DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Xoves, 16 de maio de 2024 Páx. 29746

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2024, da Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 8 de xaneiro de 2024 pola que se regula o réxime de subvencións ás organizacións sindicais para o ano 2024 (códigos de procedemento TR807A e TR807B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, resólvese publicar as subvencións concedidas que se indican no anexo a esta resolución.

Finalidade da subvención: esta orde ten por obxecto subvencionar as actividades ordinarias das organizacións sindicais e a creación e/ou funcionamento de gabinetes técnicos das organizacións sindicais e plans de formación de cadros de delegadas e delegados sindicais.

Norma reguladora: Orde do 8 de xaneiro de 2024 pola que se regula o réxime de subvencións ás organizacións sindicais e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, tramitada por anticipado (códigos de procedemento TR807A e TR807B).

Aplicacións orzamentarias:

13.40.324A.481.6-Programa I: axudas para o desenvolvemento das actividades ordinarias das organizacións sindicais durante o ano 2024.

13.40.324A.481.7-Programa II: axudas para a creación e/ou o funcionamento de gabinetes técnicos das organizacións sindicais e para plans de formación de cadros de delegadas e delegados sindicais.

Crédito orzamentario: 1.099.800 €, que se distribúen en:

Programa I: 780.200 €.

Programa II: 319.600 €.

Santiago de Compostela, 7 de maio de 2024

Pablo Fernández López
Secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais

ANEXO

Aplicación orzamentaria 13.40.324A.481.6. Programa I

Núm. expediente

Sindicato

CIF

Contía

TR807A 2024-01

Unión General de Trabajadores de Galicia UGT

G15383011

216.282,45 €

TR807A 2024-02

Sindicato FETICO

G15312424

18.129,93 €

TR807A 2024-03

Sindicato nacional de Comisiones Obreras de Galicia CC.OO.

G15103112

209.592,25 €

TR807A 2024-04

Unión sindical nacional de Galicia de la Unión Sindical Obrera USO

G15380033

21.500,57 €

TR807A 2024-05

Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF

G79514378

35.800,24 €

TR807A 2024-06

Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Galicia FSIE

G32119075

12.512,21 €

TR807A 2024-07

Confederación Intersindical Galega CIG

G36706927

260.253,92 €

TR807A 2024-08

Anpe sindicato independiente

G78248630

1.378,90 €

TR807A 2024-09

Sindicato de enfermería SATSE

G28584035

1.532,11 €

TR807A 2024-11

Asociación Cuadros Banca

G86938743

561,77 €

TR807A 2024-12

Unión Sindical de Traballadores de Galicia USTG

G15829583

2.196,02 €

TR807A 2024-14

Sindicato Independiente y Profesional de Profesores de Religión Sipprega

G70259916

459,63 €

Aplicación orzamentaria 13.40.324A.481.7. Programa II

Núm. expediente

Sindicato

CIF

Contía

TR807B 2024-01

Unión General de Trabajadores de Galicia UGT

G15383011

92.705,89 €

TR807B 2024-02

Unión sindical nacional de Galicia de la Unión Sindical Obrera USO

G15380033

9.215,86 €

TR807B 2024-03

Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF

G79514378

15.345,18 €

TR807B 2024-04

Confederación Intersindical Galega CIG

G36706927

111.553,53 €

TR807B 2024-05

Sindicato nacional de Comisiones Obreras de Galicia CC.OO.

G15103112

89.838,25 €

TR807B 2024-06

Unión Sindical de Traballadores de Galicia USTG

G15829583

941,29 €