Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Lunes, 16 de diciembre de 1996 Pág. 11.441

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 4 de diciembre de 1996 por la que se determinan los nombres oficiales de los topónimos que se relacionan pertenecientes a los ayuntamientos de: Fene, Lousame, Miño y Monfero (provincia de A Coruña) y Ribadeo (provincia de Lugo).

La Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, dispone en su artículo 10 que «los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega».

De acuerdo con este mandato, siguiendo el procedimiento establecido por el Decreto 132/1984, de 6 de septiembre, para la fijación o recuperación de la toponimia de Galicia, y contando con el preceptivo dictamen de la Comisión de Toponimia, emitido en

su sesión plenaria de uno de julio de mil novecientos noventa y seis, esta consellería,

DISPONE:

Artículo único.-Quedan aprobados los nombres oficiales de los topónimos que figuran en el anexo de esta orden.

Disposición adicional

De lo establecido en la presente orden y de su anexo se dará cuenta a las autoridades estatales correspondientes a los efectos necesarios en el ejercicio de sus funciones.

Disposición final

La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 1996.

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro de la Presidencia y Administración Pública

ANEXO

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

PROVINCIA DE A CORUÑA

FENE

Barallobre (Santiago)
Bon XesúsBON XESUS
Bouza da Pena, ABOUZA DA PENA
Brea de Barallobre, ABREA DE BARALLOBRE
Carballás, OsCARBALLAS
Carril, OCARRIL (O)
Castro, OLOIRA-CASTRO (O)
Cocallo, OCOCALLO
Currás, OsCURRAS
Chousas, AsCHOUSAS, AS
Loira, ALOIRA-CASTRO (O)
Loureiros, OsLOUREIROS
Nogueirido, ONOGUEIRIDO
Pazo, OPAZO (O)
Penedo de Baixo, OPENEDO DE ABAIXO
Penedo de Riba, OPENEDO DE ARRIBA
Piqueiro, OPIQUEIRO
Pomba, APOMBA (A)
Ramo, ORAMO (O)
Rego da Moa, OREGO DA MOA
Revolto, OREVOLTO
Ribeiroa, ARIVEIROA
RomarizROMARIZ
SantiagoSANTIAGO
Souto Grande, OSOUTO GRANDE
Tras do RíoTRAS DO RIO
Xurreira Baixa, AXURREIRA

No figuran en el nomenclátor:

Borás
Costa de Xan, A
Estación, A
Pombal, O
Ribeira, A

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

Fene (San Salvador)
Cádavo, OCADAVO
Casanova, ACASANOVA
Conces de BaixoCONCES DE ABAIXO
Conces de RibaCONCES DE ARRIBA
ChamosoCHAMOSO
FeneFENE
Fonte do Campo, AFONTE DO CAMPO
FormosendeFORMOSENDE
Foxas, AsFOXAS
Fraga de Fene, AFRAGA
Porta do Sol, APORTA DO SOL
Revolta, AREVOLTA
Rúa Alta, ARUA ALTA
Santa AnaSANTA ANA
Sartego, OSARTEGO
Tellado, OTELLADO
Vista AlegreVISTA ALEGRE

Limodre (Santa Eulalia)
Camiño Grande, OCAMIÑO GRANDE
Campanario, OCAMPANARIO
Cotarelo, OCASTILLO
Cotillón, OCOTILLON
Fonte, AFONTE
Fraga de Limodre, AFRAGA
RachabordosRACHABORDOS
Río CastroRIO CASTRO
Souto Vello, OSOUTO VELLO

No figuran en el nomenclátor:

Cal, O
Coído
Igrexario, O
Portomaón
Río Sandeu

Magalofes (San Xurxo)
Basante, OBASANTE
Botarigo, OBOTARIXO
Cadavás, OsCADAVAS
Feal, OFEAL
Fontenova, AFONTENOVA
Pedrón, OPEDRON
Picas, AsPICAS (AS)
PunxeiroPUNXEIRO
Redondo, OREDONDO
Rego da Moa, OREGO DA MOA
Torre, ATORRE (A)
Xunqueira, AXUNQUEIRA

No figuran en el nomenclátor:

