DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Mércores, 10 de xullo de 2024 Páx. 41705

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANUNCIO do 27 de xuño de 2024, da Dirección Territorial de Lugo, polo que se notifican as resolucións sobre dereito de asistencia xurídica gratuíta acordadas pola Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Lugo no expediente PR204A 2024/1093-2 e vinte máis.

Consonte o disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), notifícaselles ás persoas que se relacionan no anexo, na súa condición de parte contraria no procedemento (interesados), a resolución ditada pola Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Lugo, por non ser posible a súa notificación persoal. A eficacia desta resolución queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado.

O texto íntegro da resolución que se notifica, xunto co resto da documentación do expediente, atópase á disposición das persoas interesadas na sede da Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Lugo (rolda da Muralla, 70, 1º, Lugo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres).

A resolución que se notifica poderá ser impugnada polas persoas que teñan un dereito ou interese lexítimo no prazo de dez días hábiles que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. A impugnación realizarase por medio da presentación dun escrito dirixido á Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Lugo (rolda de la Muralla, 70, 1º, Lugo) e será resolta polo xulgado correspondente que poderá impoñer a quen a promovese, de maneira temeraria ou con abuso, unha sanción pecuniaria de 30 a 300 euros.

Lugo, 27 de xuño de 2024

Francisco Javier Vázquez Nodal
Director territorial de Lugo

ANEXO

Expediente

Parte contraria notificada

Resolución notificada

PR204A 2024/1093-2

Sonia Roca Regueiro

Desestimatoria

PR204A 2024/1378-2

Ángel Castro Gude

Desestimatoria

PR204A 2024/1386-2

María del Carmen Pérez Gay

Estimatoria

PR204A 2024/1459-2

Damiana Nayibi Restrepo Cruz

Estimatoria

PR204A 2024/1464-2

Silvino Fernández López

Estimatoria

PR204A 2024/1474-2

Nicusor Stan

Estimatoria

PR204A 2024/1524-2

Comunidade de Propietarios

Estimatoria

PR204A 2024/1771-2

Muralla Walls

Estimatoria

PR204A 2024/1825-2

María Soledad Costales Santos

Estimatoria

PR204A 2024/1857-2

José Luis Casas Rodríguez

Estimatoria

PR204A 2024/1876-2

Rubén Legaspi Alonso

Estimatoria

PR204A 2024/1882-2

Mercedes Fernández Bedoya

Desestimatoria

PR204A 2024/1883-2

Areli Sordo Castro

Estimatoria

PR204A 2024/1905-2

Johan Gabriel Fernández Suárez

Estimatoria

PR204A 2024/1922-2

Rodrigo Dantas Costa

Estimatoria

PR204A 2024/1943-2

Liliana Mercedes Ferreira

Desestimatoria

PR204A 2024/1944-2

Diana Greño Trigueros

Estimatoria

PR204A 2024/2101-2

Jaime López Teijo

Estimatoria

PR204A 2024/2193-2

Edgar Antonio Suárez Pérez

Estimatoria

PR204A 2024/2225-2

Manuel Fernández Saavedra

Estimatoria

PR204A 2024/2391-2

Jairson Pereira Sanches

Estimatoria