Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 46 Luns, 09 de marzo de 1998 Páx. 2.338

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 1998 pola que se fai pública a designación das comisións que resolverán os concursos para a provisión das prazas 97/030 e doce máis de corpos docentes universitarios, convocados por esta universidade.

En cumprimento do disposto no artigo 6.8º do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro, modificado polo R.D. 1427/1986, do 13 de xuño, e unha vez designados os presidentes e vocais secretarios por esta universidade e celebrados os oportunos sorteos establecidos no artigo 6.6º do mencionado real decreto, mediante o que foron designados polo Consello de Universidades os vocais correspondentes,

Este rectorado fai pública a composición das comisións que resolverán os concursos para a provisión das prazas de profesorado desta universidade números 97/030, 97/031, 97/032, 97/033, 97/034, 97/035, 97/036, 97/037, 97/038, 97/039, 97/040, 97/041 y 97/042, convocadas por Resolución do 21 de xullo de 1997, (BOE do 29 de setembro), comisións que se relacionan como anexo a esta resolución.

As citadas comisións deberán constituirse nun prazo non superior a catro meses, contados desde a publicación da presente resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra esta resolución os interesados poderán presentar reclamación perante o rector da universidade

no prazo de quince días hábiles a partir do seguinte ó da súa publicación.

A Coruña, 19 de febreiro de 1998.

José Luis Meilán Gil

Rector da Universidade da Coruña

-Praza de: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento: filoloxía galega e portuguesa. Praza nº: 97/030.

Comisión titular:

Presidente: Rodríguez Fernández, José Luis, catedrático de universidade. Universidade de Santiago de Compostela.

Secretario: Martínez Pereiro, Carlos Paulo, profesor titular de universidade. Universidade da Coruña.

Vocais:

Noya Campos, M. del Camino, catedrática de universidade. Universidade de Vigo.

Regueira Fernández, Xosé Luis, profesor titular de universidade. Universidade de Santiago de Compostela.

Varela Barreiro, Fco. Javier, profesor titular de universidade. Universidade de Santiago de Compostela.

Comisión suplente:

Presidente: Losada Castro, Basilio, catedrático de universidade. Universidade de Barcelona.

Secretario: Freixeiro Mato, Xosé Ramón, profesor titular de universidade. Universidade da Coruña.

Vocais:

Tarrío Varela, Ángel, catedrático de universidade. Universidade de Santiago de Compostela.

Álvarez Blanco, María del Rosario, profesora titular de universidade. Universidade de Santiago de Compostela.

Seruelo Núñez, M. Sol, profesora titular de universidade. Universidade de Oviedo.

-Praza de: catedrático de escola universitaria.

Área de coñecemento: economía aplicada.

Praza nº: 97/031.

Comisión titular:

Presidente: Eiras Rey, Antonio, catedrático de universidade. Universidade da Coruña.

Secretario: Docal Labaen, José Ramón, catedrático de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Domínguez del Brío, Francisco, catedrático de universidade. Universidade de Barcelona.

Garmendia Ibáñez, Jesús María, catedrático de escola universitaria. Universidade Autónoma do País Vasco.

Infante Díaz, Jorge, catedrático de escola universitaria. Universidade de Zaragoza.

Comisión suplente:

Presidente: Caramés Viéitez, Luis, catedrático de universidade. Universidade de Santiago de Compostela.

Secretaria: Martínez Barbeito, Josefina, catedrática de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Guzmán Cuevas, Joaquín J., catedrático de universidade. Universidade de Sevilla.

Martínez Boronat, José María, catedrático de escola universitaria. Universidade de Barcelona.

Hernández Pascual, Clemente, catedrático de escola universitaria. Universidade de Alacante.

-Praza de: profesor titular de escola universitaria.

Área de coñecemento: estatística e investigación operativa.

Praza nº: 97/032.

Comisión titular:

Presidente: Vilar Fernández, Juan Manuel, catedrático de universidade. Universidade da Coruña.

Secretaria: Vázquez Brage, Margarita, profesora titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Mures Quintana, María Jesús, catedrática de escola universitaria. Universidade de León.

Tapia García, Jesús Alberto, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Valladolid.

Belzunce Torregrosa, Félix Luis, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Murcia.

Comisión suplente:

Presidente: González Manteiga, Wenceslao, catedrático de universidade. Universidade de Santiago de Compostela.

Secretario: Francisco Fernández, Mario, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Ramos Romero, Héctor Manuel, catedrático de escola universitaria. Universidade de Cádiz.

Fajardo Gómez, María Dolores, profesora titular de escola universitaria. Universidade de Alacante.

Ariza Sánchez, Octavio María, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Cádiz.

-Praza de: profesor titular de escola universitaria.

Área de coñecemento: didáctica e organización escolar.

Praza nº: 97/033.

Comisión titular:

Presidente: Torres Santomé, Jorge, catedrático de universidade. Universidade da Coruña.

Secretario: Rodríguez López, Xulio, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Santiago de Compostela.

Vocais:

Ontoria Peña, Antonio, catedrático de escola universitaria. Universidade de Córdoba.