Buios, Os
Casal, O
Codesal, O
Cruz, A
Peteira, A
Pontes
Queiras, As

Maniños (San Salvador)

Abeledo, OABELEDO
Arangas, AsARANGAS
Armada, AARMADA
BoadoBOADO
Bouza da Pena, ABOUZA DA PENA
Brea de Maniños, ABREA DE MANIÑOS
Catalán, OCAMIÑO DO CATALAN
CornideCORNIDE
Corredoira, ACORREDOIRA
Cruceiro, OCRUCEIRO
Chao da Aldea, OCHAO DA ALDEA
Escadas, AsESCADAS
Estrada do Seixo, ACARRETERA DO SEIXO
Fraga de Maniños, AFRAGA
Garita, AGARITA
Marnela, AMARNELA
Monte, OMONTE

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

Pereiro, OPEREIRO
Piñeiro, OPIÑEIRO
Pombal, OPOMBAL
PrismosPRISMOS
PumidoPUMIDO
Ribeira, ARIBEIRA
San CaetanoSAN CAETANO
Souto da Ribeira, OSOUTO DA RIBEIRA
Vaqueiro, OVAQUEIRO

No figura en el nomenclátor:

Cal, O

Perlío (Santo Estevo)
Ameneiral, OAMENEIRAL
Cardoeiro, OCARDOEIRO
Centeeiras, AsCENTIEIRAS
Cruceiro, OCRUCEIRO (O)
ChamosoCHAMOSO
Chancas, AsCHANCAS
Fraga de Perlío, AFRAGA (A)
MundínMUNDIN
Ostreira, AOSTREIRA
Pachuzo, OPACHUZO
Pallota, APALLOTA
Pavillón, OPABELLON
Penedo, OPENEDO
PerlíoPERLIO
RestrebaRESTREVA
Rúa Alta, ARUA ALTA
Rúa Baixa, ARUA BAIXA
Torre, ATORRE (A)
Xunqueira, AXUNQUEIRA

No figuran en el nomenclátor:

Cañotas, As
Maroña, A
Pereira, A
Pías, As
Regas, As
Tarrío

San Valentín (San Valentín)
Regueiro, OREGUEIRO (O)
TelleríasTELLERÍAS

No figura en el nomenclátor:

San Valentín

Sillobre (Santa Mariña)
Ameneiro, OAMENEIRO
Arriba, AARRIBA
Bardallas, AsBARDALLAS
Barreiro, OBARREIRO
BelelleBELELLE
Brea de Sillobre, ABREA
BuioBUIO
Calzada, ACALZADA (A)
Corveira, ACURBEIRA
Gándara, AGANDARA
GundurizGUNDURIZ
Lagarteira, ALAGARTEIRA
LubiánLUBIAN
MarraxónMARRAXON
OrraORRA
Pallota, APALLOTA
PedrePEDRE
Pegariña, APEGARIÑA
Rabadeña, ARABADEÑA
Rañoa, ARAÑOA
Reboredo, OREBOREDO
Revolto, OREVOLTO
Ribeira, ARIVEIRA
San MarcosSAN MARCOS
Souto, OSOUTO

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

TaboadoTABOADO
Valado, OVALADO
VilanovaVILANOVA
Visura, AVISURA

No figuran en el nomenclátor:

Aúlfe
Gurita, A

LOUSAME

Camboño (San Xoán)
ArxellasARXELLAS
Corral de Abaixo, OCORRAL ABAIXO
Corral de Arriba, OCORRAL ARRIBA
CronsCRONS
ChousaCHOUSA
Eirexa, AEIREXA (A)
MillaradeloMILLARADELO
MonteseloMONTESELO
NabalNAVAL
SouteloSOUTELO

Fruíme (San Martiño)
AldarísALDARIS
ArdeleirosARDELEIROS
Arribas, AsARRIBAS
BursóBURZO
Cabalariza, ACABALARIZA
Escabia, AESCABIA
FruímeFRUIME
MillónMILLON
SaramagosoZARAMOGOSO
VilasVILAS

Lesende (San Martiño)
Aguieira, AAGUIEIRA
BéxeresBEXERES
CairoCAIRO
HortaHORTA
LesendeLESENDE
Mirón, OMIRON
QuintánsQUINTANS
SoutorredondoSOUTORREDONDO

