Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 219 Mércores, 12 de novembro de 1997 Páx. 10.866

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 305/1997, do 23 de outubro, polo que se regula a hemodoazón e hemoterapia na Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertidos erros no texto do devandito decreto, publicado no DOG número 213, do 4 de novembro de 1997, cómpre face-las oportunas correccións:

-Na páxina 10.635, no artigo 7º, punto 2, onde di: «solidariamamente», debe dicir: «solidariamente».

-Na mesma páxina, no artigo 8º, parágrafo primeiro, onde di: «compatibilidade», debe dicir: «contabilidade».

8028