DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 92 Luns, 13 de maio de 2024 Páx. 28621

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2024, da Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais, pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de maio de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras do programa ES-Transforma en cooperativas ou sociedades laborais e se procede á súa convocatoria para a anualidade de 2023 (código de procedemento TR802R).

En cumprimento do disposto no artigo 14.1 da Orde do 9 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do programa ES-Transforma en cooperativas ou sociedades laborais e se procede á súa convocatoria para a anualidade de 2023 (DOG núm. 102, do 31 de maio); no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Que se proceda á publicación da axuda concedida que se indica no anexo, cun importe total de 1.989.985,84 euros, con cargo ás aplicacións orzamentarias: 11.30.324C.471.0 e 11.30.324C.771.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio 2023.

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2024

Pablo Fernández López
Secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais

ANEXO

Entidade beneficiaria

Contía

Nos Agricultores, S.C.G.

21.270,00 €

Brétema, S.C.G.

13.500,00 €

Albergue Casa Roxica, S.C.G.

9.501,89 €

Obregón y Arias, S.C.G.

39.224,22 €

Albafisio, S.C.G.

38.640,00 €

4Elements Galicia, S.C.G.

51.397,20 €

Granxa A Costa, S.C.G.

20.000,00 €

Lembra, S.C.G.

50.209,50 €

Bang and Fun, S.C.G.

33.536,89 €

OK Hogar, S.C.G.

40.454,07 €

Ganadería Salgode, S.C.G.

10.769,81 €

El Ojo del Diablo, S.C.G.

18.886,51 €

A Talangreira do Beque, S.C.G.

6.392,61 €

Vivendum, S.C.G.

51.342,00 €

Luxury Home, S.C.G.

12.102,55 €

Cooperativa Las Llaves, S.C.G.

20.687,81 €

Orballo Automoción, S.C.G.

50.000,00 €

Blanco y en Corbata, S.C.G.

36.512,30 €

Comcebe Cadavica, S.C.G.

53.000,00 €

Autoservizo Adansabaris, S.L.L.

50.000,00 €

Alimentación Isabel, S.L.L.

49.149,00 €

Fisioterapia Ficas, S.C.G.

45.570,00 €

Serene Body Mind, S.C.G.

43.058,73 €

Deladosaladoce, S.C.G.

40.271,84 €

Par y Escala, S.C.G.

14.126,59 €

Alquiler Noy, S.L.L.

48.399,00 €

Xalut Certification, S.L.L.

52.702,50 €

Verdades como Casas, S.L.L.

47.132,50 €

Tako Group, S.C.G.

44.661,32 €

Oscarube, S.L.L.

50.000,00 €

Illa Bufarda, S.C.G.

8.568,33 €

Trasdeza Natur, S.C.G.

36.631,50 €

Blank Sheet Investments, S.L.L.

50.000,00 €

Andrea y Rodrigo, S.L.L.

53.000,00 €

Soldesin. Hos. S.L.L.

56.000,00 €

Mariscos Troia, S.L.L.

30.000,00 €

Cárnicas de Pontevedra, S.L.L.

56.000,00 €

Artes Gráficas Lumeira, S.L.L.

50.000,00 €

Vigiven, S.C.G.

45.000,00 €

Cooperación y Sinergia Económica, S.C.G.

26.849,10 €

Galicia Totem, S.L.L.

35.178,70 €

Fala English, S.C.G.

34.589,39 €

Biotenseguridad, S.L.L.

26.128,20 €

Empresa Deportiva Vigo, S.L.L.

48.690,37 €

Jurídico Emprendedor, S.L.L.

12.555,00 €

Onceta, S.C.G.

53.000,00 €

Centauros Retail, S.L.L.

22.375,20 €

Gofaster, S.L.L.

26.628,80 €

Galisun, S.L.L.

24.475,72 €

ITK Barciela, S.L.L.

19.375,20 €

Arvicacao, S.L.L.

22.806,00 €

Levocho, S.C.G.

39.799,50 €

Blackwhite Barber Shop, S.L.L.

19.375,20 €

Gallery Selfie, S.C.G.

53.000,00 €

Freethinker Formación Integral, S.L.L.

47.364,00 €

Handy Fix, S.L.L.

30.096,79 €