DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Mércores, 10 de xullo de 2024 Páx. 41708

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANUNCIO do 27 de xuño de 2024, da Dirección Territorial de Lugo, polo que se notifican as resolucións sobre dereito de asistencia xurídica gratuíta acordadas pola Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta en Lugo no expediente PR204A 2023/4862-2 e vinte e seis máis.

Consonte o disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), notifícaselles ás persoas que se relacionan no anexo a resolución desestimatoria da súa solicitude de dereito á asistencia xurídica gratuíta acordada pola Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Lugo, ao non ser posible a súa notificación persoal. A eficacia desta resolución queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado.

O texto íntegro da resolución que se notifica, xunto co resto da documentación do expediente, atópase á disposición das persoas interesadas na sede da Comisión de Asistencia Xurídica de Lugo (ronda da Muralla, núm. 70, 1º, Lugo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres).

A presente resolución poderá ser impugnada polas persoas que teñan un dereito ou interese lexítimo no prazo de dez días hábiles que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. A impugnación realizarase por medio da presentación dun escrito dirixido á Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Lugo (ronda da Muralla, núm. 70, 1º, Lugo) e será resolta polo xulgado correspondente que poderá impoñer, a quen a promovese de maneira temeraria ou con abuso, unha sanción pecuniaria de 30 a 300 euros.

Lugo, 27 de xuño de 2024

Francisco Javier Vázquez Nodal
Director territorial de Lugo

ANEXO

Expediente

DNI/NIE/Pasaporte

PR 204A 2023/4862-2

02293473M

PR 204A 2023/5364-2

38430868F

PR 204A 2024/19-2

47407442A

PR 204A 2024/76-2

33555240B

PR 204A 2024/83-2

33549249T

PR 204A 2024/89-2

48460050Q

PR 204A 2024/150-2

73619747J

PR 204A 2024/294-2

76735764J

PR 204A 2024/295-2

TN6868063

PR 204A 2024/316-2

77325391N

PR 204A 2024/356-2

34287079J

PR 204A 2024/583-2

34352987A

PR 204A 2024/600-2

X8841120N

PR 204A 2024/682-2

X1635812Y

PR 204A 2024/786-2

34297837F

PR 204A 2024/807-2

33536419G

PR 204A 2024/827-2

33561168M

PR 204A 2024/829-2

40971802Q

PR 204A 2024/836-2

76581280C

PR 204A 2024/862-2

Y6179102M

PR 204A 2024/863-2

Y1061274E

PR 204A 2024/886-2

33544264Y

PR 204A 2024/935-2

33555240B

PR 204A 2024/940-2

Y6478099W

PR 204A 2024/1084-2

33553736W

PR 204A 2024/1131-2

06258362Q

PR 204A 2024/1144-2

34306443B