DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Mércores, 10 de xullo de 2024 Páx. 41732

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 27 de xuño de 2024, da Dirección Territorial da Coruña, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-FE-0141/2024-PPM e seis máis.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), logo de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio o inicio do expediente PSC-FE-0141/2024-PPM e seis máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado, polo que o prazo para presentar alegacións computarase desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da sede do Departamento Territorial da Consellería do Mar, sitas na avenida Gerardo Harguindey Banet, 2, Viveiro, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento, as persoas interesadas teñen dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, de acordo co artigo 53.1.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de 15 días para presentar cantas alegacións, documentos ou informacións consideren pertinentes e, se é o caso, propoñer proba concretando os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 64.2.f) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

De non efectuar alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo anteriormente citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta no artigo 89.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de conformidade co disposto no artigo 64.2.f) citado.

A Coruña, 27 de xuño de 2024

María José Cancelo Baquero
Directora territorial da Coruña

ANEXO

Número de expediente

DNI/NIF/NIE

Acto que se notifica

Enderezo

PSC-FE-0141/2024-PPM

32671135A

Inicio

R/ Emilio Celso Ferreiro, Ferrol

PSC-FE-0160/2024-PPM

53489909M

Inicio

Ronda de Outeiro, nº 325, San Pedro de Visma, A Coruña

PSC-FE-0164/2024-V

78803150K

Inicio

Lugar Pardiñas, 26, Tallo, Ponteceso

PSC-FE-0179/2024-PPM

32705218T

Inicio

R/ Boado, 36, O Seixo, Franza, Mugardos

PSC-FE-0188/2024-PPM

52454337P

Inicio

Lugar Lampón, Escarabote, 61, Boiro

PSC-FE-0189/2024-PPM

32652485Y

Inicio

Rúa Tras do Cádavo, 2, 4º B, Fene

PSC-FE-0194/2024-PPM

76778104X

Inicio

Rúa San, 72, Abanqueiro, Boiro