Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 218 Martes, 11 de novembro de 1997 Páx. 10.808

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 30 de outubro de 1997 pola que se eleva a definitiva a proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de Administración da Xunta de Galicia (grupo B).

De conformidade co disposto nas bases IV e V da convocatoria para o acceso ó corpo de xestión

de Administración da Xunta de Galicia (grupo B) levada a efecto pola Orde do 26 de decembro de 1995 (DOG nº 8, do 11 de xaneiro de 1996) e remitida pola Dirección Xeral da Función Pública a proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo, elevada polo correspondente tribunal, esta consellería,

DISPÓN:

Primeiro.-Elevar a definitiva a proposta do tribunal de aspirantes que superaron o proceso selectivo, publicándose como anexo da presente orde.

Segundo.-Os aspirantes que constan no dito anexo deberán remitir, no prazo de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ó da publicación desta orde no DOG, á Dirección Xeral da Función Pública da Consellería da Presidencia e Administración Pública os documentos a que se refire a base V.I. da orde de convocatoria.

Terceiro.-Contra a presente orde os interesados poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir da publicación desta no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 1997.

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

Relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión

de Administración da Xunta de Galicia (grupo B)

Promoción interna

Apelidos e nomeDNINota 1Nota 2Nota 3MéritosPuntos

Olleros González, Concepción3495654618,50014,6008,10022,50063,700

Álvarez Álvarez, Guadalupe3605592017,75014,6607,80020,57560,785

Arias Iglesias, Carlos3384038416,75010,8009,30022,50059,350

Rodríguez Quintas, Dolores3494156118,25011,5006,90022,50059,150

Acceso libre

Apelidos e nomeDNINota 1Nota 2Nota 3Nota 4MéritosPuntos

Domínguez Francisco, Mercedes3327507919,25018,4208,9009,00055,570

Fernández Novoa, José Ignacio3280841019,25017,3709,4009,25055,270

Pérez Vázquez, Mª Luisa3330592518,75018,0007,9009,00053,650

García Vaamonde, María3327435617,50018,2509,6008,00053,350

Mallo Domínguez, Mª Luz3280034519,75017,0007,8008,75053,300

Rivas Folgar, Mª del Carmen3327615218,50017,6009,0007,90053,000

Fernández Díaz, Mª Jesús3607389919,00017,3107,5009,00052,810

San Martin Outeiral, Mª Ángeles3608906319,25016,5008,3007,77551,825

Sanmartín Rodríguez, Manuel3383597516,50017,3009,5008,50051,800

* Yaguas del Valle, Patricia3276855618,50015,3707,2007,47548,545

* Persoa que alegou minusvalidez con grao de discapacidade igual ou superior ó 33% (base 1.1.1) da convocatoria.

8541