Lousame (San Xoán)
Aldea Grande de LousameLOUSAME (ALDEAGRANDE)
BerrimesBERRIMES
Bouciñas, AsBOUCIÑAS
BrandiaBRANDIA
Castro, OCASTRO
CerquidesCERQUIDES
CesCES
Costa, ACOSTA
CroídoCRUIDO
ChaveCHAVE
FilgueiraFILGUEIRA
GandarelaGANDARELA
MaxideMAXIDE
Outeiro, OOUTEIRO
PastorizaPASTORIZA
PortobravoPORTOBRAVO (CAPITAL)
Quintáns, AsQUINTANS
RiateloRIATELO
SeixidoSEIXIDO
SeoaneSEOANE
Silva, ASILVA

Tállara (San Pedro)
AbeixónABEIXON
AbelendoABELENDO
Barreira, ABARREIRA
CarantoñaCARANTOÑA
CernandeCERNANDE
Cruceiro, OCRUCEIRO
Eirexa, AEIREXA (A)

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

FigueiroaFIGUEIROA
GuiendeGUIENDE
Marracín de AbaixoMARRACIN DE ABAIXO
Marracín de ArribaMARRACIN ARRIBA
MeixonfríoMEIXONFRIO
MerelleMERELLE
PascualPASCUAL
Ponte de San FranciscoPONTE SAN FRANCISCO
Portela, APORTELA
PousadaPOUSADA
VilarVILAR

No figuran en el nomenclátor:

San Roquiño
Sanguiñal

Toxos Outos (San Xusto)
BargoBARGO
CedofeitoSEDOFEITO
FontefríaFONTEFRIA
Madeiro, OMADEIRO
Sabugueiro, OSABUGUEIRO
San XustoSAN XUSTO

Vilacova (Santa Eulalia)
Fiosa, AAFIOSA
ComparadaCOMPARADA
FroxánFROXAN
MarselleMARSELLE
Minas de San Fins, AsMINAS DE SAN FINX
ServiaSERVIA
SilvarredondaSILVARREDONDA
VilacovaVILACOBA
Vilar de ReconcoVILAR RECONCO
XestosoXESTOSO

MIÑO

Bemantes (San Tomé)
AnsimondeANSIMONDE
BarciaBARCIA
BemantesBEMANTES
Cancelo, OCANCELO
Chao, OCHAO
Folgueira, AFOLGUEIRA
PadrínPADRIN
Torre, ATORRE

No figuran en el nomenclátor:

Barrios, Os
Cerdeirido
Corredoira, A
Currás, Os
Illó, O
Nogueirido
Pazo, O
Pedreira, A
Penedo, O
Pico, O
Puza, A
Quintá
Terrón, O
Tolda, A

Callobre (San Xoán)
AnidoANIDO
Barbeita, ABARBEITA
Brea, ABREA
CachufeiraCACHUFEIRA
CallobreCALLOBRE
Graña, AGRAÑA
Pazo, OPAZO
Pousadoira, APOUSADOIRA
VigoVIGO

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

No figuran en el nomenclátor:

Retriz
Santa Uxía

Carantoña (San Xulián)
Breanca de CarantoñaBREANCA
Parruchas, AsPARRUCHAS
Chao de Carantoña, OCARANTOÑA
Escorial, OESCURIAL
Fontao, OFONTAO
Lameira, ALAMEIRA
Pedrosas, AsPEDROSAS
PortovelloPORTOBELLO
Torrelonga, ATORRELONGA
Xuncal, OXUNCAL

No figuran en el nomenclátor:

Croios, Os
Fontebieita, A
Granxa, A
Infestas, As
Sapeira, A

Castro (Santa María)
BañobreBAÑOBRE
Outeiro, OOUTEIRO
Ponte Baxoi, APONTE BAXOI
ViadeiroCASTRO

No figura en el nomenclátor:

Bullo, O

Leiro (San Salvador)
CoídoCOIDO
LamelasLAMELAS
LeiroLEIRO
TrasdoroñaTRASDOROÑA

No figuran en el nomenclátor:

