Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 1 Martes, 02 de xaneiro de 1996 Páx. 55

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 1995 pola que se publican os resultados das eleccións de vocais do Consello Galego de Servicios Sociais e dos Consellos Provinciais de Servicios Sociais.

Celebrado o día 20 de novembro de 1995 o acto de apertura dos sobres que contiñan os votos para a elección de vocais de Consello Galego de Servicios Sociais e dos Consellos Provinciais de Servicios Sociais, e realizado o seu escrutinio, de conformidade co disposto no artigo 4.2º da orde da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, do 10 de maio de 1995 (publicada no Diario Oficial de Galicia nº 105, do 2 de xuño de 1995) pola que se establecían as normas para a constitución do Con

sello Galego de Servicios Sociais e dos Consellos Provinciais de Servicios Sociais, esta consellería,

RESOLVE:

Primeiro.-Proclama-los candidatos electos, así como os suplentes do Consello Galego de Servicios Sociais:

-En representación das entidades que actúan na área da familia e infancia.

Titular: Julio Antonio Soto Varela.

Suplente: Ángel Martínez Puente.

-En representación das entidades que actúan na área das minusvalideces.

a) Psíquicas.

Titular: Julio César Cortiñas López

b) Físicas.

Titular: Domingo Dosil Cubelo

Suplente: Ángel Gárate Roca

c) Sensoriais.

Titular: Feliciano Sola Limia

-En representación das entidades que actúan na área da terceira idade:

*Entidades que non dispoñen de centros asistenciais:

Titular: Mª Luisa Ansorena Hortega

Suplente: Eloy Lozano Prieto

-En representación das entidades que actúan na área da marxinación social.

Titular: Antonio Gómez Rojo

-En representación das asociacións que velen polos intereses dos usuarios de centros e servicios sociais:

Juan Carlos Ulla Otero

Segundo.-Proclama-los candidatos electos do Consello Pronvicial de Servicios Sociais da Coruña:

-En representación das entidades prestadoras de servicios sociais:

Elías Palacio Verdini

Ángel Gárate Roca

Manuel Parada Rego

Terceiro.-Proclama-los candidatos electos do Consello Provincial de Servicios Sociais de Lugo:

-En representación das entidades prestadoras de servicios sociais:

Antonio Gandoy Díaz

Mª Victoria Ferreiro Couso

Miguel Ángel Gómez Vázquez

-En representación das entidades veciñais:

Xosé Roda Vázquez

Cuarto.-Proclama-los candidatos electos do Consello Provincial de Servicios Sociais de Ourense:

-En representación das entidades prestadoras de servicios sociais:

Julio Antonio Soto Varela

Eloy Lozano Prieto

-En representación das asociacións que velen polos intereses dos usuarios de centros e servicios sociais:

Francisca Martín

Quinto.-Proclama-los candidatos electos do Consello Provincial de Servicios Sociais de Pontevedra:

-En representación das entidades prestadoras de servicios sociais:

Mª del Carmen Puga Pereiro

Oswaldo Davila Piñeiro

Contra a presente resolución poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo, no prazo de 2 meses contados a partir do día seguinte á súa notificación, perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 1995.

José Manuel Romay Beccaría

Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais

8446