Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 96 Mércores, 21 de maio de 1997 Páx. 4.734

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 1997 pola que se nomea profesor titular de universidade da área de coñecemento de física aplicada, do departamento de Física, a Carlos Franjo Franjo.

De conformidade coa proposta elevada pola comisión designada para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade, do 17 de xullo de 1996 (BOE do 14 de agosto), para a provisión da praza número 96/046 de profesor titular de universidade da área de coñecemento de física aplicada, do departamento de Física desta universidade, a favor de Carlos Franjo Franjo, e unha vez acreditados polo interesado os requisitos ós que alude o apartado 2º do artigo 5 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro,

Este rectorado, no uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Carlos Franjo Franjo, profesor titular de universidade da área de coñecemento de física aplicada, do departamento de Física desta universidade.

A Coruña, 29 de abril de 1997.

José Luis Meilán Gil

Rector da Universidade da Coruña

3618