Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Martes, 22 de outubro de 1996 Páx. 9.355

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 359/1996, do 13 de setembro, polo que se constitúe o organismo pagador dos gastos relacionados coa política agrícola común.

Advertidos erros no texto do antedito decreto, publicado no DOG nº 191, do luns, 30 de setembro do presente ano, cómpre efectua-las oportunas correccións:

-Na páxina 8.752, no segundo parágrafo da exposición de motivos, onde di: «...coordinándoos para articular un sistema operativo de relación cos servicios da comisión...», debe dicir: «...coordinándoos para articular un sistema operativo de relación cos servicios da Comisión...».

Na páxina 8.753, artigo 3.1.c), terceira liña, onde di: «...na que se inclúe...», debe dicir: «...no que se inclúe...».

-Na mesma páxina, no apartado e) do artigo 3.1., onde di: «...que asegure o correcto...», debe dicir: «...que aseguren o correcto...».

-Na mesma páxina, no título do artigo 7º, onde di: «...en control...», debe dicir: «...e control...».

7450