Arandia Loroño, María Teresa, profesora titular de escola universitaria. Universidade Autónoma do País Vasco.

Castaño Pombo, María Nieves, profesora titular de escola universitaria. Universidade de Valladolid.

Comisión suplente:

Presidente: Gimeno Sacristán, José, catedrático de universidade. Universidade de Valencia (Estudi General).

Secretario: Paz Rodríguez, Xosé, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Vigo.

Vocais:

Román Pérez, Martiniano, catedrático de escola universitaria. Universidade Complutense de Madrid.

Flores Cortina, Sagrario, profesora titular de escola universitaria. Universidade de León.

Capell Castaner, Dolores, profesora titular de escola universitaria. Universidade de Girona.

-Praza de: profesor titular de escola universitaria.

Área de coñecemento: enxeñería eléctrica.

Praza nº: 97/034.

Comisión titular:

Presidente: Eguiluz Morán, Luis Ignacio, catedrático de universidade. Universidade de Cantabria.

Secretario: Luaces Rodríguez, Manuel, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

González Blas, Joaquín, catedrático de escola universitaria. Universidade de Oviedo.

Muñoz Pedro, Ángel, profesor titular de escola universitaria. Universidade Politécnica de Madrid.

Rodríguez Treitero, Antonio, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Málaga.

Comisión suplente:

Presidente: Sánchez Riesgo, Alberto, catedrático de escola universitaria. Universidade de Oviedo.

Secretario: Chouza Gestoso, Jesús Diego, profesor titular de escola universita1ia. Universidade da Coruña.

Vocais:

Jiménez Tofe, Emilio, catedrático de escola universitaria. Universidade da Rioxa.

Tena Tena, Juan José, profesor titular de escola universitaria. Universidade Rovira y Virgili.

Redondo Sánchez, Luis, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Salamanca.

-Praza de: profesor titular de escola universitaria.

Área de coñecemento: enxeñería de sistemas e automática.

Praza nº: 97/035.

Comisión titular:

Presidente: Cantero Espeso, José A., catedrático de escola universitaria. Universidade Politécnica de Madrid.

Secretario: Pérez Serantes, Roberto José, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Pérez Polo, Manuel Francisco, catedrático de escola universitaria. Universidade de Alacante.

Ferrero Fernández, Miguel, profesor titular de escola universitaria. Universidade de León.

Holgado Corrales, Domingo Javier, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Cádiz.

Comisión suplente:

Presidente: Pérez Oria, Juan María, catedrático de universidade. Universidade de Cantabria.

Secretario: Vidal Feal, César A., profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Tapia Otaegui, María Aránzazu, catedrática de escola universitaria. Universidade Autónoma do País Vasco.

Márquez García, Francisco, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Alcalá de Henares.

Guisado Manzano, Fco. Javier, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Huelva.

-Praza de: profesor titular de escola universitaria. Área de coñecemento: enxeñería eléctrica.

Praza nº: 971036.

Comisión titular:

Presidente: Eguiluz Morán, Luis Ignacio, catedrático de universidade. Universidade de Cantabria.

Secretario: Luaces Rodríguez, Manuel, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

González Sánchez, Baldomero, catedrático de escola universitaria. Universidade Castellano-Manchega.

O'Dogherty Ramírez, Otoniel J., profesor titular de escola universitaria. Universidade de Cádiz.

Ros Florenza, Joaquín, profesor titular de escola universitaria. Universidade Politécnica de Cataluña.

Comisión suplente:

Presidente: Sánchez Riesgo, Alberto, catedrático de escola universitaria. Universidade de Oviedo.

Secretario: Chouza Gestosa, Jesús Diego, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Merce Bermejo, Miguel, catedrático de escola universitaria. Universidade Politécnica de Madrid.

Torrent Burgues, Marcel, profesor titular de escola universitaria. Universidade Politécnica de Cataluña.

Rioboo Aguilar, José Miguel, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Córdoba.

-Praza de: profesor titular de escola universitaria. Área de coñecemento: enxeñería eléctrica.

Praza nº: 97/037.

Comisión titular:

Presidente: Eguiluz Morán, Luis Ignacio, catedrático de universidade. Universidade de Cantabria.

Secretario: Luaces Rodríguez, Manuel, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Guemes Alonso, José Antonio, catedrático de escola universitaria. Universidade Autónoma do País Vasco.

Ogayar Fernández, Blas, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Jaén.

Royo Gracia, Joaquín Luis, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Zaragoza.

Comisión suplente:

Presidente: Sánchez Riesgo, Alberto, catedrático de escola universitaria. Universidade de Oviedo.

Secretario: Chouza Gestosa, Jesús Diego, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Molina Altuna, Julián José, catedrático de escola universitaria. Universidade Autónoma do País Vasco.

Ureña Cuadrado, Manuel María, profesor titular de escola universitaria. Universidade de León.

Rodríguez Cortés, Pedro, profesor titular de escola universitaria. Universidade Politécnica de Cataluña.

-Praza de: profesor titular de escola universitaria.

Área de coñecemento: enxeñería de sistemas e automática.

Praza nº: 97/038.

Comisión titular:

Presidente: Cantero Espejo, José Antonio, catedrático de escola universitaria. Universidade Politécnica de Madrid.

