DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Luns, 3 de xuño de 2024 Páx. 33493

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2024, da Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de xuño de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de incentivos á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR350C).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

En virtude do anterior, a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 16 de xuño de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de incentivos á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (DOG nº 123, do 29 de xuño).

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2024

Pablo Fernández López
Secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais

ANEXO

TR350C 2023 Incentivos á contratación de persoas mozas
inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil

Entidade beneficiaria

NIF

Concedido (2023)

Aplicación orzamentaria

A Lacena de Chucha, S.L.

B10759660

9.000,00

11.30.322C.472.0

Academia Trinidad, S.L.

B32379125

27.000,00

11.30.322C.472.0

Acondiziona Gestión de Obras y Reformas, S.L.

B70116199

9.000,00

11.30.322C.472.0

Acttia Medioambiental, S.L.

B15743750

9.000,00

11.30.322C.472.0

Adiante Mos, Sdad. Coop. Galega

F27864198

9.000,00

11.30.322C.472.0

Advanced Systems Puntobit, S.L.

B15995558

9.000,00

11.30.322C.472.0

Adventus Plus, S.L.

B32402828

9.000,00

11.30.322C.472.0

Agencia Baicrea, S.L.

B16868952

9.000,00

11.30.322C.472.0

Agroforestal Nieto, S.L.

B06953343

9.000,00

11.30.322C.472.0

Alonso Gallego, Belén

36126806Q

9.000,00

11.30.322C.472.0

Alsi Solutec, S.L.L.

B02632065

9.000,00

11.30.322C.472.0

Aluminios Romero Fernández, S.L.

B27194604

9.000,00

11.30.322C.472.0

Álvarez Delgado, Jorge

44470746Q

9.000,00

11.30.322C.472.0

Andrade Villar, Sociedad Limitada

B70581467

9.000,00

11.30.322C.472.0

Anduriña Cíes, Sociedad Limitada

B42987503

9.000,00

11.30.322C.472.0

Apetamcor, Sociedad Cooperativa

F32230930

36.000,00

11.30.322C.472.0

Arclispe, S.L.

B36161339

18.000,00

11.30.322C.472.0

Asesoramento e Xestión de Entidades, S.L.

B32393258

9.000,00

11.30.322C.472.0

Asesoramiento Integral de Moraña, Sociedad Limitada

B94177631

9.000,00

11.30.322C.472.0

Asesoras Fiscales Vedramos, S.L.L.

B36558815

9.000,00

11.30.322C.472.0

Asesoría Terra de Galicia, S.L.

B94124633

9.000,00

11.30.322C.472.0

Atefyl, S.L.

B15112444

9.000,00

11.30.322C.472.0

Atlantia Entertainment, S.L.

B27210657

9.000,00

11.30.322C.472.0

Atlas Associates, S.L.

B44891018

18.000,00

11.30.322C.472.0

Ausum Asesores y Abogados, S.L.

B70533799

9.000,00

11.30.322C.472.0

Autos Pena Vigo, S.L.

B27843879

9.000,00

11.30.322C.472.0

Barreiro Lubian, Manuel

44080252Q

9.000,00

11.30.322C.472.0

Bel Estética Coruxo, Sociedad Limitada

B09796970

9.000,00

11.30.322C.472.0

Black

B27456276

9.000,00

11.30.322C.472.0

Blanco Martínez, Alejandro

77410205W

9.000,00

11.30.322C.472.0

Blanco Otero, Lucía

32651765E

9.000,00

11.30.322C.472.0

Borges dos Reis, Susana

54656466W

9.000,00

11.30.322C.472.0

Bouso Bouso, Juan Carlos

76569167M

9.000,00

11.30.322C.472.0

Bracamonte Piñeiro, Ana Gabriela

34316957Z

9.000,00

11.30.322C.472.0

Café A Pravia, S.L.

B27465830

9.000,00

11.30.322C.472.0

Café Vilariño I, S.L.

B36197226

9.000,00

11.30.322C.472.0

Calmega Mayores, S.L.

B27508209

9.000,00

11.30.322C.472.0

Campos Barral, Mercedes

45847179Z

9.000,00

11.30.322C.472.0

Canteiros do Porriño Reunidos, S.A.

A36027480

9.000,00

11.30.322C.472.0

Carbajal Álvarez, José Luis

76404777L

18.000,00

11.30.322C.472.0

Carbajales Arcay, Pablo Eloy

32812263A

9.000,00

11.30.322C.472.0

Cargas Agrupadas del Frío, S.L

B05397732

9.000,00

11.30.322C.472.0

Carnero Vázquez, Beatriz

33537623N

9.000,00

11.30.322C.472.0

Carpintería Ramón García, S.A.

A15679103

18.000,00

11.30.322C.472.0

Cecoagro Central de Compras, S.L.

B27284546

9.000,00

11.30.322C.472.0

Cerrajería Gómez y Gómez, S.L.

B36202356

9.000,00

11.30.322C.472.0

Ciberom Vigo, S.L.

B27778265

9.000,00

11.30.322C.472.0

Clínica Veterinaria Recatelo, S.L.

B27476415

9.000,00

11.30.322C.472.0

Cln Servicios Integrales, Sociedad Limitada

B33687765

9.000,00

11.30.322C.472.0

Closet Comunicación, S.L.

B70410881

9.000,00

11.30.322C.472.0

Colegio Lar, S.L.

B36023174

18.000,00

11.30.322C.472.0

Colmados Atlánticos, Sociedad Limitada

B27842780

36.000,00

11.30.322C.472.0

Confiauto Cabanas, S.L.

B70421219

9.000,00

11.30.322C.472.0

Consejeros y Técnicos Mercantiles, S.L.

B36607414

18.000,00

11.30.322C.472.0

Construcciones Alcalde García, S.L.

B70203666

9.000,00

11.30.322C.472.0

Construcciones Mayo y Montes, S.L.

B15487903

9.000,00

11.30.322C.472.0

Cys Hispania, S.L.

B74282781

9.000,00

11.30.322C.472.0

Decai Café y Caña, Sociedad Limitada

B09747916

9.000,00

11.30.322C.472.0

Dembele Astou

Y3255293W

9.000,00

11.30.322C.472.0

Díaz Fernández, Josefa

34245185W

9.000,00

11.30.322C.472.0

Díaz Rodríguez, Rubén José

34264256Y

9.000,00

11.30.322C.472.0

Don Bernardino, S.L.

B27409440

9.000,00

11.30.322C.472.0

Dynomic, S.L.

B10633592

9.000,00

11.30.322C.472.0

Easy Client, S.L.

B70580923

9.000,00

11.30.322C.472.0

E-Bioking Solutions, Sociedad Limitada

B27876697

9.000,00

11.30.322C.472.0

Ednon, S.L.

B36938009

18.000,00

11.30.322C.472.0

Electricidad Devesa, S.L.

B36170272

9.000,00

11.30.322C.472.0

Electro Gálvez y Senabre, S.L.

B36251775

9.000,00

11.30.322C.472.0

Embajador 1992, S.L.

B70529979

9.000,00

11.30.322C.472.0

Embutidos Lalinense, S.L.

B36020998

9.000,00

11.30.322C.472.0

Enciso Gutiérrez, Edelio

X9226316G

9.000,00

11.30.322C.472.0

Energaia, S.L.

B70242763

9.000,00

11.30.322C.472.0

Enmacosa Consultoría Técnica, S.A.

A27812627

9.000,00

11.30.322C.472.0

Ernie Producciones, S.L.

B36527315

9.000,00

11.30.322C.472.0

España Coto, Dositeo

76570087M

9.000,00

11.30.322C.472.0

Etiquetas del Norte, S.L.

