DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Mércores, 10 de xullo de 2024 Páx. 41712

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANUNCIO do 27 de xuño de 2024, da Dirección Territorial de Lugo, polo que se notifican as resolucións sobre o dereito de asistencia xurídica gratuíta acordadas pola Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Lugo no expediente PR204A 2023/1269-2 e dezaseis máis.

Consonte o disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), notifícaselles ás persoas que se relacionan no anexo a resolución desestimatoria da súa solicitude de dereito á asistencia xurídica gratuíta acordada pola Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Lugo, ao non ser posible a súa notificación persoal. A eficacia desta resolución queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado.

O texto íntegro da resolución que se notifica, xunto co resto da documentación do expediente, atópase á disposición das persoas interesadas na sede da Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Lugo (rolda da Muralla, 70, 1º, Lugo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres).

A presente resolución poderá ser impugnada polas persoas que teñan un dereito ou interese lexítimo no prazo de dez días hábiles que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. A impugnación realizarase por medio da presentación dun escrito dirixido á Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Lugo (rolda da Muralla, 70, 1º, Lugo) e será resolta polo xulgado correspondente que poderá impoñer, a quen a promovese de maneira temeraria ou con abuso, unha sanción pecuniaria de 30 a 300 euros.

Lugo, 27 de xuño de 2024

Francisco Javier Vázquez Nodal
Director territorial de Lugo

ANEXO

Expediente

DNI/NIE/pasaporte

PR 204A 2023/1269-2

16042770V

PR 204A 2024/1162-2

34278622C

PR 204A 2024/1168-2

39511690J

PR 204A 2024/1208-2

33549052X

PR 204A 2024/1343-2

76737343M

PR 204A 2024/1440-2

Y9230414E

PR 204A 2024/1622-2

Z0507763C

PR 204A 2024/1811-2

32671729E

PR 204A 2024/1852-2

Y1634341K

PR 204A 2024/1933-2

33544672T

PR 204A 2024/1943-2

S700201

PR 204A 2024/1985-2

77597487H

PR 204A 2024/1995-2

76705780K

PR 204A 2024/2006-2

44848073M

PR 204A 2024/2260-2

01189177P

PR 204A 2024/2293-2

21050238V

PR 204A 2024/2411-2

Y0559504C