Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 126 Mércores, 02 de xullo de 1997 Páx. 6.421

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 116/1997, do 14 de maio, polo que se regula o réxime electoral das cámaras oficiais de comercio, industria e navegación da Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertidos erros no texto do Decreto 116/1997, do 14 de maio, polo que se regula o réxime electoral das cámaras oficiais de Comercio, Industria e Navegación da Comunidade Autónoma de Galicia publicado no Diario Oficial de Galicia nº 95, con data do 20 de maio de 1997, procédese a efectua-las oportunas rectificacións:

Na páxina 4.671, parágrafo cuarto, onde di: «...Comercio e oído....», debe dicir: «...Comercio, oído....».

Na páxina 4.672, artigo 3º, alínea 2 parágrafo primeiro, onde di: «... e pasivo en cada un deles», debe dicir: «... e pasivo en cada un deles, dentro da categoría na que, se é o caso, estean inscritas».

Na páxina 4.672, artigo 4º alínea 1 g), onde di: «...subministracións, no...», debe dicir: «...subministracións, convocadas por aquela, no...».

Na páxina 4.673, artigo 12º alínea 1 parágrafo terceiro, onde di: «... ou a certificación...», debe dicir: «...ou certificación...».

Na páxina 4.673, artigo 13º alínea 2 parágrafo primeiro, onde di: «... por un grupo resulte... », debe dicir: «... por unha categoría, ou por un grupo no que non existan categorías, resulte... ».

Na páxina 4.673, artigo 13º alínea 2 parágrafo primeiro, onde di: « ... que de efectuarse.», debe dicir: «... que efectuarse».

Na páxina 4.673, artigo 13º, alínea 2 parágrafo segundo, onde di: «... hai elixir, ...» debe dicir: «... hai que elixir, ....».

Na páxina 4.673, artigo 13º, alínea 2 parágrafo segundo, onde di: «... entre as empresas do grupo correspondente, os ...», debe dicir: «... entre os electores do grupo ou categoría correspondente, os ...».

Na páxina 4.674, artigo 19º, alínea 2 d) onde di: «... proclamados no grupo correspondente.», debe dicir: «... proclamados na categoría, ou, se é o caso, grupo correspondente.».

5121