Consellería de Economía, Empleo e Industria

O conselleiro Economía, Emprego e Industria

O Conselleiro

El conselleiro
Francisco Conde López
Portales