Consellería de Facenda e Administración Pública

Conselleiro Facenda e Administración Pública

O conselleiro

O conselleiro
Valeriano Martínez García

Organización Facenda e Administración Pública

Portais
Axudas e subvencións