Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Venres, 30 de xuño de 1995 Páx. 5.176

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 175/1995, do 16 de xuño, polo que se desenvolve a Lei 4/1993, do 14 de abril, de servicios sociais no relativo a inspección e réxime sancionador.

Advertido erro no devandito decreto, publicado no DOG nº 124, do pasado xoves 29 de xuño, cómpre face-la oportuna corrección:

Na páxina 5.128, onde di: «Decreto 176/1995, do 16 de xullo ... », debe dicir: «Decreto 175/1995, do 16 de xuño ...».