DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Luns, 17 de xuño de 2024 Páx. 36654

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Cultura, pola que se publican as axudas concedidas en virtude da Orde do 5 de xaneiro de 2024 pola que establecen as bases reguladoras das bolsas de formación en materia de museos e se convocan as correspondentes ao programa 2024 (Diario Oficial de Galicia número 21, do 30 de xaneiro) (código de procedemento CT110B).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 5 de xaneiro de 2024 pola que establecen as bases reguladoras das bolsas de formación en materia de museos e se convocan as correspondentes ao programa 2024 (DOG núm. 21, do 30 de xaneiro) (código de procedemento CT110B), da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, que figuran como anexo a esta resolución.

Finalidade da axuda: proporcionar unha formación teórico-práctica que, engadida á formación académica, contribúa a completar o currículo académico ademais de favorecer a creación dun tecido de profesionais para os centros museísticos da Comunidade Autónoma Galega.

Persoas beneficiarias:

– Persoas graduadas ou licenciadas universitarias cunha configuración curricular (expediente académico) en que se acredite un mínimo de 75 créditos nestas materias para cada unha das especialidades seguintes:

1º Historia da Arte.

2º Arqueoloxía.

Persoas graduadas ou con diplomatura universitaria en Conservación e Restauración de Bens Culturais ou equivalente, nas especialidades de:

1º Arqueoloxía.

2º Pintura ou Escultura.

Aplicacións orzamentarias:

-– 43.03.432A.480.2: 114.000,00 € (cento catorce mil euros) (dotación económica).

– 43.03.432A.484.0: 9.000,00 € (nove mil euros) (Seguridade Social).

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2024

Anxo Manuel Lorenzo Suárez
Director xeral de Cultura

ANEXO

Listaxe de persoas adxudicatarias por orde de puntuación

Apelidos e nome

NIF

Total

Especialidade

Importe bolsa

1. De Ana Rodríguez, Raquel

***5236**

8,40

Historia da Arte

5.700,00 €

2. Varela Negro, Susana

***8489**

8,12

Reserva Historia da Arte

5.700,00 €

3. Casal Fernández, Laura

***1161**

7,83

Arqueoloxía

5.700,00 €

4. López Villar, Rebeca

***6064**

7,73

Historia da Arte

5.700,00 €

5. Viz González, Jorge

***0648**

7,19

Historia da Arte

5.700,00 €

6. Méndez López, Nara

***0804**

7,19

Reserva Historia da Arte

5.700,00 €

7. Lago Somoza, Vanesa

***7528**

6,60

Historia da Arte

5.700,00 €

8. Rodríguez Villar, Blanca

***6063**

6,51

Historia da Arte

5.700,00 €

9. García Maseda, Melisa

***8286**

6,50

Reserva Historia da Arte

5.700,00 €

10. Cela Álvarez, Brais

***4432**

6,40

Reserva Historia da Arte

5.700,00 €

11. Domínguez Díaz, Martín

***9103**

6,24

Arqueoloxía

5.700,00 €

12. Barrientos Rivadulla, Lola

***7904**

6,21

Reserva Historia da Arte

5.700,00 €

13. Ameijeiras Calvo, Alberto

***1193**

6,13

Historia da Arte

5.700,00 €

14. Penedo Vázquez, Eva

***6106**

6,05

Arqueoloxía

5.700,00 €

15. Marín Buño, Paula

***5581**

6,00

Reserva Historia da Arte

5.700,00 €

16. Lorenzo Salgueiro, Christian

***7630**

5,99

Arqueoloxía

5.700,00 €

17. Senra Moldes, Alba

***6168**

5,77

Reserva Arqueoloxía

5.700,00 €

18. Fernández Brage, Javier

***4285**

5,53

Reserva Arqueoloxía

5.700,00 €

19. Pérez Martínez, Noelia

***8922**

5,45

Reserva Arqueoloxía

5.700,00 €

20. Salvador Rios, Celia

***8416**

5,40

Reserva Historia da Arte

5.700,00 €

Listaxe de agarda, por orde de puntuación, das bolsas de formación
en materia de museos no campo da arqueoloxía

