicia Centro