Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Mércores, 08 de xaneiro de 1997 Páx. 195

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.

Advertidos erros no devandito decreto, publicado no DOG número 206, do luns 21 de outubro de 1996, cómpre face-las seguintes correccións:

-Na páxina 9.276, 2ª columna, no artigo 57.h) onde di: «As medidas de atención á diversidade e se é o caso», débese eliminar na súa totalidade.

-Na páxina 9.278, 2ª columna, no artigo 76.c) onde di: «... vinte alumnos», debe dicir: «... unidade».

9581