DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Martes, 26 de marzo de 2024 Páx. 20903

III. Outras disposicións

Consello de Contas de Galicia

RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2024 pola que se anuncian os acordos de publicación do Informe de fiscalización do sistema de rendición da información contractual do sector público autonómico, exercicios 2021-2022, e do Informe de fiscalización sobre a aplicación dos ingresos do Fondo Extraordinario e a xestión económico-financeira da pandemia na Comunidade Autónoma de Galicia, exercicio 2021.

De conformidade co disposto no artigo 19 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, anúnciase a aprobación e publicación polo Pleno do Consello de Contas de Galicia, con do data 14 de marzo, dos seguintes informes:

[1602023_02] Informe de fiscalización do sistema de rendición da información contractual do sector público autonómico, exercicios 2021-2022.

[1602022_04] Informe de fiscalización sobre a aplicación dos ingresos do Fondo Extraordinario e a xestión económico-financeira da pandemia na Comunidade Autónoma de Galicia, exercicio 2021.

Ligazón para acceder aos textos completos dos informes:

https://www.ccontasgalicia.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2022/20240314_Informe_1602023_02_Informe_Sistema_Rendicion_Contractual_Sector_Publico_2021-2022_G.pdf

https://www.ccontasgalicia.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2021/20240314_Informe_Informe_1602022_04_Informe_Fiscalizacion_Fondo_Extraordinario_Xestion_COVID19_2021_G.pdf

Santiago de Compostela, 19 de marzo de 2024

Juan Carlos Aladro Fernández
Conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia