Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 46 Luns, 09 de marzo de 1998 Páx. 2.341

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 1998 pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de dereito administrativo, do departamento de Dereito Público Especial, a María Victoria de Dios Viéitez.

De conformidade coa proposta elevada pola comisión designada para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade de 6 de marzo de 1997 (BOE do 27 de marzo), para a provisión da praza número 97/006 de profesora titular de universidade da área de coñecemento de dereito administrativo, departamento de Dereito Público Especial desta universidade, a favor de María Victoria de Dios Viéitez, e unha vez acreditados polo interesado os requisitos a que alude o apartado 2 do artigo 5º do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro;

Este rectorado, no uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Ley 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a María Victoria de Dios Viéitez profesora titular de universidade da área de coñecemento de dereito administrativo do departamento de Dereito Público Especial desta universidade.

A Coruña, 23 de febreiro de 1998.

José Luis Meilán Gil

Rector da Universidade da Coruña