B36415289

9.000,00

11.30.322C.472.0

Euro Asesores del Atlántico, S.L.P.

B36935708

9.000,00

11.30.322C.472.0

Evelb Técnicas y Sistemas, S.L.

B70240320

9.000,00

11.30.322C.472.0

Eypar, S.A.

A59441253

9.000,00

11.30.322C.472.0

Faserlar, S.L.

B27499623

9.000,00

11.30.322C.472.0

Fenixtransfers Entidad de Pago, S.A.

A36515864

9.000,00

11.30.322C.472.0

Fergil Auto, S.L.U.

B27416064

9.000,00

11.30.322C.472.0

Fernández Álvarez, Paula

33351593Y

9.000,00

11.30.322C.472.0

Fernández Gallego, Paula

45140235K

9.000,00

11.30.322C.472.0

Fernández González, J. Ramón

33272910Y

9.000,00

11.30.322C.472.0

Fernández Maneiro, Marco Antonio

33289075W

9.000,00

11.30.322C.472.0

Ferretería Mino, S.L.

B36181105

9.000,00

11.30.322C.472.0

Figueroa Ferreiros, S.L.

B27279728

9.000,00

11.30.322C.472.0

Filgueira Fraga, Víctor Manuel

79328802P

9.000,00

11.30.322C.472.0

Fisela, S.L.

B15080393

9.000,00

11.30.322C.472.0

Freire Feal, Alejandro

47404016G

9.000,00

11.30.322C.472.0

Galiasadores, Sociedad Limitada

B94156916

9.000,00

11.30.322C.472.0

Galicloud, Sdad. Coop. Galega

F27447747

9.000,00

11.30.322C.472.0

Galimotor A Coruña, Sociedad Limitada

B72500887

9.000,00

11.30.322C.472.0

Gallega de Textil y Complementos, S.L.

B70537683

9.000,00

11.30.322C.472.0

Gallega de Textil y Complementos, S.L.

B70537683

27.000,00

11.30.322C.472.0

García Reboredo Hnos., S.L.

B36000438

9.000,00

11.30.322C.472.0

García Santos, S.A.U.

A27030394

9.000,00

11.30.322C.472.0

Gestán Servicios Ambientales, S.L.

B70234679

9.000,00

11.30.322C.472.0

Glomadig, S.L.

B32482317

9.000,00

11.30.322C.472.0

Grabaciones San Juan, S.L.

B36491678

9.000,00

11.30.322C.472.0

Grupo Zaka Restauración, Sociedad Limitada

B27847508

9.000,00

11.30.322C.472.0

Guarnicionería Hermanos Gómez, S.L.

B15560121

9.000,00

11.30.322C.472.0

Gunova 2000, S.L.

B36356350

9.000,00

11.30.322C.472.0

Gup Networks, S.L.

B27428614

9.000,00

11.30.322C.472.0

Gutiérrez Moreno, María Isabel

01490235L

27.000,00

11.30.322C.472.0

Gyleven, S. Coop. Galega

F27876689

9.000,00

11.30.322C.472.0

Hermanos Mallón, S.L.

B15084205

9.000,00

11.30.322C.472.0

High Wind Services, S.L.

B70502422

9.000,00

11.30.322C.472.0

Hotel Condado 2021, Sociedad Limitada

B05403233

9.000,00

11.30.322C.472.0

Hyliacom, S.L.

B70237201

9.000,00

11.30.322C.472.0

Iglesias Gutiérrez, Gloria

47364932C

18.000,00

11.30.322C.472.0

Iglesias Gutiérrez, Sandra

47364378H

18.000,00

11.30.322C.472.0

Incalpa 2019, S.L.

B94196763

9.000,00

11.30.322C.472.0

Ingade Connect, S.L.

B90399577

9.000,00

11.30.322C.472.0

Instalaciones Bahía Park, S.L.

B27340215

9.000,00

11.30.322C.472.0

Instalaciones Cepa, S.L.

B15963598

9.000,00

11.30.322C.472.0

Integral Novas 3.0, S.L.

B94120409

9.000,00

11.30.322C.472.0

Ivory Soluciones, S.L.

B74195918

9.000,00

11.30.322C.472.0

Janolu Servicios Integrales, S.L.

B02695666

9.000,00

11.30.322C.472.0

Javier Fidalgo, S.L.

B70436928

9.000,00

11.30.322C.472.0

Juiz Plus Dental, Sociedad Limitada

B16805178

9.000,00

11.30.322C.472.0

Juncal Núñez, Esteban

73240269N

9.000,00

11.30.322C.472.0

Khamar Hostelería, S.L.

B67646638

9.000,00

11.30.322C.472.0

Legalmit, S.L.

B27500339

9.000,00

11.30.322C.472.0

Lema Gestión S.L.

B36190353

9.000,00

11.30.322C.472.0

Liam Brunch, S.L.

B10521821

9.000,00

11.30.322C.472.0

López & Alfaya Asociados, S.L.

B36800050

9.000,00

11.30.322C.472.0

López Candal, Francisco Javier

32840563J

9.000,00

11.30.322C.472.0

López Fernández, Javier

76577012F

9.000,00

11.30.322C.472.0

López Fernández, María Isabel

77595375E

9.000,00

11.30.322C.472.0

López López, Natalia

33541909C

9.000,00

11.30.322C.472.0

López Vázquez, Diego

76584256Y

9.000,00

11.30.322C.472.0

Lorenzo Fernández, Óscar

44453883N

9.000,00

11.30.322C.472.0

Los Tilos Aguirre, S.L.

B72817596

9.000,00

11.30.322C.472.0

Lotería Chamba, S.L.

B70348578

9.000,00

11.30.322C.472.0

Lucushost, S.L.

B27496918

9.000,00

11.30.322C.472.0

Lumea Soluciones Eléctricas, S.L.

B94108362

9.000,00

11.30.322C.472.0

M. Casal González Electricidad, S.L.

B70144688

9.000,00

11.30.322C.472.0

Mantelnor Limpiezas, S.L.

B15857220

81.000,00

11.30.322C.472.0

Marcelino Martínez, S.L.

B36010098

9.000,00

11.30.322C.472.0

Martínez Pérez, María Josefa

32786895G

9.000,00

11.30.322C.472.0

Maseda Coto, José Ramón

33798224T

9.000,00

11.30.322C.472.0

Mato García, María Jesús

33293598V

18.000,00

11.30.322C.472.0

Maximino Seoane, S.L.

B15034895

9.000,00

11.30.322C.472.0

Mensajería Zednemen, Sociedad Limitada

B13895925

27.000,00

11.30.322C.472.0

Millasur, S.L.

B15749922

9.000,00

11.30.322C.472.0

Mindata Global Wireless Communications, S.L.

B70567706

9.000,00

11.30.322C.472.0

Mirazo Nieto, David

44817339E

9.000,00

11.30.322C.472.0

Mosquera e Hijos, Sociedad Limitada

B32104341

9.000,00

11.30.322C.472.0

Mosquera y Pumar Instalaciones, S.L.N.E.

B32345951

9.000,00

11.30.322C.472.0

Mr Wolfango Wide Ecommerce, S.L.

B02885259

9.000,00

11.30.322C.472.0

Multiservicios Construfer Galicia, Sociedad Limitada

B72711955

9.000,00

11.30.322C.472.0

Muñoz López, Lizbel

36130448R

9.000,00

11.30.322C.472.0

Nac Administración y Gestión Comercial, S.L.

B27834365

9.000,00

11.30.322C.472.0

Neuwalme, S.L.

B36624088

9.000,00

11.30.322C.472.0

Nofogar-Teu, S.L.

B27507342

9.000,00

11.30.322C.472.0

Norquality Formación, S.L.