Pico, O
Pulo, O
Visouteiro

Miño (Santa María)
BraBRA
Carreira, ACARREIRA (CAPITAL)
LoiosLOIOS
Ponte do Porco, APONTE DO PORCO
Regueira, ARIGUEIRA
SombreuSOMBREU
TelleTELLE

No figuran en el nomenclátor:

Barral, O
Barrosa, A
Covo, O
Fonte, A
Granada, A
Malfurado
Pardiñeira, A
Penela, A
Raxel
Rúa, A

Perbes (San Pedro)
BolloBOLLO
Fondal, OFONDAL
Granxa, AGRANXA
NigrofeNIGROFE
PerbesPERBES
Río de BañobreRIO
SambolloSAMBOLLO
Torre, ATORRE

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

No figuran en el nomenclátor:

Allares
Amieira, A
Bermaño
Berrugueiras
Caldeviñas
Couto, O
Covo, O
Currás, Os
Curro, O
Fonte da Leira, A
Fonte, A
Leira, A
Pedregal, O
Picota, A
Quinteiro, O
Terrón, O
Vesada, A
Viñas, As

Vilanova (San Xoán)
BuíñaBUIÑA
Graña, AGRAÑA
Modia, AMODIA
OmbreHOMBRE
Picota, APICOTA
San XoánVILANOVA
Valgote, OVALGOTE

No figuran en el nomenclátor:

Andel, O
Apeadeiro, O
Couto, O
Currás, Os
Gonzalvo, O

MONFERO

Alto de Xestoso, O (Santa María)
Armada, AARMADA
Barral do Alto, OBARRAL DEL ALTO
Bidueiro, OVIDUEIRO
Cal do Espiño, OCALDOESPIÑO
Cal do Vilar, OCALDOVILAR
Carballo RedondoCARBALLORREDONDO
Casás, OsCASAS
CaúlfeCAULFE
Couce Nabeira, OCOUCENABEIRA
CurraCURRA
Dureixas, AsDUREIXAS
Ermida, AHERMIDA
Escoitadoira, AESCOITADOIRA
Espadana, AESPADANA
Ferro, OFERRO
Fontes, AsFONTES
Graña, AGRAÑA DE LA IGLESIA
GuilfonsoGUILFONSO
Igrexario, OIGLESARIO
Leiras, AsLEIRAS
Leireta, ALEIRETA
Maceira, AMACEIRA
Malló, OMALLO
Martices, OsMARTICES
Miraces, OsMIRACES
MurosMUROS
OxénGEN
Pé da SerraPIE DE SIERRA
Pico da Meda, OPICO DA MEDA
PortapenaPORTOPENA
Portolago, OPORTOLAGO
RebordochaoREBORDOCHAO
Samartiños, OsSAMARTIÑOS
Sisto, OSIXTO
Torre, ATORRE
VilacháVILACHA
Vilar, OVILAR

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

No figuran en el nomenclátor:

Cruceiro, O
Curros, Os
Tornos, Os
Toxal, O
Veiga, A

Queixeiro (San Xurxo)
Cabana, ACABANA
Campos, OsCAMPOS
Castro, OCASTRO
Cortizas, AsCORTIZAS
Ermida, AHERMIDA
Gaspalledo, OGASPALLEDO
Gulpilleira, AGULPILLEIRA
Leguas, AsLEGUAS
Piñeiro, OPIÑEIRO
PortocovoPORTOCOBO
Prada Grande, APRADAGRANDE
Prada Pequena, APRADAPEQUEÑA
PrimoiPRIMOY
QueixeiroQUEIJEIRO
Redondo, OREDONDO
Rodeiro, ORODEIRO
Torre de San Bartolomeu, ATORRE DE SAN BARTOLOME
VilafaílVILLAFAIL
ViñasVIÑAS
ViteVITE

No figuran en el nomenclátor:

