Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Mércores, 18 de febreiro de 1998 Páx. 1.693

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 9 de febreiro de 1998 pola que se fixa o prezo de venda ó público de diversas publicacións editadas pola Xunta de Galicia.

A Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 6, sinala a obriga de que os prezos privados sexan publicados no Diario Oficial de Galicia.

Para cumprir este mandato e despois de emitido o preceptivo informe favorable da Consellería de Economía e Facenda.

DISPOÑO:

Artigo único.

1. Quedan aprobados os prezos de venda ó público das publicacións que se relacionan no anexo.

2. Estes prezos entenderanse con IVE incluído.

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 1998.

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración

Pública

ANEXO

4 artistas plásticos argentinos: Biazzi, Mirta Kufermino, Marta Pérez Temperley, Carlos Monzoni: 1.000.

Ángles de Compostela (2ª edición): 7.000.

Apuntes para la historia de Monforte de Lemos: 2.500.

Caino Vasconcellos: 1.000.

Carlos Osorio:1.000.

Constanza de Salas: 1.000.

Das Penas-Esculturais: 1.000.

Diego de Giráldez: 1.000.

Don Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar y embajador de España (1567-1626). Estudio biográfico: 4.500.

Ertugrul Önalp: 1.000.

Expresiones y técnicas: 1.000.

Galicia 1997: 1800.

Galicia y Chiloé, confines míticos: 1.000.

Giannesini-Esculturas: 1.000.

Javier Cabo Vilaverde: 1.000.

La delincuencia femenina en Galicia. La intervención pedagógica: 2.000.

La migración de retorno en Galicia (1970-1995): 2.000.

Leandro Seixas: 1.000.

Loureiro: 1.000.

Mª Victoria Fernández-Novoa: 1.000.

Maika Novoa: 1.000.

Miguel Pereira: 1.000.

Miguel Zelada: 1.000.

Muller e emigración: 800.

Pedro Fernández de Castro. VIII Conde de Lemos (1576-1622) (2 tomos): 3.500.

Pilar Santos: 1.000.

Revista decenal del Avisador Ecos de Cuba (1895-1898): 3.500.

Vida e viaxes na galeguidade: 800.

Vidal Souto: 1.000.