Apelidos e nome

DNI

Total

Mouriño Schick, Andrea

***5510**

5,82

Martínez Gómez, Fátima

***8526**

5,62

Espino Alvarado, Héctor

***9976**

5,33

Segura Ordóñez, Ainhoa

***1224**

5,16

García Carneiro, Andrés

***2662**

4,88

López Novoa, Francisco

***5999**

4,72

Montero López, Juan Manuel

***1863**

4,72

Frade Mato, Alicia

***0889**

4,71

Flórez Díaz, Javier

***5901**

4,67

Pérez Montero, Álvaro

***5925**

4,59

Pousa Diéguez, Rodrigo

***6641**

4,53

Coello Fernández, María de los Ángeles

***8211**

4,53

Moital Cerviño, Alberto

***0996**

4,44

Colquhoun González, Sofía Filomena

***1179**

4,25

García Gómez, Eva Fátima

***6013**

4,23

González Rodríguez, Rosalía

***4541**

4,23

Díaz Bouzas, Guillermo

***7379**

4,19

Blanco Para, Adrián

***7334**

4,18

Bouzón Custodio, Almudena

***1261**

4,09

Rodríguez Jamardo, Javier

***0669**

4,08

Rodríguez Groba, Karina

***7977**

4,04

Ordóñez Triñanes, Cristina

***0873**

4,04

Rodríguez Rodríguez, Ana

***7554**

4,04

Monroy Míguez, Abigail

***7668**

3,97

Ferro Garrido, Marián

***7710**

3,97

Molina Varela, Iago

***7244**

3,81

Martínez Lomba, Aser

***9430**

3,59

Vicente Ferreiro, Silvia

***2979**

3,43

Fuentes Rial, José Javier

***6014**

3,13

Sánchez Martínez, Pablo

***5852**

3,02

Colmeiro Romero, Eva

***3789**

2,44

Terzado López, Cristina

***9258**

2,37

Márquez Gómez, Rodrigo

***3211**

2,35

García Valladares, Rocío

***0728**

2,33

Romero Doural, Noemi

***8791**

2,26

Salgado Loureiro, José Ángel

***8765**

2,16

Morenza Arias, David

***9177**

2,07

Alfaro Fernández, Juan

***1760**

1,91

Rivas Regal, Alba

***9093**

1,65

Lemiña Lemus, María Mar

***7662**

1,38

Martínez-Seara Vázquez, Sara

***8296**

1,30

Vidal Cervo, Sonia

***8036**

1,17

Barreiro Molano, Olalla

***6996**

1,03

Listaxe de agarda, por orde de puntuación, das bolsas de formación
en materia de museos no campo da historia da arte