Castiñeiros, Os
Fonte, A
Gandarón, O
Lote, O
Pulín, O
Suoscarballos

San Fiz de Monfero (San Fiz)
Abeledo, OABELEDO
Aceas, AsACEA
AgudeiroAGUDEIRO
Aira Vella, AEIRABELLA
Armada do Cando, AARMADADOCANDO
Aveal, OABEAL
Barral, OBARRAL
Bouza Maior, ABOUZAMAYOR
Bullón, OBULLON
Capelo, OCAPELO
Carballeira, ACARBALLEIRA
Carballo, OCARBALLO
Casal do Salgueiro, OCASALDOSALGUEIRO
Casalbito de BaixoCASALBITO DE ABAJO
Casalbito de RibaCASALBITO DE ARRIBA
Castiñeira, ACASTIÑEIRA
Castiñeiro, OCASTIÑEIRO
CoiraCOIRA
Convento, OCONVENTO
Cotillón, OCOTILLON
DialcaboDIALCABO
Eiras, AsEIRAS
EnveandeEMBEANDE
Fonte, AFONTE
Fornos, OsFORNOS
FraemelleFRAEMELLE
GalteirosGALTEIROS
Gotes, OsGOTES
Graña da Acea, AGRAÑA DE LA ACEA
Graña, AGRAÑA
GuilfonsoGUILFONSO
GuitirizGUITIRIZ
Igrexa, AIGLESIA (LA)
Lameiro, OLAMEIRO
Lamelas, AsLAMELAS
Louseira, ALOUSEIRA

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

Malló, OMALLO
Mariñadona, AMARIÑADONA
MontelongoMONTELONGO
Muíño Vello, OMUIÑOBELLO
NebrasNEBRAS
PazosPAZOS
Peteiro, OPETEIRO
Picheira, APICHEIRA
Pila da Leña, APILADALEÑA
Pluma, APLUMA (NOM. VELLO)
PortolosioPORTOLOSIO (NOM. VELLO)
Pumar, OPUMAR
Pumariño, OPUMARIÑO
RebordeloREBORDELO (CAPITAL)
Rego do Eixo, OREGODEIJO
Regueiro, ORIGUEIRO
Ribeira, ARIBEIRA
San Xiá de ArcaSAN JULIAN DE ARCA
SanguiñedoSANGUIÑEDO
Santo André da RibeiraSAN ANDRES
Seixas, AsSEIJAS
Seixo, OSEIJO
TaboadaTABOADA
TineoTINEO
Torno, OTORNO
Travesas, AsTRAVIESAS
Valcovo, OVALCOBO
VilaboiVILLABOY
VilarboiVILLARBOY
VilarxestosoVILLAGESTOSO
Visura, AVISURA
Xestal, OJESTAL

No figuran en el nomenclátor:

Aguillón, O
Casa de Fonseca, A
Casa do Gallego, A
Mascoto, O
Toxeiro, O

Santa Xiá de Monfero (Santa Xiá)
Bouza, ABOUZA
Canedo, OCANEDO
CernadasCERNADAS
Eive, AEIVE
Graña de Sevil, AGRAÑA DE SEVIL
Outeiro, OOUTEIRO
RiosecoRIOSECO
SevilSEVIL
Vilar, OVILAR
XabarizJABARIZ
Xunto á IgrexaIGLESIA

Taboada (Santa Mariña)
Áspera, AASPERA
Carreiras, AsCARREIRAS
Casabranca, ACASABLANCA
Casanova, ACASANOVA
Cortellos, OsCORTELLOS
Currás, OsCURRAS
Lombo, OLOMBO
PapePAPE
Penedos, OsPENEDOS

No figuran en el nomenclátor:

Carballiño, O
Cruz, A
Cruz, O
Pardiñeira, A
Tercias

Val de Xestoso, O (San Pedro)
Abeleira, AABELEIRA
AlbiteALBITE
BoicornelloBOYCORNELLO

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

Cal da Abeleira, OCALDEABELEIRA
Calvela, ACALVELA
Canedo, OCANEDO
Carballiño, OCARBALLIÑO
Carballosa, ACARBALLOSA
Casal da Bouza, OCASALDABOUZA
Casal, OCASAL
Casanova de Xiao, ACASANOVA
Castro, OCASTRO
CaxiaoCAJIAO
Couce da Laxe, OCOUCEDELAJE
Couce da Nova, OCOUCEDANOVA
DureixaDOREIJA
Esperón, OESPERON
Ferraría, AFERRERIA
Ferrarías, AsFERRERIAS
Filgueiras Grandes, AsFILGUEIRAS GRANDES
Filgueiras Pequenas, AsFILGUEIRAS PEQUEÑAS
Foxo, OFOXO
Graña do Crego, AGRAÑADOCREGO
MaldecrimenteMALDECLEMENTE
MaldefilgueirasMALDEFILGUEIRAS
Malloeiro, OMALLOEIRO
Ortiga, AORTIGA
Pereira, APEREIRA
Regueiro, ORIGUEIRO
Restrebas, AsRESTREBAS
Reto, ORECTO
Rocha, AROCHA
RubeirasRUBEIRAS
Tellado, OTELLADO
Tolda, ATOLDA
Valado, OVALADO
Vales, OsVALES
XiaoJIAO

