Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 183 Martes, 23 de setembro de 1997 Páx. 9.415

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 1997 pola que se fan públicas as candidaturas proclamadas polas xuntas electorais provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, para as eleccións ó Parlamento de Galicia do 19 de outubro de 1997.

En cumprimento do disposto no artigo 21.4 da Lei de Galicia 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ó Parlamento de Galicia, en concordancia co artigo 47.5 da Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, de réxime electoral xeral, logo de comunicación das xuntas electorais provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, fanse públicas as candidaturas proclamadas nas devandidas circunscricións para as eleccións ó Parlamento de Galicia, que se celebrarán o día 19 de outubro de 1997.

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 1997.

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia

e Administración Pública

PROVINCIA DA CORUÑA

«A Xunta Electoral Provincial da Coruña, na súa reunión do día da data, acordou proclama-las candidaturas concorrentes ás eleccións ó Parlamento de Galicia convocadas por Decreto 225/1997, do 25 de agosto, presentadas no ámbito territorial desta xunta, ordenando a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 47.5 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, en relación co 21.4 da Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ó Parlamento de Galicia.

1.- PARTIDO POPULAR (PP)

Candidatos:

1.- Manuel Fraga Iribarne

2.- Antonio Couceiro Méndez

3.- José María Hernández Cochón

4.- José Antonio Orza Fernández

5.- Gerardo Jesús Conde Roa

6.- Juan Manuel Juncal Rodríguez

7.- Manuel Ruiz Rivas

8.- Jaime Alberto Pita Varela

9.- José Manuel Vila Pérez

10.- María Elisa Madarro González

11.- Jesús María Fernández Rosende

12.- Manuel López Outeiral

13.- María Marta Álvarez Montes

14.- José Luis García Gorostizu

15.- María Begoña Freire Vázquez

16.- Antonio Concheiro Coello

17.- José Atilano López Díaz

18.- María Encarnación Sánchez Roel

19.- Susana Domínguez Vázquez

20.- María del Carmen Mouzo Toba

21.- Eugenio Romero Senande

22.- José Basilio Fraga Suárez

23.- Raúl García Suárez

24.- Carmen Vidal González

Suplentes:

1.- Patricia González Casal

2.- Sonia María Martínez Castro

3.- José Antonio Rodríguez Rodríguez

2 .- BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Candidatos:

1.- Xosé Manuel Beiras Torrado

2.- María Pilar García Negro

3.- Camilo Nogueira Román

4.- Xosé Henrique Rafael Tello León

5.- Jesús Manuel Vega Buján

6.- Xosé Díaz Díaz

7.- Domingos Rafael Merino Mejuto

8.- Evencio Ferrero Rodríguez

9.- Rosa Ana Pérez Fernández

10.- Martiño Santos Canosa

11.- José Deira Triñanes

12.- Ramón Varela Díaz

13.- Lois Manuel López Rico

14.- Teresa Fernández Martínez

15.- Margarida Vázquez Veras

16.- Víctor Guerreiro Pena

17.- Milagros Lantes Seara

18.- Xosé Xermán Lastra Muruais

19.- Xosé Plácido Betanzos García

20.- Ramón Gándara Martínez

21.- Xoán Manuel Ramos Rodríguez

22.- Ramiro Recouso Liste

23.- Xosé Ramón Lema Mira

24.- Mario Antonio López Rico

Suplentes:

1.- María Elvira Patiño Ogea

2.- Jesús Pereira López

3.- Antonio Ángel Chenlo Angueira

4.- Elvira Roiz Mesías

5.- Antonio Fernández Salgado

3.- DEMOCRACIA GALEGA (DG)

Candidatos:

1.- Enrique Marfany Oanes

2.- Juan José Fernández García

3.- Rafael Silva Agregan

4.- Manuel José Páramo Sureda

5.- Francisco Manuel Pita-Romero Caamaño

6.- María Jesús Concejo Hernández

7.- Manuel Granja Romero

8.- Aurelio Antonio Vilas Otero

9.- Manuel Castro Martínez

10.- Manuel Mario Labrada Rey

11.- María Teresa Suárez Agrasar

12.- Andrés Gregorio Pérez Soto

13.- Ignacio Callón Domínguez

14.- Víctor Manuel Varela Amado

15.- Pedro José Rubal Álvarez

16.- Roberto Antonio Fernández Pérez

17.- José Ramón Seoane Trigo

18.- Eva María Vidal Carneiro

19.- Juan Manuel Rial Rodríguez

20.- María Luisa Pollán Molina

21.- Luis Emiliano Correa Fernández de Carrascosa

22.- Dolores Quelle Castro

23.- Julio Alberto Méndez Zas

24.- José Miñones Trillo

Suplentes:

1.- Lorenzo Rivadulla Romero

2.- Julio Luis López-Amado Castrillón

3.- Manuel Antonio Losada Pérez

4.- Luis Ángel Santa Cruz Simón

4.- PARTIDO DE LOS AUTÓNOMOS

Y PROFESIONALES (AU.TO.NO.MO.)

Candidatos:

1.- Manuel Enrique García Varela

2.- Alfredo Calvo Varela

3.- Rogelio Brage Novo

4.- Carlos Alberto Taboada Casal

5.- Jesús Pérez López

6.- Andrés Manuel López de Arriaga

7.- Pío Santos Movilla

8.- Eladio López Brea

9.- José Alberto Malvido Fernández

10.- María Pura Blanco Pintos

11.- María Teresa Ruzo Pérez

12.- Asunción Varela Barreiro

13.- José Ramón López Gacio

14.- David Castelo Míguez

15.- José Manuel Sánchez Vázquez

16.- Ramón Ochoa Conde

17.- Rosa Riocabo Fernández

18.- Ana María Beloso Mesías

19.- José Luis Balado Garea

20.- Marcial Garea Suárez

21.- Antonio López Fernández

22.- Manuel Riveiro Alvedro

23.- Jorge Busto Cousillas

24.- María Carmen Velo Iglesias

Suplentes:

1.- María Begoña Fontenla Butragueño

2.- Ariel Fernando Balbona Sánchez

3.- Monserrat Calvo Velo

5.- COALICIÓN ELECTORAL PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE, ESQUERDA UNIDA-ESQUERDA GALEGA E OS VERDES DE GALICIA (PS de G-PSOE/EU-EG/OS VERDES)

Candidatos:

1.- Miguel Ángel Cortizo Nieto

2.- Ángel Guerreiro Carreiras (EU-EG)

3.- Francisco-Javier Losada de Azpiazu

4.- Emilio Pérez Touriño

5.- José Luis Méndez Romeu

6.- María Soledad Soneira Tajes

7.- José Antonio Ventoso Mariño

8.- María Concepción López Fernández

9.- Francisco Julio Cerviño González

10.- María Jesús Castro Neo

11.- Jesús Díaz Paz

12.- Manuel Remuiñán Cancela

13.- María Lourdes Díaz Sánchez (EU-EG)

14.- María del Pilar Penas Aldrey (Os Verdes)

15.- Natalia Laíño Lojo

16.- Dolores Tarela Castaño

17.- Eulogio López Río

18.- Florencio Manuel Parajo Liñares

19.- José Antonio Fernández Andrade

20.- Deborah Baltar Cerviño

21.- Enrique Barrera Beitia (EU-EG)

22.- José María Uzal Blanco

23.- María Dolores Temprano Miguel

24.- Moisés Rey Martínez

Suplentes:

1.- Juan José Quirós Ibusquiza

2.- José Carlos Silva Pérez

3.- María Elena Marín Domínguez

4.- María Rivas López

5.- María del Mar Barcón Sánchez

6.- FRENTE POPULAR GALEGA (FPG)

Candidatos:

1.- Gladys Virxinia Afonso Lobato

2.- Xan Andrés Carballo Rodríguez

3.- Eleuterio Formoso Lamela

4.- Francisco Eugenio Sebio Peña

5.- José Antonio Placer García

6.- César Pablo Lago Bouza

7.- José Guerreiro Pena

8.- José Manuel Romero Davila

9.- Mario Eugenio Díaz Bustamante

10.- Ángel Antonio Amado Rico

11.- Mª Dina Brenlla Outeiro

12.- José Narciso Pérez Sampedro

13.- Telmo Conde Rañó

14.- José Antonio Prieto Martínez

15.- Marina Luz Fandiño Rodríguez

16.- Antonio Enrique Pereira Lois

17.- Rosa María Tubío Piñeiro

18.- Manuel Saucedo González

19.- María Celia López Otero

20.- María Teresa Fernández González

21.- Francisco Javier Niño Ricoy

22.- María del Carmen Castro Valiño

23.- Manuel Fernández González

24.- Martín Miguel Naya Alonso

Suplentes:

1.- Aida Mercedes Rodríguez Docampo

2.- Teodoro Santamaría Antón

7.- IZQUIERDA UNIDA (IU)

Candidatos:

1.- Jesús Redondo Abuín

2.- José Vidal Iglesias

3.- José Luis Piñeiro Novoa

4.- María Gloria Amor Deus

5.- José María Longhi Álvarez

6.- Ramiro Santalices Martínez

7.- Mercedes Teijeiro Bayolo

8.- José Ángel Brandariz García

9.- Yolanda Díaz Pérez

10.- Alberto Vilariño Pita

11.- María Carmen Vilariño Balado

12.- Rafael Álvarez Díaz

13.- Dominga Moledo Maneiro

14.- José Taboada Durán

15.- Silvia María Martínez Hermida

16.- Alberto Arce Suárez

17.- Fernando Díaz Fornos

18.- Elena González Carneiro

19.- Francisco Florencio de Cal Pose

20.- Hugo Ernesto García Infante

21.- Ricardo Ledo Suárez

22.- José María Tubío Piñeiro

23.- Luis Carlos Gómez Ruiz-Matas

24.- Nicolás Francisco Rodríguez Parrilla

Suplentes:

1.- José López Pardo

2.- Juan José Turnes Santos

3.- José Abades Otero

8.- PARTIDO HUMANISTA (PH)

Candidatos:

1.- Manuel Bello Souto

2.- Rubén Sánchez Imizcoz

3.- Miguel Ángel Bello Souto

4.- María Luisa Fernández Rodríguez

5.- Ramón Pérez Basich

6.- Juan Carlos Reguera Pena

7.- Bienvenido Gabarri Jiménez

8.- María del Mar Sande Lestón

9.- Antonio Bermúdez Borja

10.- Óscar Fernando García González

11.- Óscar Gabarri Jiménez

12.- Carmen Varela Veres

13.- José Luis Castro Pan

14.- David Daniel Miras Soto

15.- Ángel Borja Jiménez

16.- José Carlos Barral López

17.- Manuel Lamas Santiago

18.- María Teresa Torres Baños

19.- Patricia López Prado

20.- Rogelio Fernández Maceiras

21.- María Ángeles Folgar Naya

22.- Sonia Benito Fernández

23.- Guillermo López Vizcaya

24.- Santiago Nogueira Álvarez

Suplentes:

1.- María Teresa Quintela Núñez

2.- Gabriel Gabarri Jiménez

3.- José Luis Gabarri Suárez

9.- A MOVIDA

Candidatos:

1.- María Montserrat Díaz Piñón

2.- Susana Gilabert Corral

3.- Mónica María Caridad García

4.- Ana Victoria Caabeiro García

5.- José Carlos Cebolla Abanades

6.- Fernando Martínez Quintas

7.- Evaristo Maximiliano Caramés Medín

8.- Alfonso Carlos Rodríguez Abad

9.- Santiago F. López Fernández

10.- Juan Manuel Velo Porta

11.- José María Alvariño Peña

12.- Juan José Insua Pérez

13.- Manoel-Roi Carballido Facal

14.- Ángel Fernández Bernárdez

15.- Juan Manuel Meléndrez Chas

16.- Santos Vila Fernández

17.- José Jesús Rodríguez Fernández

18.- Mario Puente Sotelo

19.- José Manuel Caridad Barral

20.- Carlos Pernas Canalejo

21.- Javier Losada García

22.- José Manuel Cousillas Neira

23.- Maria Consuelo Facal Casado

24.- Francisco José Vázquez González

Suplentes:

1.- José Ángel Guillén Larraz

A Coruña, 22 de setembro de 1997. Asdo. A presidenta: María Angeles Paredes Prieto. Rubricado e selado.»

PROVINCIA DE LUGO

« A Xunta Electoral Provincial de Lugo, na súa reunión do día da data, acordou proclama-las condidaturas concorrentes ás eleccións ó Parlamento de Galicia, convocadas por Decreto 225/1997, do 25 de agosto, presentadas no ámbito territorial desta xunta, acordando a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 21.4 da Lei de eleccións ó Parlamento de Galicia e no artigo 47.5 da Lei orgánica do réxime electoral xeral, sendo as candidaturas proclamadas as que de seguido se relacionan:

1.- PARTIDO POPULAR (PP)

1.- Manuela López Besteiro

2.- Mauro Varela Pérez

3.- Dositeo Rodríguez Rodríguez

4.- Fernando Carlos Rodríguez Pérez

5.- José María García Leira

6.- Celso Currás Fernández

7.- Fernando Alfredo Pensado Barbeira

8.- José Manuel Barreiro Fernández

9.- María Jesús Tapia Fernández

10.- Ascensión Yeguas Sánchez

11.- Sergio López García

12.- Manuel Mendoza López

13.- Vicente Quintas González

14.- José Castor Novoa Fernández

15.- Felipe Labrada Reija

Suplentes:

1.- José Carlos Santalla López

2.- Manuel Santamarina Candia

3.- José Rodríguez Rodríguez

2.- COALICIÓN ELECTORAL PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE/ESQUERDA UNIDA-ESQUERDA GALEGA/OS VERDES DE GALICIA (PSdeG-PSOE/EU-EG/OS VERDES):

1.- María Isabel Salazar BelloPSdeG-PSOE

2.- Francisco Sineiro GarcíaPSdeG-PSOE

3.- Ismael Rego González PSdeG-PSOE

4.- Jorge A. de Vivero PérezOs Verdes

5.- Ricardo Jacinto Varela SánchezPSdeG-PSOE

6.- José Enrique Sampil SánchezPSdeG-PSOE

7.- María Jesús Díaz CaoPSdeG-PSOE

8.- Melchor Roel RivasEU-EG

9.- Manuel Martínez NúñezPSdeG-PSOE

10.- Martín Seco GarcíaPSdeG-PSOE

11.- Margarita Pérez HerráizPSdeG-PSOE

12.- Begoña Vivas BlancoPSdeG-PSOE

13.- Héctor Bello RivasOs Verdes

14.- Rufina Quiroga De ArribaEU-EG

15.- José Miguel Vázquez CalvoPSdeG-PSOE

Suplentes:

1.- José Ángel Rico ÁlvarezPSdeG-PSOE

2.- José Manuel Díaz GrandíoPSdeG-PSOE

3.- María Carmen Basadre VázquezPSdeG-PSOE

4.- Martín Antonio Seco CendánPSdeG-PSOE

5.- Eulogio Pardo GoasPSdeG-PSOE

3.- BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

1.- Alberte Xullo Rodríguez Feixóo

2.- Emílio López Pérez

3.- Eduardo Gutiérrez Fernández

4.- Mª Tereixa Novo Arrojo

5.- Xosé Manuel Irimia Vázquez

6.- Xosé Manuel Rodríguez Martínez

7.- Xusto Mª Fernández Haro

8.- Mª Alicia Inmaculada Cadarso Palau

9.- Xoán Antón Moreda Pinto

10.- Severino Rodríguez Díaz

11.- Paz Abraira Sobrado

12.- Andrea Gallego Valdeiglesias

13.- Eladio Carpintero González

14.- Pilar Saavedra Codesido

15.- Xan Antón Rodríguez Vázquez

Suplentes:

1.- Xosé Lourido Aguiar

2.- Xosé Lois López Rábade

3.- Xosé Henrique Casanova Sánchez

4.- Mª Tereixa Álvarez Rodríguez

5.- Xesús Bermúdez Vivero

4.- IZQUIERDA UNIDA (IU)

1.- Carlos Dafonte Díez

2.- Orlando Expósito Mariño

3.- Zita Méndez Fernández

4.- Florentino Balado Pachón

5.- José Antonio Rivas González

6.- Julia Hernández Fernández

7.- Teresa Maseda Paz

8.- Carlos Anxo Portomeñe Pérez

9.- Luz María Darriba Magadán

10.- Santos Costa Barroso

11.- Onelia Fernández Seijas

12.- Daniel Rebolo Zás

13.- Gonzalo López González

14.- José Luis Fraga Fernández

15.- Julio Agrelo Trigo

Suplentes:

1.- Xosé Luis Villar Vázquez

2.- Manuel Rodríguez Fernández

3.- Francisco Javier Vilaboa Bruzos

5.- DEMOCRACIA GALEGA

1.- Manuel Núñez Carreira

2.- Jesús Sánchez González

3.- Fernando Rois Rois

4.- Francisco Prado Rodríguez

5.- Adriano Legaspi Fernández

6.- Enrique del Castillo López

7.- José María Barcia Gallo

8.- Manuel Castro Castro

9.- Valentín López Ruíz

10.- Yolanda García Casas

11.- Manuel Ángel Penín Méndez

12.- Antonio Vilariño Rodríguez

13.- Oliva Canda Vivero

14.- Xaime da Pena Ceide

15.- Enrique Álvarez Paredes

Suplentes:

1.- José Luis de la Torre Varela

2.- José Antonio Meilán Valcarcel

3.- José Antonio Morado Abelleira

6.- PARTIDO HUMANISTA (PH)

1.- Manuel García PalmeiroPH

2.- Carlos Maseda RodríguezPH

3.- José Luis Cervera de las LlanderasINDEPENDENTE

4.- Carlos Antonio González LópezPH

5.- Jaime Diego Crespo VázquezPH

6.- Basilia Gabarri VizárragaPH

7.- María Luz Prieto CaamiñaPH

8.- Pedro Bermúdez BorjaPH

9.- José Francisco Caamaño GómezPH

10.- Fernando Gómez FernándezPH

11.- Francisco Gabarri SuárezPH

12.- José Antonio Caamaño AbelendaPH

13.- Antonio Quintela NúñezPH

14.- Mónica Fernández MaceirasPH

15.- Fernando Pasín FrancoPH

Suplentes:

1.- Raquel Borja BorjaPH

2.- María Jesús Bello SoutoPH

3.- José Manuel Bermúdez BorjaPH

7.- FRENTE POPULAR GALEGA (FPG)

1.- Darío Xohán Cabana Yáñez

2.- Xoán Ignacio Gabeiras Pérez

3.- María Luz Galocha Seivane

4.- Manuel López Besteiro

5.- Luis Silva Lago

6.- José Rodríguez Fernández

7.- María Ángeles Galocha Seivane

8.- Manuel Pérez González

9.- Luis Carlos Varela Souto

10.- Ramona Fuentes Arias

11.- Gabriel Trincado del Río

12.- Victorino Ares Prado

13.- María Teonila Rosa Pérez Roig

14.- José Bermúdez Docampo

15.- José Ramón Boo Blanco

Suplentes:

1.- Manuela Rial Sobrino

2.- Enrique José Rey Salmonte

3.- María Mónica Camaño Fandiño

Lugo, 22 de setembro de 1997. Asdo. O presidente, Edgar Fernández Cloos. Rubricado e selado.»