Apelidos e nome

DNI

Total

Currás Gato, Iria

***5203**

5,91

García Villamil, Antía

***5269**

5,72

Meijide Casas, Sergio

***1919**

5,69

López Bedoya, María

***9045**

5,48

Ferreiro Cendán, María de la Paz

***5565**

5,38

Amil Martínez, Marta

***1479**

5,16

Chas Seijas, Ana Paulina

***8009**

5,13

Fernández Barreiro, Raquel

***9338**

4,96

Covelo Fernández, Sara

***2136**

4,88

Rodríguez Alonso, Guillermo

***9344**

4,73

Iglesias Tilve, Cristina

***6374**

4,69

Sobreira Fariña, Nerea

***0995**

4,60

Yáñez Anllo, Josefa

***3823**

4,60

Fojo Aira, María Ruth

***7024**

4,55

Eiroa Candal, Ana

***0092**

4,43

Veiras Barreiro, Cristina

***4562**

4,34

Vázquez Jiménez, Alicia

***6050**

4,15

Carballo Llovo, Ana

***9092**

3,98

Ferreiro Sanjurjo, Silvia

***3251**

3,76

De Labra Álvarez, Beatriz

***7469**

3,65

Savariz Alfonso, Claudia

***0914**

3,56

Davila Fernández, Adela

***7048**

2,99

Balado Pumariño, Gema

***3557**

2,93

Chao de la Fuente, Gabriela

***1565**

2,44

Abalo Suárez, Maruxa

***7490**

2,36

Feijoo Orozco, María

***6050**

1,82

Moreira Vilanova, Pablo

***2273**

1,65

Listaxe de agarda, por orde de puntuación, das bolsas de formación
en materia de museos no campo da reserva de arqueoloxía

Apelidos e nome

DNI

Total

Rodríguez Álvarez, Lucía

***4011**

4,98

Canto González, Inés

***8445**

4,76

Rodo Calvo, Sara

***4392**

4,60

Duarte Rodríguez, Iago

***8608**

4,49

Cartoy Pacín, Noelia

***8314**

4,33

González Sixto, María

***0950**

4,31

Caldas Losada, Verónica

***6137**

4,30

Cedeira Pena, Alex

***6390**

4,26

Fariña da Silva, Ismael

***8951**

4,23

Colmenero Feijoo, Lara

***8877**

4,04

García Soto, Alejandro Pelayo

***2420**

3,87

González Rodríguez, Julia

***9690**

3,82

Sánchez García, Laura

***8988**

3,79

González Pacheco, Cristina

***1075**

3,47

Dacosta Diehl, Alexandre

***2459**

3,20

Lozano Ramírez, Amado Tierra

***9915**

3,09

Zurita Díaz, Marina

***7892**

2,79

Iglesias Amil, Alba Águeda

***9210**

2,73

López Castro, Lilia

***3114**

2,69

Barcala Morais, Marco Antonio

***9386**

2,61

Canabal Arias, Emma

***2773**

2,58

Ruiz García, Sara

***6097**

2,58

Fernández Regueira, Raquel

***8329**

2,54

López Martínez, Ana

***9151**

2,51

Bouza Nieto, Andrés

***1710**

2,51

De Uña Bóveda, Miguel

***9770**

2,47

Martínez Otero, Pablo

***1644**

2,46

Calvo Beceiro, Nerea

***4142**

2,40

Gómez Santos, André

***5980**

2,39

Carnero Feijoo, Luis Martín

***1138**

2,37

Ares López, Rodrigo

***1325**

2,29

Salgado González, Raquel

***7851**

2,29

Sgiarovello Fuentes, Silvina Cinthia

***6471**

2,15

Conde Martínez, Brais

***8228**

2,13

Tamborini Sierra, Ángela

***9929**

2,12

Rodríguez Barreiro, Iria María

***0158**

2,11

Lagares Seijas, Lucía

***2423**

2,11

Borrageros ViIela, Marcos

***9308**

2,09

Rodríguez Solloso, Daniel Andrés

***2336**

2,03

Fernández Fernández, Diego

***8776**

1,97

Rodríguez Rodríguez, Mateo

***0224**

1,96

Bentrón Carbia, María

***6130**

1,94

Estévez Álvarez, Aaron

***4188**

1,92

Veloso Rodríguez, Antón

***9970**

1,88

Brey Hermo, Laura

***8958**

1,83

Díaz Armesto, Ana

***8197**

1,81

Barreiro Alarcón, Marina

***5932**

1,76

Varela Alonso, Lara

***8096**

1,67

Casalderrey Somoza, Alejandra

***9129**

1,63

Argibay Montes, Carla

***4147**

1,58

Rodríguez Pazos, Alberto

***8464**

1,44

Listaxe de agarda por orde de puntuación das bolsas de formación
en materia de museos no campo da reserva historia da arte

