Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Venres, 07 de febreiro de 1997 Páx. 1.252

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 23 de xaneiro de 1997, da Dirección Xeral de Formación e Emprego, pola que se anuncia a licitación, polo trámite de urxencia, para a contratación do servicio do Teléfono de Atención a Usuarios do Servicio Galego de Colocación.

Advertido erro na devandita resolución, publicada no DOG nº 22, do 3 de febreiro pasado, cómpre realiza-la seguinte corrección:

-Na páxina 1.113 no punto 7. Requisitos específicos do contratista, na letra a) clasificación, onde di: «non se esixe» debe dicir: «grupo III, subgrupo 3, categoría B».

-Na páxina 1.114 final onde di: «Manuela López Besteiro, Conselleira de Familia, Muller e Xuventude», debe dicir: «P. D. Javier Batán Rodríguez, Secretario Xeral da Consellería de Familia, Muller e Xuventude».

97-581