DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Mércores, 27 de marzo de 2024 Páx. 21215

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 13 de marzo de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común de Vilariño, concello de Portomarín (Lugo) (expediente 2024_4DES).

Para os efectos previstos no artigo 54 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, dáselle publicidade á proposta de deslindamento parcial do monte veciñal en man común de Vilariño con propiedades particulares, presentada o 29.1.2024 pola comunidade propietaria do monte.

O 7.3.2024, o Servizo de Montes de Lugo emitiu un informe favorable relativo a esta proposta.

Contra o deslindamento proposto, no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, as persoas interesadas poderán presentar ante a comunidade propietaria as alegacións e os títulos que acrediten a propiedade ou a posesión dos predios afectados.

Durante este prazo, a documentación deste expediente estará dispoñible para consulta no Servizo de Montes de Lugo, sito na rolda da Muralla, 70, baixo 2º, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para os efectos de coñecer integramente o contido da dita proposta.

Lugo, 13 de marzo de 2024

Mª Olga Iglesias Fontal
Xefa territorial de Lugo