Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Martes, 06 de agosto de 1996 Páx. 7.524

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

CÉDULA do 24 de xullo de 1996 de notificación de data de lanzamento da vivenda de Manuel Ares Maroño. (Expediente C-90, conta 30).

Pola presente cédula, en cumprimento do disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselle a Manuel Ares Maroño, adxudicatario da vivenda do expediente C-90, correspondente á conta 30 do grupo de vivendas de Santa Cristina (Palavea), bloque 1, portal 1-3º C da Coruña que o vindeiro día 14 de agosto ás 10 horas comparecerá no seu domicilio José Ruiz Gómez, recadador da empresa colaboradora na xestión e recadación de vivendas da Xunta de Galicia, Hnos. Alonso Garrán, S.L., debidamente autorizado con credencial asinada para o efecto polo director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, ó obxecto de executa-lo lanzamento derivado do expediente de desafiuzamento tramitado por falta de pagamento ó abeiro do establecido no artigo 30 do texto refundido de VPO, Real decreto 2960/1976, do 12 de novembro, e no apartado primeiro do artigo 138 do Regulamento de VPO, Decreto

2114/1968, do 24 de xullo.

No suposto de que o adxudicatario non prestase o seu consentimento expreso para a execución do dito acto, procederase a solicitar autorización xudicial para a entrada no domicilio conforme o disposto no artigo 87 da Lei orgánica do poder xudicial.

O adxudicatario poderá, así mesmo, deixar voluntariamente a vivenda que ten adxudicada, facendo entrega das chaves na Delegación Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo ou facer efectiva a débeda pendente e mailo recargo establecido.

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 1996.

José Antonio Redondo López

Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

5908