Secretario: Pérez Serantes, Roberto José, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Villar Castro, Eutimio, catedrático de escola universitaria. Universidade de Valladolid.

Garces Miguel, Pedro, profesor titular de escola universitaria. Universidade Rovira y Virgili.

Jara López, Juan Antonio, profesor titular de escola universitaria. Universidade Politécnica de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Pérez Oria, Juan, catedrático de universidade. Universidade de Cantabria.

Secretario: Oliver Charlón, Francisco Carlos, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Alonso Álvarez, Ángel, catedrático de escola universitaria. Universidade de León.

Martínez Muñoz, Gamaliel, profesor titular de escola universitaria. Universidade Pública de Navarra.

Holgado Corrales, Domingo Javier, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Cádiz.

-Praza de: profesor titular de escola universitaria.

Área de coñecemento: enxeñería de sistemas e automática.

Praza nº: 97/039.

Comisión titular:

Presidente: Cantero Espejo, José Antonio, catedrático de escola universitaria. Universidade Politécnica de Madrid.

Secretario: Oliver Charlón, Francisco Carlos, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Zato Recellado, José Gabriel, catedrático de escola universitaria. Universidade Politécnica de Madrid.

García Anduaga, Guillermo Luis, profesor titular de escola universitaria. Universidade Autónoma do País Vasco.

Jiménez García, Luis Miguel, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Alacante.

Comisión suplente:

Presidente: Pérez Oria, Juan, catedrático de universidade. Universidade de Cantabria.

Secretario: Pérez Serantes, Roberto, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Argüelles García, Jorge, catedrático de escola universitaria. Universidade de Oviedo.

Maseda Rego, Francisco Javier, profesor titular de escola universitaria. Universidade Autónoma do País Vasco.

Ibáñez de Opacua Nolina, Fco. Javier, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Alcalá de Henares.

-Praza de: profesor titular de escola universitaria.

Área de coñecemento: economía aplicada.

Praza nº: 97/040.

Comisión titular:

Presidente: Berzosa Alonso-Martínez, Carlos, catedrático de universidade. Universidade Complutense de Madrid.

Secretaria: Justo Díaz, Eva María, profesora titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Tenza Graells, Ana, catedrática de escola universitaria. Universidade Autónoma de Barcelona.

García Montoya, Miguel Ángel, profesor titular de escola universitaria. Universidade Autónoma do País Vasco.

Martí Sempere, Mónica, profesora titular de escola universitaria. Universidade de Alacante.

Comisión suplente:

Presidente: González Laxe, Fernando I., catedrático de universidade. Universidade da Coruña.

Secretaria: Navarro Carro, María del Carmen, profesora titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Bartolomé Puerto, Vicente Ángel, catedrático de escola universitaria. Universidade de Barcelona.

Ortega Aguaza, Bienvenido, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Málaga.

Llorente Galera, Francisco, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Barcelona.

-Praza de: profesor titular de escola universitaria.

Área de coñecemento: economía aplicada.

Praza nº: 97/041.

Comisión titular:

Presidente: González Laxe, Fernando I., catedrático de universidade. Universidade da Coruña.

Secretaria: Navarro Carro, María del Carmen, profesora titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Valdivieso Navarro, Amparo, catedrática de escola universitaria. Universidade de Granada.

García Pazo, Alejandro F., profesor titular de escola universitaria. Universidade de Málaga.

Martín-Bejerano Arianes, Antonio, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Cádiz.

Comisión suplente:

Presidente: Berzosa Alonso-Martínez, Carlos, catedrático de universidade. Universidade Complutense de Madrid.

Secretaria: Justo Díaz, Eva María, profesora titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Bermejo Gómez de Segura, Roberto, catedrático de escola universitaria. Universidade Autónoma do País Vasco.

Ortells Sasia, Jesús, profesor titular de escola universitaria. Universidade Autónoma do País Vasco.

Machimbarrena Minchero, Luis Alberto, profesor titular de escola universitaria. Universidade Autónoma do País Vasco.

-Praza de: profesor titular de escola universitaria.

Área de coñecemento: economía aplicada.

Praza nº: 97/042.

Comisión titular:

Presidente: Fernández Caínzos, Juan Jesús, catedrático de universidade. Universidade da Coruña.

Secretario: Morato Miguel, Luis Carlos, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Valenzuela García de Polavieja, M. Dolores, catedrática de escola universitaria. Universidade de Sevilla.

García Quevedo, José Andrés, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Barcelona.

Martínez Azuar, Juan Antonio, profesor titular de escola universitaria. Univesidade de Alacante.

Comisión suplente:

Presidente: Álvarez Corbacho, Joaquín, catedrático de universidade. Universidade da Coruña.

Secretario: Grandío Dopico, Antonio Javier, profesor titular de escola universitaria. Universidade da Coruña.

Vocais:

Bernal García, Juan Jesús, catedrático de escola universitaria. Universidade de Murcia.

Ortiz Molina, Juan José, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Málaga.

Mañas Alcón, Elena, profesora titular de escola universitaria. Universidade de Alcalá de Henares.