No figuran en el nomenclátor:

Casa de Xenara, A
Casacamiño
Casanova da Rocha, A
Casavella, A
Cruz, A
Pedreira, A

Vilachá (Santa María)
AbercovoABERCOBO
Campo, OCAMPO
Candedo, OCANDEDO
Casal de Baixo, OCASAL DE ABAJO
Casal de Riba, OCASAL DE ARRIBA
Casanova, ACASANOVA
Corveiras, AsCURBEIRAS
Cruceiro, OCRUCEIRO
FealFEAL
Fonte da Vila, AFONTEDAVILA
FornosFORNOS
GoenteGOYENTE
Loureiro, OLOUREIRO
Nabeira, ANABEIRA
Pedrón, OPEDRON
Penedo, OPENEDO
Piñeiro de Baixo, OPIÑEIRO DE ABAJO
Piñeiro de Riba, OPIÑEIRO DE ARRIBA
Regueiro, ORIGUEIRO
Val, OVAL
VilaxoánVILLAJUAN

No figuran en el nomenclátor:

Souto, O
Casa do Cego, A
Corveira, A
Igrexa, A

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

Pazo, O
Piñeiro do Medio, O
Raído, O

PROVINCIA DE LUGO

RIBADEO

Arante (San Pedro)
Barredal, OBARREDAL
Bestilleiros, OsBESTILLEIROS
CeiCEY
Cima de VilaCIMA DE VILA
Fondo de VilaFONDO DE VILA
Fornos, OsREMOURELLE-FORNOS
Madanela, AREMOURELLE-MAGDALENA
Pereiriñas, AsREMOURELLE-PEREIRIÑAS
Ponte, APONTE
PortobragánREMOURELLE-PORTOBRAGAN
Rego de MelREMOURELLE-REGO DE MEL
RemourelleREMOURELLE
VilamarizVILAMARIZ

Cedofeita (Santa María Madanela)
BarreirosBARREIROS
Currada, ACURRADA
Granda, AGRANDA
Igrexa, AIGLESIA
Pedregal, OPEDREGAL
Ponte, APONTE
QueixoiroQUEIXOIRO
RequiandeREQUIANDE
Santo AntonioSAN ANTONIO
TeixidoTEIXIDO
Torre, ATORRE
Trapa, ATRAPA

No figura en el nomenclátor:

Burgo, O

Couxela (Santiago)
Casais, OsCASAIS
Casanova, ACASANOVA
Cerdeiriñas, AsCERDEIRIÑAS
Cima de VilaCIMA DE VILA
ForneloFORNELO
IrexeIREXE
MaizánMAIZAN
MouralMOURAL
Rego, OREGO
SendínSENDIN
Venda, AVENTA
Xunqueira, AXUNQUEIRA

No figura en el nomenclátor:

Bispos, Os

Covelas (San Vicente)
Anzas, AsANZAS
Batais, OsBATAIS
Cabana, ACABANA
Capela, ACAPELA
Carboeiros, OsCARBOEIRO
Casa da Edra, ACASA DE EDRA
CeleirósCELEIROS
Esfolado, OESFOLADO
MarelleMARELLE
Mondigo, OMONDIGO
Ponte, APONTE
Pousadoiro, OPOUSADOIRO
Reme de ArribaREME DE ARRIBA
SaSAA
SalcedoSALCEDO
San VicenteSAN VICENTE
Silveira, ASILVEIRA
SomoSOMO
Vilar, OVILAR
VilelaVILELA

