Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Mércores, 07 de agosto de 1996 Páx. 7.529

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 18 de abril de 1996 pola que se regulan as axudas para a reestructuración do viñedo en Galicia.

Advertido erro na devandita orde, publicada no DOG nº 88, do luns 6 de maio de 1996, é necesario face-la seguiente corrección:

-Na páxina 4.121, onde di: «A porcentaxe máxima de subvención para bens inmobles será do 33,75% do investimento auxiliable se a explotación radica en zona desfavorecida, e do 26,25% no resto das zonas...», debe dicir: «A porcentaxe máxima de subvención para bens inmobles será do 30% do investimento auxiliable se a explotación radica en zona desfavorecida, e do 26,25% no resto das zonas...».

5902