PROVINCIA DE OURENSE

«Emilio López Rodríguez, secretario da Xunta Electoral Provincial de Ourense,

CERTIFICA:

Que, dando cumprimento ó disposto no artigo 47.3 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, e modificacións posteriores, esta Xunta Electoral Provincial de Ourense proclamou candidatos ás eleccións ó Parlamento de Galicia, polas distintas forzas políticas, as seguintes persoas:

1.-DEMOCRACIA GALEGA (DG)

1.- Eladio Tesouro Romero DG

2.- Manuel González Álvarez "

3.- Juan Luis Díaz Pulido "

4.- José Antonio Núñez Domínguez "

5.- Rafael González Rodríguez "

6.- Miguel García Domínguez "

7.- Mª Belén Álvarez Fernández "

8.- José Álvarez Carpintero "

9.- José Álvarez Sotelo "

10.- José Romasanta Blanco "

11.- Olga Barrios Rodríguez "

12.- Mª del Rosario Outeriño Míguez "

13.- Ángel Romasanta Blanco "

14.- José Manuel Otero Marquina "

Suplentes:

1.- Beatriz González Conde "

2.- Antonio de Alonso González "

2.- PARTIDO POPULAR (PP)

1.- Celso Luis Delgado ArcePP

2.- Castor Gago Álvarez "

3.- Daniel Barata Quintas "

4.- Miguel Ángel Santalices Vieira "

5.- Mª Dolores Rodríguez Seijas "

6.- Manuel López Casas "

7.- Roberto Castro García "

8.- Joaquín Manuel Muñoz González "

9.- Luis Rivas Villanueva "

10.- Gregorio Rodríguez Fernández "

11.- Serafín Escudero Centrón "

12.- Manuel Fernández Diz "

13.- Federico José Martinón Sánchez "

14.- José Jaime Fco. Vázquez Iglesias "

Suplentes:

1.- Antonio Fernández Veiga "

2.- Eva García Salgado "

3.- Carlos Castiñeiras Rois "

3.- PARTIDO HUMANISTA (PH)

1.- Celia Rodríguez RodríguezPH

2.- Mª Asunción Olaya Rodríguez "

3.- Mª Paz Rodríguez Moreno "

4.- Beatriz González Mariño "

5.- Mª Luisa Sánchez Costas "

6.- Rotilio Naya Bozas "

7.- Susana Robles Rodríguez "

8.- Valentín Río Fernández "

9.- Juan Groba González "

10.- Teresa Márquez López "

11.- Mª Jesús Suárez Nogueira "

12.- Clementina Blanco Riveiro "

13.- Mª Teresa Domínguez Márquez "

14.-Mª del Loreto Bermejo Barbazán "

Suplentes:

1.- Francisco Javier Almeida Ponte "

2.- Antonio López López "

3.- Mª Jesús Freiría González "

4.- BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

1.- Alfredo Suárez CanalBNG

2.- Xosé Henrique Rodríguez Peña "

3.- Xosé Francisco Ferreiro Abelleira "

4.- Concepción Álvarez Martínez "

5.- Xesús Celestino Losada Laxe "

6.- Alberto Blanco Casal "

7.- Ana María Garza Cortiñas "

8.- Francisco Xavier Carreira Sevio "

9.- Xosé Carballido Presas "

10.- Eduardo Gómez Vidal "

11.- Xela Fernández Veloso "

12.- Cesáreo Borrajo García "

13.- Susana Méndez Rodríguez "

14.- María Mercedes Suárez Pazos "

Suplentes:

1.- Sara Martiña Rodríguez "

2.- Ramón Santiago Bouzas González "

3.- Xosé Sánchez Moreiras "

4.- Xosé Manuel Costas Castro "

5.- Xosé Dobarro Casado "

5.- COALICIÓN ELECTORAL PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE/ ESQUERDA UNIDA-ESQUERDA GALEGA/ OS VERDES DE GALICIA (PS de G-PSOE/ EU-EG/ OS VERDES)

1.- Manuel Veiga PomboPSdeG-PSOE

2.- Francisco Javier Casares Mouriño "

3.- María Antonia Álvarez Yáñez "

4.- Eulogio Gavela García "

5.- Francisco Rodríguez Fernández "

6.- Eladio Osorio Castro "

7.- Eva Mª González Fernández "

8.- Antonio Ferreira López "

9.- Francisco José Cougil Hermida "

10.- Jesús Novelle Amorín "

11.- Julio Iglesias Fernández "

12.- Luis Valle Barba "

