Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 46 Luns, 09 de marzo de 1998 Páx. 2.342

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 1998 pola que se nomea profesor titular de universidade da área de coñecemento de anatomía patolóxica, do departamento de Anatomía Patolóxica e Ciencias Forenses, a Máximo Francisco Fraga Rodríguez (praza 1458/1997).

De conformidade coa proposta elevada pola comisión constituída para xulga-lo concurso convocado por resolución desta universidade do 10 de marzo de 1997 (BOE do 7 de abril de 1997) para a provisión da praza de profesor titular de universidade da área de coñecemento de anatomía patolóxica, do departamento de Anatomía Patolóxica e Ciencias Forenses da Universidade de Santiago de Compostela, a favor de Máximo Francisco Fraga Rodríguez, tendo en conta que o interesado cumpre os requisitos a que alude o artigo 5º do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro;

Este rectorado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 42 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Máximo Francisco Fraga Rodríguez, profesor titular de universidade da área de coñecemento de anatomía patolóxica, do departamento de Anatomía Patolóxica e Ciencias Forenses da Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 1998.

Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela