Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Martes, 05 de agosto de 1997 Páx. 7.599

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

ORDE do 28 de xullo de 1997 pola que se resolve a convocatoria de subvencións a proxectos ou accións de investigación-acción que teñan relación co esforzo global anti-VIH/SIDA en Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 9 da orde desta consellería do 6 de maio de 1997 (DOG do 16), pola que se convocan subvencións a proxectos ou accións de investigación-acción que teñan relación co esforzo global anti VIH/SIDA en Galicia. Esta consellería,

DISPÓN:

Aproba-los proxectos ou accións de investigación-acción que se recollen no anexo desta orde, así como adxudicárlle-las contías que se determinan nel.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 1997.

P.D. (Orde 6-5-1997, DOG nº 93, do 16 de maio)

Juan Jesús Gestal Otero

Director xeral de Saúde Pública

ANEXO

SolicitanteProxectoImporte

Comité Anti-Sida Stago.Asesoramento psicosocial ás persoas afectadas polo VIH/SIDA400.000

Prevención da transmisión do VIH na poboación sexualmente activa1.400.000

Cáritas Interparr. Stago.Programa prevención del Sida (Centro da Muller Vagalume)190.000

SolicitanteProxectoImporte

Asociación XurdirPrevención, control e axuda na/da infección por VIH e outras enfermidades infectocontaxiosas en UDVP, as súas parellas e familiares100.000

C. Anti-Sida A CoruñaTaller de consumo de menos riesgo y prevención de sobredosis200.000

Prevención de la infección por VIH en la población joven y adolescente400.000

Prevención del VIH y otras ETS en trabajadores/as de la prostitución600.000

Prevención de la infección por VIH y otras enfermedades infecciosas en UDVP400.000

Grupo de autoapoyo a los portadores de VIH, enfermos de SIDA y familiares200.000

Grupo de autoapoyo de padres y familiares de personas con VIH/SIDA200.000

Concello de Santiago de CompostelaPrograma de prevención de VIH/SIDA dirixido a adolescentes ; Taller sexo seguro300.000

Asociación RenacerPrograma de prevención y asistencia del VIH/SIDA en pacientes drogodependientes y población general1.000.000

C. Anti-Sida Pontevedr«Espacio de Encontro». Obradoiro de aprendizaxe e convivencia200.000

Programa reducción de danos en toxicomanías por vía parenteral100.000

Programa de prevención do VIH/SIDA en prostitución na rúa200.000

Asoc. Antonio NocheIntervención en población con conducta de alto riesgo para la infección por hepatitis y VIH1.000.000

Concello do GroveSexualidade e Sida. Cousa de todos.300.000

Comité Anti-Sida LugoPrevención de la Infección por VIH/SIDA en UDVP. Apoyo entre compañeros.500.000

Campaña de prevención de la transmisión del VIH dirigida a mujeres500.000

C. Hospitala. Arquitecto Marcide-Novoa SantosEficacia de la quimioprofilaxis y del tratamiento supervisado de la T.B. en pacientes con VIH/SIDA500.000

A. Galeg. Planeam. FamilFormación de mediadores/as xuvenís en saúde sexual e prevención do VIH/SIDA200.000

Cruz Vermella PontevedraProxecto de accións preventivas en prostitución400.000

Universidade de VigoEvaluación de conocimientos, actitudes y comportamientos de los adolescentes gallegos en relación a la infección VIH/SIDA500.000

Cruz Vermella OurenseGrupos de apoyo para personas afectadas por el VIH/SIDA400.000

C. Anti-Sida Ferrol«Enlaza con títeres»200.000

Mejorando en compañía de Lazos. La enfermidad y el tratamiento200.000

C. Anti-Sida OurensePrograma de información, prevención y atención del VIH/SIDA750.000

Intervención centro penitenciario de O Pereiro de Aguiar600.000

Programa de educación para la salud dirigido a colectivos toxicómanos y personas que ejercen la prostitución350.000

Fundamentación200.000

C. Anti-Sida MonforteDía Mundial del Sida. 1 decembro 1997400.000

Cruz Vermella LugoApoyo hospitalario a personas afectadas por VIH/SIDA y familias200.000

Programa de prevención y apoyo psicosocial para afectados por VIH y SIDA en prisión300.000

Alborada2ª Fase del estudio epidemiológico sobre la infección por VIH en pacientes drogodependientes250.000

Programa de intervención psicosocial en drogodependientes afectados por VIH : afrontamiento y cambio de conductas de riesgo (salud y sexualidad)200.000

Teresa Castro IglesiasObradoiros de axentes sociais en VIH/SIDA360.000

Fase de EncuentroActuación de soporte psíquico del afectado y su entorno400.000

Asociación MADRODisminución de daños y riesgos en población consumidora de opiáceos200.000

Concello de MurosObradoiros de prevención do VIH/SIDA200.000

5725