DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 93 Martes, 14 de maio de 2024 Páx. 29055

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 12 de abril de 2024, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso na escala auxiliar de coidadores, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Resolución do 30 de marzo de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 65, do 4 de abril), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

Advertidos erros na resolución antedita, publicada no Diario Oficial de Galicia número 90, do 8 de maio de 2024, é necesario facer a seguinte corrección:

No cadro de acceso libre publicado nas páxinas 28249, 28250 y 28251, na columna do número de orde, algúns dos seus números non son correlativos, motivo polo cal se volve publicar a táboa seguindo a correlación correcta de números do 1 ao 49.

Acceso libre.

Núm. orde

DNI

Acceso

Apelidos e nome

1º ex.

2º ex.

Total

1

***3148**

Libre

León Otero, María

88,55

Exenta

88,55

2

***7576**

Libre

Jiménez Corcoles, Mercedes

85,59

Apta

85,59

3

***8562**

Libre

Rodríguez Balado, María Patricia

85,16

Exenta

85,16

4

***0935**

Libre

Blanco García, Vanesa

83,89

Exenta

83,89

5

***7432**

Libre

Calviño Seoane, Noelia

83,47

Exenta

83,47

6

***8034**

Libre

Pazos Lavandeira, Patricia

83,05

Exenta

83,05

7

***6868**

Libre

González Fernández, Anxela

83,05

Exenta

83,05

8

***0377**

Libre

Zunzunegui Vázquez, Eva Isabel

81,77

Exenta

81,77

9

***2191**

Libre

Lage Nores, Ana Belén

78,81

Exenta

78,81

10

***3529**

Libre

Toja Lema, Diana

78,38

Exenta

78,38

11

***9268**

Libre

Ruiz Vera, Sara

77,11

Exenta

77,11

12

***2643**

Libre

Vilariño González, Covadonga

77,11

Exenta

77,11

13

***4129**

Libre

Anglada Sanda, María Judith

76,69

Exenta

76,69

14

***6852**

Libre

Andrade García, Marta

76,27

Exenta

76,27

15

***6233**

Libre

Iglesias Paz, Mario

76,27

Exento

76,27

16

***4728**

Libre

Ramos Vázquez, Monserrat

75,84

Exenta

75,84

17

***6919**

Libre

Diéguez Luis, Susana

75,84

Exenta

75,84

18

***1746**

Libre

Acebedo González, Alba

75,42

Exenta

75,42

19

***1591**

Libre

Bellón Landrove, Lucía

75,42

Exenta

75,42

20

***2946**

Libre

Mosquera Rodríguez, María José

75,42

Exenta

75,42

21

***1870**

Libre

Fariña Souto, Raquel

75,00

Exenta

75,00

22

***9319**

Libre

Prados Ansede, Olaia

74,57

Exenta

74,57

23

***8794**

Libre

Couselo Méndez, María Olivia

73,72

Exenta

73,72

24

***2633**

Libre

Pacio López, María Cruz

73,30

Exenta

73,30

25

***5197**

Libre

López Andón, María Amparo

73,30

Exenta

73,30

26

***9353**

Libre

Pita Faraldo, Sabela

72,03

Exenta

72,03

27

***1621**

Libre

Porto Porto, María Begoña

72,03

Exenta

72,03

28

***2554**

Libre

Myro Cuenco, Eugenia

71,61

Exenta

71,61

29

***0635**

Libre

García Bedia, Patricia

71,61

Exenta

71,61

30

***4929**

Libre

Rebolo Rodríguez, Alba María

71,18

Exenta

71,18

31

***8987**

Libre

Rodríguez Mella, María Elena

70,76

Exenta

70,76

32

***9146**

Libre

Ojea Mateos, Andrea

70,33

Exenta

70,33

33

***8658**

Libre

Rodríguez Regueiro, María Begoña

70,33

Exenta

70,33

34

***7652**

Libre

González González, María Esther

69,49

Exenta

69,49

35

***0433**

Libre

Roibas Varona, Virginia

69,06

Exenta

69,06

36

***3392**

Libre

Vázquez Osorio, Mónica

69,06

Exenta

69,06

37

***2026**

Base I.1.1.

Mariño Fernández, María Luisa

68,64

Exenta

68,64

38

***8212**

Libre

Orduña Mayoral, Belén

68,64

Exenta

68,64

39

***8458**

Libre

Sotelo Cal, Adrián

68,64

Exento

68,64

40

***1060**

Libre

Lodeiros Vázquez, Susana

68,22

Exenta

68,22

41

***2986**

Base I.1.1.

Andión Quintero, María José

68,22

Exenta

68,22

42

***9678**

Libre

Abal Vidal, Ana María

67,79

Exenta

67,79

43

***8516**

Libre

López Souto, Susana

67,79

Exenta

67,79

44

***3986**

Libre

Ferro Casal, Paula

67,79

Exenta

67,79

45

***6223**

Libre

Alfaya Casas, Olalla

67,37

Exenta

67,37

46

***9618**

Libre

Gómez Cid, Graciela María

67,37

Exenta

67,37

47

***6412**

Base I.1.1.

Pérez Fernández, Sara María

65,67

Exenta

65,67

48

***1508**

Base I.1.1.

García Marcote, María Teresa

59,74

Exenta

59,74

49

***8595**

Base I.1.1.

Méndez Botana, María

56,77

Exenta

56,77