13.- Marcial Fernández GonzálezOs Verdes

14.- Rafael Serafín Gómez FernándezEU-EG

Suplentes:

1.- Manuel Precedo BarbeitoPSdeG-PSOE

2.- Antonio Fernández Feijoó "

3.- María Jesús Paz Álvarez "

4.- José Carlos Rivera Gil "

5.- Manuel Vidueira Franjo "

6.- IZQUIERDA UNIDA (IU)

1.- Manuel Peña Rey BouzasIU

2.- Alfonso Pazos Bande "

3.- Mitsou Ulrike Muller Hermann "

4.- José Millán Fernández Borque "

5.- Ernesto Atanasio Iglesias "

6.- Ricardo Fernández Cerreda "

7.- Amalia Francisca Novoa Juíz "

8.- Francisco Álvarez Fernández "

9.-Concepción Limia Novoa "

10.- Lino Piñeiro Ramos "

11.- Antonio Payán Martínez "

12.- Alberto Pereira Rodríguez "

13.- Ángel del Palacio Vaquero "

14.- Gerardo San Juan Díez "

Suplentes:

1.- Felisindo López Fernández "

2.- María Isabel Delgado Silva "

3.- Antonio Estévez García "

7.- FRENTE POPULAR GALEGA (FPG)

1.- Xosé Luis Méndez FerrínFPG

2.- María Jesús Pato Díaz "

3.- Laura Mª Fariña Refojos "

4.- Julio José Fernández Alonso "

5.- Eduarda Carmen Graña Penedo "

6.- Yolanda Barreiro Fernández "

7.- María del Mar García Graña "

8.- Xurxo Xoán González Conde "

9.- Cristóbal Otero Monroy "

10.- José Boubeta Camaño "

11.- Lino González Lemos "

12.- Antón Fernández Fernández "

13.- Soledad Santomé Santomé "

14.- Xosé Henrique Fernández Pérez "

Suplentes:

1.- Andrés Hermelo Dacosta "

2.- Jaime Sánchez Vázquez "

E para que conste, expido, asino e selo a presente en Ourense o vintedous de setembro de mil novecentos noventa e sete. Rubricado e selado.»

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

«María Jesús Prieto Toranzo, secretaria da Xunta Electoral Provincial de Pontevedra,

CERTIFICO:

Que a Xunta Electoral Provincial de Pontevedra, en reunión do día da data, acordou proclama-las candidaturas concorrentes ás eleccións ó Parlamento de Galicia presentadas nesta circunscrición electoral, ordenando a súa publicación no Diario Oficial de Galicia consonte o disposto no artigo 21.4 da Lei orgánica 5/1985, do 13 de agosto, de eleccións ó Parlamento de Galicia.

1.- BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

1.- Bautista Goyel Álvarez Domínguez

2.- Francisco Trigo Durán

3.- María Olaia Fernández Davila

4.- Mª Salomé do Rosario Álvarez Blanco

5.- Bieito Lobeira Domínguez

6.- Rosa Mª Mercedes Darriba Calviño

7.- Francisco Xabier Alonso Pérez

8.- Francisco Xabier Paz Canalejo

9.- Clara Millán González

10.- Mª Carmen Fidalgo Colmeiro

11.- Xosé Luis Grande Grande

12.- Xoaquín Ánxel Manuel Xosé María de Acosta Beiras

13.- Manuel Xesús Fontán Bouzas

14.- Xosé Ramón Paz Antón

15.- María Esperanza Álvarez Urtaza

16.- Francisco Xabier Míguez Santos

17.- Miguel Anxo Suárez Calvo

18.- Raquel Vizcaya López

19.- Mónica Velasco Pérez

20.- Xoán Xosé Bua Lado

21.- Francisco Martín Chivite Mosquera

22.- María Folgueira Seivane

Suplentes:

1.- Manuel Rico Taboada

2.- Alberte Alonso Pereira

3.- Asunción Veloso Peaguda

4.- Rafael Iglesias Blanco

5.- Marcelino Vidal García

2.- PARTIDO POPULAR (PP)

1.- José Cuíña Crespo

2.- Alberto Durán Núñez

3.- Miguel Domínguez Vaz

4.- Jesús Carlos Palmou Lorenzo

5.- Pablo Crespo Sabarís

6.- Jesús Pérez Varela

7.- Juan María Domingo Pedrosa Vicente

8.- Juan Manuel Casares González

9.- Justo José González Ballesta

10.- Ramón Cortegoso Fernández

11.- José Enrique Sotelo Villar

12.- María del Carmen García Campelo

13.- María Nava Castro Domínguez

14.- Carlos Rodríguez Pablos

15.- María Fernanda Blanco Fernández

16.- Paula Janza Muñiz

17.- Elena Rodríguez Fernández

18.- María Gloria Balboa Álvarez del Manzano

19.- Alejandro Gómez Alonso

20.- Francisco Arturo Pichel Márquez

21.- Carlos Pérez Alonso

22.- Francisco Javier de la Gándara Alonso

Suplentes:

1.- Mª Luz Prieto Fernández

2.- José Antonio Folgada González

3.- Perfecto Rodríguez Muíños

3.- PARTIDO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO (SDD)

1.- Gonzalo Luis Fontenla Vázquez

2.- Roberto Rey SerralleINDEPENDENTE

3.- María José Costas Fernández

4.- José Manuel Nieto Ramilo

5.- Mª Teresa Salas Fernández

6.- Santiago Rodríguez Boullón

7.- Miguel Fernández Millán

8.- Jesús Javier González Gómez

9.- Luis Gil Rodríguez

10.- José Manuel González Ayuso

11.- Ramón Manuel Llorente Sanmartín

12.- Mª del Carmen Pérez Berrocal

13.- Juan Carlos Simón Pérez

14.- Rafael Ángel Moral Malga

15.- María Jesús Salas Fernández

16.- Guillermo Antonio Barreiro Vázquez

17.- Ana Isabel Camisón Álvarez

18.- Concepción Millán Rodríguez

19.- Carlos Santiago Ruíz Blanco

20.- Félix Domínguez Durán

21.- José Luis Sesma Jiménez

22.- José María Pérez Domínguez

Suplentes:

1.- Carlos Pazo Lorenzo

2.- Carlos Fernández Millán

3.- Manuela Calzada Miguel

4.- Emérita Veiga Míguez

5.- Ana Belén Rodríguez García

4.- DEMOCRACIA GALEGA (DG)

1.- Manuel Rial López

2.- Fermín Lago Alonso

3.- Daniel Casalderrey Castro

4.- Gumersindo Rivera Martínez

5.- Fernando Corujo García

6.- Manuel Sanluis Pampín

7.- María Carmen González Araujo Álvarez

8.- José Ramón Boado Rial

9.- Modesto Comesaña Boubeta

10.- Lucía Vázquez Rubianes

11.- Lourdes Sotelo Vázquez

12.- José Rial López

13.- José Alberto Rodríguez Seoane

14.- María José Hermo Gonzalo

15.- Francisco José Garnelo Fernández

16.- María Sol González Iglesias

17.- Nuria García Lorenzo

18.- Jorge Antón Rodríguez

19.- Santiago De Francisco Domínguez

20.- María José Segade Andrade

21.- Miguel Ángel Blanco Castro

22.- José Manuel Domínguez Ventín

Suplentes:

1.- Marta Lourido Suárez

2.- Vicente José García Fernández

3.- Ana María Crespo Leyenda

4.- Heriberto Ángel Freijeiro Camuesco

5.- José Álvarez Piñeiro

5.- PARTIDO HUMANISTA (PH)

1.- Manuel Constantino Ayala Méndez

2.- Carmen Silva González

3.- Ana María Silva González

4.- Rosa María Araujo Marcos

5.- María Margarita Molares Pérez

6.- Javier Barbero Álvarez

7.- Aníbal Rodríguez Campos

8.- Fernando José Docio Freijomil

9.- Mª de las Mercedes Fortes Costas

10.- Tomás Candeira Cuiñas

11.- José Antonio Groba Presa

12.- Manuel Agustín Fernández DelgadoINDEPENDENTE

13.- María Luisa Silva González

14.- Mónica Lois Silva

15.- Juan Manuel Domínguez Márquez

16.- María Ángela Gozza Coll

17.- Ana María Curty González

18.- Mónica Fernández González

19.- Rogelio Pereira Conde

20.- Álvaro Martín Poti

21.- Julia del Carmen González Arca

22.- Santiago Domínguez Rodríguez

Suplentes:

1.- Miguel Ángel Millara Veiga

2.- Mª Antonia Pachón Moreno

3.- José Díez Coello

6.- COALICIÓN ELECTORAL PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE, ESQUERDA UNIDA-ESQUERDA GALEGA E OS VERDES DE GALICIA (PSdeG-PSOE/EU-EG/OS VERDES)

1.- Abel Ramón Caballero Álvarez(PSdeG-PSOE)

2.- María Dolores Villarino Santiago(PSdeG-PSOE)

3.- José Manuel Pazos Varela(EU-EG)

4.- Antonio Louro Goyanes(PSdeG-PSOE)

5.- María Dolores Cabaleiro González(PSdeG-PSOE)

6.- Jesús Manuel Tallón Maceira(PSdeG-PSOE)

7.- María Pilar Portas Chazo (PSdeG-PSOE)

8.- María Josefa Porteiro García(PSdeG-PSOE)

9.- Roberto Jesús Taboada Rivadulla(PSdeG-PSOE)

10.- Pedro Borrajo Rivas(PSdeG-PSOE)

11.- Carlos Losada López(PSdeG-PSOE)