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

Devesa, A (Santalla)
Barral, OBARRAL
Barrio NovoBARRIO NUEVO
CinxeCINXE
EsteiroESTEIRO
LiñeiroLIÑEIRO
MeirengosMEIRENGOS
NocedaNOCEDA
Olleiros, OsOLLEIROS (OS)
Pedreira, APEDREIRA
Rato, ORATO
Rochela, AROCHELA
VilagoízVILAGUIZ
VilandrizVILANDRIDE

No figuran en el nomenclátor:

Avesada, A
Barrio da Campana, A
Cepetal
Lagar, O
Preixoana, A
Viladroiro, O
Volta, A

Ove (San Xoán)
Aceñas, AsACEÑAS
AcevedoACEVEDO
Capela, ACAPELA
Casasnovas, AsCASASNOVAS
Covo, OCOVO
Chao de Ove, OLLANO
Eirexa, AEIREXA
Escaleira, AESCALEIRA
Faxarda, AFAXARDA
Frieira a NovaFRIEIRA NOVA
Frieira a VellaFRIEIRA VELLA
Garitos, OsGARITOS
Graña, AGRAÑA
GrañolGRAÑOL
Guildeiros, OsGUILDEIROS
Malatos, OsMALATOS (LOS)
OveOBE
Palmeira, APALMEIRA
PastorizaPASTORIZA
Pega, APEGA
RemeREME
Río de Ove, ORIO DE OBE
Río de Ramos, ORIO DE RAMOS
Río Pequeno, ORIO PEQUENO
San LázaroSAN LAZARO
Santa CruzSANTA CRUZ
SeixadeloXEIXADELO
Travesas de Ove, AsTRAVESAS DE OBE
Valín, OVALIN
Veigadaira, AVEIGA DAIRA
VilarVILAR
Vilavella, AVILAVELLA
Xardín, OXARDIN

Piñeira (San Xoán)
Alto dos Pinos, OALTO DOS PINOS
BarreiroBARREIRO
Cruces, AsCRUCES
DompiñorDOMPIÑOR
Eirexa, AEIREXA
FolgosaFOLGOSA
Morgullón, OMORGULLON
Outeiro, OOUTEIRO
RíoRIO
VilarVILAR

No figura en el nomenclátor:

Arelongo

Ribadeo (Santa María)
RibadeoRIBADEO

Nombre oficialNombre que figuraba en el nomenclátor

No figuran en el nomenclátor:

Cantarrá
Galos, Os
Mirasol
Porcillán
Vilavella, A

Rinlo (San Pedro)
RinloRINLO

No figuran en el nomenclátor:

Campo de María Méndez, O
Campo de San Pedro, O
Campo do Cristo, O
Cantal, O
Cotarelo, O
Virxe Branca, A

Santalla de Vilausende (Santalla)
LouridoLOURIDO
Porto de AbaixoPORTO DE ABAIXO
Porto de ArribaPORTO DE ARRIBA
Río da Veiga, ORIO DA VEIGA
San ToméSANTO TOME
SantallaSANTALLA
Torre, ATORRE
VilausendeVILAOSENDE

No figura en el nomenclátor:

Curuxeira, A

Vilaframil (San Lourenzo)
Campo de San Lourenzo, OCAMPO
Carreira BrancaCARREIRA BLANCA
CoedoCOEDO
Coto, OCOTO
Granxa, AGRANXA
Madanela, AMAGDALENA
Manzana, AMANZANA
Pinar, OPINAR
Regueiral, OREGUEIRAL
Requeixada, AREQUEIXADA
Río CaínzosRIOCAINZOS
San XillaoSAN JULIAN
Siñeira, ASIÑEIRA
Tombín, OTOMBIN
Valado, OVALADO

No figura en el nomenclátor:

Galera, A

Vilaselán (Santa María)
Barreiras, AsBARREIRAS
Campoxurado, OCAMPOXURADO
Cargadoiro, OCARGADERO
Casas de Abaixo, AsCASAS DE ABAIXO
Circo, OCIRCO
Cruz, ACRUZ
Eirexa, AEIREXA
Espín, OESPIN
Granxa, AGRANXA
Lodeira, ALODEIRA
Outeiro, OOUTEIRO
Senra, ASENRA
Torre, ATORRE
Xan de AbaixoXAN DE ABAIXO

No figura en el nomenclátor:

Trancoeiras, As

96-9221