Apelidos e nome

DNI

Total

Fernández Suárez, Vera

***7941**

4,96

Arrojo Naveira, Inés

***1569**

4,95

Couceiro Torres, Sara

***1230**

4,87

Cornado Rodríguez, Lucía

***5693**

4,76

Sobral Estévez, Nuria

***7444**

4,49

Mediero Vázquez, Sofía

***8863**

4,46

Avila Gómez, Carla

***5710**

4,43

González Acevedo, María Emilia

***9200**

4,37

Blanco Boullosa, Irene Montserrat

***8425**

4,30

Mendiola Velasco, Pablo

***5510**

4,27

Gómez Vázquez, Antonio

***8222**

4,26

Barbosa Acuña, Telmo

***7426**

4,22

Rodríguez Márquez, Ilea

***0809**

4,03

Nogueira Corzo, Alba

***4150**

3,97

Da Silva Martínez, Desirée

***4945**

2,91

Rodríguez Rodríguez, Noa

***8178**

2,87

Carbajales Martínez, María

***8888**

2,81

Docampo López, Irene

***3752**

2,74

Pintos Tourón, Estela

***5940**

2,72

Pérez Terrón, Claudia

***0551**

2,57

Méndez Cores, Eva

***5855**

2,53

González Castro, Paula

***0869**

2,53

Rios González, Paloma

***3519**

2,52

Touza Blanco, Estela

***8223**

2,52

Concheiro Álvarez, Santiago

***1252**

2,50

García Infante, Carmen María

***4381**

2,50

Perramón Graña, Andrea

***8239**

2,44

Muíños Prado, Ana

***8866**

2,42

Miguel Benavent, Sarah

***6552**

2,34

Paz Moldes, Raisa

***7018**

2,22

Loureiro Pereira, Tamara

***8146**

2,22

Pazos García, Saínza

***0758**

2,20

Blanco Arauxo, Lois

***4916**

2,20

Sánchez Vázquez, Adela

***9441**

2,19

Sánchez Calo, Esther

***9835**

2,17

Costa Custodio, Belén

***0045**

2,14

Calviño Rivadulla, Patricia

***9250**

2,14

Cereijo Fernández, Noemi

***2821**

2,09

Ruibal Pacheco, Ana Consuelo

***8292**

2,07

Huertas Gómez, Cristina

***0687**

1,99

Sestelo Pregal, Alba

***7980**

1,99

Sánchez Arteaga, Jorge Andrés

***9966**

1,99

Rodríguez Silva, Fernando

***9486**

1,95

Mosquera Freire, Breixo

***9986**

1,93

Alonso Rodríguez, Yolanda

***9653**

1,92

Sanmartín Fernández, Margarita del Carmen

***9084**

1,90

González Quiroz, Sara Noheli

***3544**

1,89

García Castiñeira, Fátima

***8442**

1,80

Martínez Delgado, María José

***4680**

1,80

García Rodríguez, Alba

***7422**

1,77

García Alonso, Marta

***4595**

1,70

Fernández Pena, María Teresa

***9918**

1,61

Listaxe de agarda por orde de puntuación das bolsas de formación
en materia de museos no campo de restauración arqueoloxía

Apelidos e nome

DNI

Total

Santamariña Fernández, Hana

***4696**

2,96

Colquhoun González, Irene Rosalía

***5069**

2,35

Nores González, Rebeca

***3976**

1,96

Listaxe de agarda por orde de puntuación das bolsas de formación
en materia de museos no campo de restauración belas artes
(pintura e escultura)

Apelidos e nome

DNI

Total

Oubel Ruiz, Reyes

***1751**

4,43

Muras Serantes, Estefania

***8429**

2,96

Hermelo Veiga, Sabela

***1248**

2,52

González Manso, Francisco Jesús

***5622**

2,45

Martínez Pardo, Miguel Ángel

***9895**

2,21