B70244298

9.000,00

11.30.322C.472.0

Nortagro Ingeniería, S.L.

B27515857

9.000,00

11.30.322C.472.0

Nova-Escola de Formación Vial, S.L.

B15978596

9.000,00

11.30.322C.472.0

Ocp Sales Agents, S.L.

B94082302

9.000,00

11.30.322C.472.0

Otelec Costa Norte, S.L.

B27393495

9.000,00

11.30.322C.472.0

Otero Gómez, Baltasar

33269655V

9.000,00

11.30.322C.472.0

Pájaro Campos, Ramón

44077798T

9.000,00

11.30.322C.472.0

Pan Bretón, S.L.

B27518315

9.000,00

11.30.322C.472.0

Parquets Pablo Núñez, S.L.

B32493447

9.000,00

11.30.322C.472.0

Paz Eiras, Sergio

35469242E

9.000,00

11.30.322C.472.0

Pérez Fraga, Mónica

44827567S

9.000,00

11.30.322C.472.0

Piltra Group, Sociedad Limitada

B72521172

9.000,00

11.30.322C.472.0

Plagostel Industria Alimentaria, S.L.

B27782473

9.000,00

11.30.322C.472.0

Podogalicia, S.L.

B70561725

9.000,00

11.30.322C.472.0

Postmobel, S.L.

B36698256

9.000,00

11.30.322C.472.0

Profesionais da Innovacion Xestión Empresarial e Formación, S.L.

B94051513

9.000,00

11.30.322C.472.0

Prom Sistemas Informáticos, S.L.

B32162513

9.000,00

11.30.322C.472.0

Prometal Tecnología e Innovación, S.L.

B70003777

9.000,00

11.30.322C.472.0

Psicosocial Sinerxia, S.L.P.

B32391278

9.000,00

11.30.322C.472.0

Pululart, S.L.

B15845860

18.000,00

11.30.322C.472.0

Puri Arias, S.L.

B27264977

9.000,00

11.30.322C.472.0

Qaroni Emea, S.L.

B70611942

9.000,00

11.30.322C.472.0

Quesería De Mi Tierra, S.L.

B09674201

9.000,00

11.30.322C.472.0

Quirino & Broker’s Asociados Correduría de Seguros, S.L.

B27267236

9.000,00

11.30.322C.472.0

Quiroga Castro, Javier

34269800F

9.000,00

11.30.322C.472.0

Rainer Pan, Luisa

33510922Z

9.000,00

11.30.322C.472.0

Ramón Prada, Santiago

71509500Q

9.000,00

11.30.322C.472.0

Recambios Balsa Hermanos, S.L.

B15143126

9.000,00

11.30.322C.472.0

Recambios Frain, S.L.

B27149244

54.000,00

11.30.322C.472.0

Reconco Foods And Drinks, S.L.

B10629574

9.000,00

11.30.322C.472.0

Rego Albo, Sociedad Limitada

B04995221

18.000,00

11.30.322C.472.0

Rehabilitaciones Técnicas y Construcciones Compostela, S.L.

B70377759

9.000,00

11.30.322C.472.0

Ríos Domínguez, Miguel Ángel Díaz

35573211P

18.000,00

11.30.322C.472.0

Rivera Pérez-Salvatierra, Patricia Victoria

32790891K

9.000,00

11.30.322C.472.0

Rodríguez Barreal, Héctor

33307803P

9.000,00

11.30.322C.472.0

Rodríguez Fernández, Tatiana

76582733R

9.000,00

11.30.322C.472.0

Rodríguez Ponte, Isidro

52435561T

9.000,00

11.30.322C.472.0

Rodríguez Saa, Santiago

34261665Z

9.000,00

11.30.322C.472.0

Rodríguez Taboada, Yago

44465394T

9.000,00

11.30.322C.472.0

Sanisidro Parada, Ariadna

54227773Y

9.000,00

11.30.322C.472.0

Sanjurjo Sánchez, María de los Ángeles

47383814L

9.000,00

11.30.322C.472.0

Santorun Martínez, Estefanía

35491268Z

9.000,00

11.30.322C.472.0

Saude Sport Solutions, S.L.

