Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Xoves, 31 de outubro de 1996 Páx. 9.739

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 30 de setembro de 1996, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do III convenio colectivo para o persoal das universidades públicas de Galicia.

Advertido erro na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 205, do 18 de outubro de 1996, cómpre face-la oportuna corrección:

Na páxina 9.233, na parte dispositiva da citada resolución, onde di: «...entre a representación das universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña, representados polos respectivos comités de empresa...», debe dicir: «...entre a represen

tación das universidades de Santiago de Compostela e Vigo e o persoal das universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña, representados polos respectivos comités de empresa...».

7496