DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 77 Xoves, 18 de abril de 2024 Páx. 24534

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

ANUNCIO do 4 de abril de 2024, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se comunica a convocatoria para o pagamento dos prezos xustos acordados polo Xurado de Expropiación de Galicia para os bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LAT 66 kV evacuación parque eólico Acibal, no concello de Moraña.

Para dar cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, segundo o cal a publicación no Boletín Oficial del Estado resulta preceptiva «cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar da notificación ou ben, intentada esta, non se puidese efectuar…», mediante o presente anuncio comunícase a todas as persoas interesadas nos pagamentos dos prezos xustos polos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LAT 66 kV evacuación parque eólico Acibal, que se realizarán na casa do concello de Moraña, segundo o calendario e o horario que se sinala no cadro anexo que máis abaixo se detalla.

Ao acto deberán comparecer as persoas propietarias ou titulares de dereitos sobre os bens afectados por si ou representadas por persoa debidamente autorizada, exhibindo o seu DNI/NIF, así como os documentos acreditativos da titularidade.

Vigo, 4 de abril de 2024

Beatriz López del Olmo
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Expediente: IN408A 2018/01.

Entidade beneficiaria: Norvento, S.L.U.

Denominación da instalación: LAT 66 kV evacuación parque eólico Acibal.

Concello: Moraña.

Predio

Ref. catastral

Lugar

Titularidade

Data

Hora

028

46 103

Pedreira

Descoñecido

18 de xuño de 2024

11.00

029

46 104

Danxela

Hros. Modesto Villar Fontáns

18 de xuño de 2024

11.00

045

46 140

Pedreira

Hros. Aída Villaverde Pereira

18 de xuño de 2024

11.00

047

46 138

Pedreira

Hros. Aída Villaverde Pereira

18 de xuño de 2024

11.00

064

46 182

Xurreiro

Hros. Agustina Consuelo Pereira Durán

18 de xuño de 2024

11.00

070

37 416

Vaqueiro

Hros. Belisario García Rey

18 de xuño de 2024

11.00

071

37 415

Vaqueiro

Hros. Nonila López

18 de xuño de 2024

11.00

073

37 411

Vaqueiro

José Barros Calvo

19 de xuño de 2024

11.00

083

37 350

Redondonio

Manuel Ruibal Gamallo

19 de xuño de 2024

11.00

085/1

37 347

Redondonio

Descoñecido

19 de xuño de 2024

11.00

102A

37 330

Redondonio

Hros. Emilia Novás

19 de xuño de 2024

11.00

105A

37 325

Redondonio

Elisardo Cerviño Ruibal

19 de xuño de 2024

11.00

124

47 107

Gontade

Manuel García Silva

19 de xuño de 2024

11.00

174

38 903

Rociña B

Manuel Ruibal Fariña

19 de xuño de 2024

11.00

186

38 885

Rociña B

Hros. Hortensia García Ruibal

19 de xuño de 2024

11.00

211

38 847

Carballo

Hros. Víctor Calvo Novas

20 de xuño de 2024

11.00

220

38 803

Carballo

Josefa Idilia Camiño Fariña

20 de xuño de 2024

11.00

226

38 808

Carballo

Manuel Ruibal Fariña

19 de xuño de 2024

11.00

282

33 132

Bostelo

Hros. María Luisa Álvarez Fariña

20 de xuño de 2024

11.00