B67888271

9.000,00

11.30.322C.472.0

Savante Asesores, S.L.

B70536958

9.000,00

11.30.322C.472.0

Sendón Franco, Bernardo

76364357X

9.000,00

11.30.322C.472.0

Sercon Orense, S.L.

B32113342

9.000,00

11.30.322C.472.0

Servium Sistemas, S.L.

B94016706

9.000,00

11.30.322C.472.0

Siglezapa, S.L.

B70468145

18.000,00

11.30.322C.472.0

Siglezapa, S.L.

B70468145

9.000,00

11.30.322C.472.0

Silicon Desarrollos Tecnológicos, S.L.

B94062593

18.000,00

11.30.322C.472.0

Simpar Restauración, S.L.

B13679113

9.000,00

11.30.322C.472.0

Slow Food Valdeorras, Sociedad Limitada

B72432222

9.000,00

11.30.322C.472.0

Slt Burela, S.L.

B09826413

9.000,00

11.30.322C.472.0

Sobrino Platas, David

49203441R

9.000,00

11.30.322C.472.0

Sogagestan, S.L.

B05403373

9.000,00

11.30.322C.472.0

Soldesin. Hos, S.L.

B70213764

9.000,00

11.30.322C.472.0

Solucions Electrodomésticos, S.L.

B32313652

9.000,00

11.30.322C.472.0

Soñora Ochoa, Borja

53488360C

9.000,00

11.30.322C.472.0

Suárez e Lorenzo Asesores, S.L.

B94016003

9.000,00

11.30.322C.472.0

Taller Mecánico Craf, S.A.

A32010597

18.000,00

11.30.322C.472.0

Talleres Ancares, S.L.

B27184829

9.000,00

11.30.322C.472.0

Talleres Cancelos, S.L.

B27158179

9.000,00

11.30.322C.472.0

Tax Consulting Galicia, S.L.

B15850662

9.000,00

11.30.322C.472.0

The Yellow Oro Callao, S.L.

B88643267

9.000,00

11.30.322C.472.0

Three Golden Monkeys Lab, S.L.

B01673847

9.000,00

11.30.322C.472.0

Torre de Núñez de Conturiz, S.L.U.

B27116979

9.000,00

11.30.322C.472.0

Torres Nine, Cristela

35490819W

9.000,00

11.30.322C.472.0

Trasno Restauración, Sociedad Limitada

B10577286

18.000,00

11.30.322C.472.0

Urogallo Capital, S.L.

B32218067

54.000,00

11.30.322C.472.0

Varela Campo, Ana María

33342481W

9.000,00

11.30.322C.472.0

Veloso Graña, Aitor

53194911M

9.000,00

11.30.322C.472.0

Vila Vázquez, Laura María

33316091Q

9.000,00

11.30.322C.472.0

Wetcon Tecnologías del Agua, Sociedad Limitada

B02679504

9.000,00

11.30.322C.472.0

Wizard Master Of Game, S.L.U.

B70597661

9.000,00

11.30.322C.472.0

Wom’mens Hair, S.L.

B70332531

9.000,00

11.30.322C.472.0

Xanela Networks Compostela, S.L.

B15970122

27.000,00

11.30.322C.472.0

Xb Xestoría Administrativa 2018, S.L.

B70559364

9.000,00

11.30.322C.472.0

Xenética e Servicios Gandeiros, S.L.

B15218720

9.000,00

11.30.322C.472.0

Xestaservi, S.L.

B94092798

9.000,00

11.30.322C.472.0

Xinzo, S.L.U. Limisi

B13935002

18.000,00

11.30.322C.472.0

Zona Mis Soluciones, Sociedad Limitada

B72915333

18.000,00

11.30.322C.472.0