12.- María del Carmen Álvarez Fortes(PSdeG-PSOE)

13.- Encarnación Santos Paredes(PSdeG-PSOE)

14.- José Albino Rodríguez Rodríguez(PSdeG-PSOE)

15.- José Antonio Cacabelos Iglesias(PSdeG-PSOE)

16.- José Armando Cristóbal

Fernández Vázquez(PSdeG-PSOE)

17.- Rogelio Pérez Poza(PSdeG-PSOE)

18.- Mª Consuelo Besada Lores(PSdeG-PSOE)

19.- Manuel Grela Betoret(PSdeG-PSOE)

20.- José Antonio Manuel

Rodríguez Taboada(PSdeG-PSOE)

21.- Mª Isabel Mouriño Armesto(EU-EG)

22.- Mª Nieves García González(Os Verdes)

Suplentes:

1.- Mª Jesusa Escudero Lago(PSdeG-PSOE)

2.- Agustín Fernández González(PSdeG-PSOE)

3.- Modesto Pose Mesura(PSdeG-PSOE)

4.- María Luisa Lesquereux Muñiz(PSdeG-PSOE)

5.- José Vázquez García(PSdeG-PSOE)

7.- IZQUIERDA UNIDA (IU)

1.- Mª Isabel Mato Landeira

2.- Celso Juan Rodríguez Fariñas

3.- Felipe Fajardo Suárez

4.- Jaime Serín Pérez

5.- Emilio Miguel Bellas Jiménez

6.- Xosé Chapela González

7.- Ana María Ameal Guerra

8.- María Belén González Barral

9.- José Antonio Taboada Magdalena

10.- José Román Alonso Santos

11.- Manuel Jorge Fernández Diz

12.- Mª del Carmen Becerra Suárez

13.- Juan Alberto Campos Couso

14.- Julio Alonso Rodríguez

15.- Ubaldino Varela Martínez

16.- Luis Ares Valentín

17.- Josefina López González

18.- Concepción Pazo Vidal

19.- Rubén Pérez Correa

20.- Beatriz Rodríguez Martínez

21.- José Manuel Alves Piñeiro

22.- Óscar Villar Suárez

Suplentes:

1.- Julia Varela Domínguez

2.- Antonio Figueroa Pérez

3.- José Antonio Fernández Pérez

4.- Ángel Culebras Pérez

8.- FALANGE GALLEGA DE LAS JUNTAS DE OFENSIVA NACIONAL SINDICALISTA (FG JONS)

1.- Antonio Santiago Turpín García

2.- Juan Gabriel Pérez Martín

3.- Juan Otero Agra

4.- Mª Laura Luisa Suárez Abalo

5.- Raúl Pozo Collado

6.- Manuel Taibo Caño

7.- Gabriel Antonio Pan Crespo

8.- Pedro López Siso

9.- Luis Fernando López-Amado Anta

10.- Juan Alfonso Oubina

11.- Servando Devesa Mascato

12.- Gumersindo Aragunde García

13.- José Manuel Abel Expósito

14.- Alfredo Cotera Guerrero

15.- Manuel Castro Iglesias

16.- Mª Mercedes Mosquera Tato

17.- Ramón Suárez Castro

18.- José Antonio Blanco Barros

19.- Manuel Dacosta Rodríguez

20.- Trinidad Expósito Chantada

21.- Genaro Ramón González Rey

22.- Ricardo Miguel Timoteo Piñeiro Rios

Suplentes:

1.- Constantino Outeda Morales

2.- Ernesto Domínguez Oubiña

3.- Elena Sánchez Moya

9.- FRENTE POPULAR GALEGA (FPG)

1.- Mariano Abalo Costa

2.- José Manuel García Crego

3.- Arturo Estévez Rodríguez

4.- Encarnación Martínez Collazo

5.- Manuel Anxo Camaño Fandiño

6.- José Luis Grajal Davila

7.- Arximiro Blanco Costas

8.- Ramón Fernández Martínez

9.- Nabor González Ventín

10.- Xosé Sánchez Sánchez

11.- María del Carmen Soliño Castro

12.- Ramón González Costas

13.- Martín García Cordeiro

14.- Edelmiro Domínguez Dapena

15.- José Antonio Alves Pastoriza

16.- Anxo Bieito Padín Domínguez

17.- Rafael Martínez Castro

18.- Jesús Rogelio Fernández Iglesias

19.- Silveria Álvarez Barreiro

20.- Aníbal Cándido Serodio Costas

21.- Eladio Manuel Ferreira Díaz

22.- Xoán Manuel Ramos Mariño

Suplentes:

1.- Constantino Lago Vargas

2.- Cándido González Herrero

3.- Fernando Fernández Fernández

E para que conste, e a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, estendo o presente que asino en Pontevedra o vintedous de setembro de mil novecentos noventa e sete. A secretaria da xunta electoral. Rubricado e selado.»

7150