DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Venres, 15 de marzo de 2024 Páx. 19270

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

CORRECCIÓN DE ERROS. Acordo do 4 de marzo de 2024, do tribunal que cualifica o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, nomeado pola Resolución do 28 de abril de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 88, do 9 de maio), pola que se dá publicidade a diversos acordos.

Advertido erro no acordo antes citado, publicada no Diario Oficial de Galicia número 50, do 11 de marzo de 2024, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 18125, onde di:

103

***2254**

García Pérez, Adrién

Libre

28,77

42,89

Exento/a

71,66

Debe dicir:

103

***2254**

García Pérez, Adrián

Libre

28,77

42,89

Exento/a

71,66