DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 59 Venres, 22 de marzo de 2024 Páx. 20388

III. Outras disposicións

Presidencia da Xunta de Galicia

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 27 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de obradoiros de folclore, artesanía, cociña galega e seminarios de cultura galega en entidades galegas do exterior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento PR923C).

Advertido un erro na dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 56, do 19 de marzo de 2024, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 19621, en la alínea b) do número 1 do artigo 10, onde di:

«Currículo da persoa formadora proposta, no suposto de que non estea incluída na lista de persoas formadoras elaborada ao abeiro da Resolución do 11 de febreiro de 2013, da Secretaría Xeral da Emigración».

Debe dicir:

«Currículo da persoa formadora proposta, no suposto de que non estea incluída na lista de persoas formadoras elaborada ao abeiro da Resolución do 14 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración».