Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Martes, 23 de xuño de 1998 Páx. 7.001

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 29 de maio de 1998 pola que se resolve o concurso público convocado na Orde do 28 de xaneiro de 1998 (DOG do 20 de febreiro), pola que se regula a concesión de subvencións a empresas editoriais para a edición de libros e materiais didácticos de niveis non universitarios impresos en lingua galega.

A Orde do 28 de xaneiro de 1998 (DOG do 20 de febreiro) regula a concesión de subvencións a empresas editoriais legalmente constituídas, para a edición de libros e materiais didácticos de niveis non universitarios impresos en lingua galega.

Visto o informe-proposta formulado pola comisión constituída ó abeiro do artigo 10 da devandita orde, esta consellería,

DISPÓN:

Artigo 1º

A concesión de axudas na contía que se indica ós proxectos relacionados no anexo I desta orde.

Artigo 2º

Desestima-los proxectos que aparecen relacionados no a nexo II por non acadaren a prioridade sufi

ciente de acordo cos criterios establecidos na Orde do 28 de xaneiro de 1998.

Artigo 3º

Excluí-los proxectos relacionados no anexo III desta orde, por seren presentados fóra do prazo establecido no artigo 8 da orde da convocatoria.

Artigo 4º

As empresas ás que lles sexan subvencionados proxectos deberán presentar ante a Dirección Xeral de Política Lingüística a aceptación da subvención concedida no prazo máximo de dez días, contados a partir da publicación desta disposición no DOG, segundo o establecido no artigo 12 da Orde do 28-1-1998.

Artigo 5º

A presente disposición pon fin á vía administrativa, segundo o disposto no artigo 109 e) da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Disposición derradeira

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no DOG.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 1998.

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO I

Nº Exp. Solicitante TítuloConcedido

1998/000001-0MACGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.MÚSICA - 3º ESO1.200.000
1998/000002-0MACGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.TECNOLOXÍA - 3º ESO1.200.000
1998/000003-0MACGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.XEOGRAFÍA - 3º ESO1.200.000
1998/000004-0MACGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 3º ESO1.200.000
1998/000005-0MACGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.FÍSICA E QUÍMICA - 3º ESO1.200.000
1998/000006-0MACGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.MATEMÁTICAS - 3º ESO1.200.000
1998/000008-0EDITORIAL EVEREST GALICIA, S.L.FANTASÍA - LIBRO DO ALUMNO (3 ANOS)1.200.000
1998/000010-0EDITORIAL EVEREST GALICIA, S.L.FANTASÍA - LIBRO DO ALUMNO (4 ANOS)1.200.000
1998/000012-0EDITORIAL EVEREST GALICIA, S.L.FANTASÍA - LIBRO DO ALUMNO (5 ANOS)1.200.000
1998/000016-0MONTE ALTO EDICIONES, S.L "EDITORIAL PENTA"Hª DA FILOSOFÍA - 2º BACHARELATO2.000.000
1998/000017-0MONTE ALTO EDICIONES, S.L "EDITORIAL PENTA"MATEMÁTICAS - 3º ESO2.000.000
1998/000022-0EDICIONES S.M.MATEMÁTICAS - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA1.200.000
1998/000023-0EDICIONES S.M.MATEMÁTICAS - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA1.200.000
1998/000024-0EDICIONES S.M.QUERIDOS IRMÁNS - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA1.200.000
1998/000025-0EDICIONES S.M.QUERIDOS IRMÁNS - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA1.200.000
1998/000026-0EDICIONES S.M.ALGORITMO 2000 - MATEMÁTICAS 3º ESO1.200.000
1998/000027-0EDICIONES S.M.MILENIO - XEOGRAFÍA 2º CICLO ESO2.000.000
1998/000028-0EDICIONES S.M.MILENIO - HISTORIA 2º CICLO ESO2.000.000
1998/000029-0EDICIONES S.M.DARWIN - BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO1.200.000
1998/000030-0EDICIONES S.M.NEWTON - FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO1.200.000
1998/000037-0TOXOSOUTOS, S.L.SETEMORROS E OUTROS CONTOS239.000
1998/000039-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.XEOGRAFÍA E HISTORIA - 3º ESO2.500.000
1998/000040-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 3º ESO2.000.000
1998/000041-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.MATEMÁTICAS - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA1.200.000
1998/000042-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.MATEMÁTICAS - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA1.200.000
1998/000044-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.FÍSICA E QUÍMICA - 3º ESO2.000.000
1998/000045-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.MATEMÁTICAS - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA1.200.000
1998/000048-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.ÉTICA - 4º ESO2.000.000
1998/000049-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.HISTORIA DA ARTE - 2º BACHARELATO ESPO2.000.000
1998/000050-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.CIENCIAS MEDIOAMBIENTAIS E DA SAÚDE2.000.000
1998/000060-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.DICCIONARIO ESCOLAR INGLÉS-GALEGO/GALEGO-

INGLÉS

400.000
1998/000079-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - 5º CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA2.000.000
1998/000080-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA2.000.000
1998/000082-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - ESO2.000.000
1998/000083-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA. CASETE 1500.000
1998/000084-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA. CASETE 2500.000
1998/000085-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA. COMPACTO 1500.000
1998/000086-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA. COMPACTO 2500.000

Nº Exp. Solicitante TítuloConcedido

1998/000087-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA. CASETE 1500.000
1998/000088-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA. CASETE 2500.000
1998/000089-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA. COMPACTO 1500.000
1998/000090-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA. COMPACTO 2500.000
1998/000091-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - ESO. COMPACTO 1500.000
1998/000092-0GALINOVA- MACíA ARIAS S.L.MÚSICA - ESO. COMPACTO 2500.000
1998/000093-0EDICIÓNS FONTEL, S.L.DOCE TESES SOBRE A POLÍTICA600.000
1998/000094-0EDICIÓNS FONTEL, S.L.UNHA APROXIMACIÓN Á ARTE BARROCA1.500.000
1998/000095-0EDICIÓNS FONTEL, S.L.O GALEGO PARA OS ADULTOS2.000.000
1998/000096-0JOSÉ LUIS TEÓFILO COMUNICACIÓN, S.L.A REALIDADE DUN POBO340.000
1998/000100-0HERCULES EDICIONES, S.A.HISTORIA2.000.000
1998/000101-0HERCULES EDICIONES, S.A.MATEMÁTICAS2.000.000
1998/000102-0HERCULES EDICIONES, S.A.XEOGRAFÍA2.000.000
1998/000103-0HERCULES EDICIONES, S.A.NATUREZA2.000.000
1998/000105-0HERCULES EDICIONES, S.A.ATLAS DE GALICIA SÉCULO XXI2.000.000
1998/000107-0GRIALIBROS, S.L. (ED. SÁLVORA)Hº DE ANIMAIS: O OSO76.500
1998/000108-0GRIALIBROS, S.L. (ED. SÁLVORA)Hº DE ANIMAIS: O HIPOPÓTAMO76.500
1998/000109-0GRIALIBROS, S.L. (ED. SÁLVORA)Hª DE ANIMAIS: A BALEA76.500
1998/000110-0GRIALIBROS, S.L. (ED. SÁLVORA)Hª DE ANIMAIS: O ELEFANTE76.500
1998/000111-0GRIALIBROS, S.L. (ED. SÁLVORA)A HORA68.000
1998/000112-0GRIALIBROS, S.L. (ED. SÁLVORA)APRENDO A LER68.000
1998/000113-0GRIALIBROS, S.L. (ED. SÁLVORA)ATOPA AS DIFERENCIAS68.000
1998/000114-0GRIALIBROS, S.L. (ED. SÁLVORA)NÚMEROS68.000
1998/000115-0GRIALIBROS, S.L. (ED. SÁLVORA)CORES68.000
1998/000116-0GRIALIBROS, S.L. (ED. SÁLVORA)MANUALIDADES300.000
1998/000117-0GRIALIBROS, S.L. (ED. SÁLVORA)BOAS MANEIRAS300.000
1998/000118-0RODEIRA GRUPO EDEBÉRELIXIÓN - 1º EDUCACIÓN PRIMARIA1.200.000
1998/000120-0RODEIRA GRUPO EDEBÉRELIXIÓN - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA1.200.000
1998/000122-0RODEIRA GRUPO EDEBÉCULTURA CLÁSICA - 3º ESO2.000.000
1998/000123-0RODEIRA GRUPO EDEBÉBIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 1º BACHARELATO2.500.000
1998/000125-0RODEIRA GRUPO EDEBÉFÍSICA E QUÍMICA - 1º BACHARELATO2.400.000
1998/000126-0RODEIRA GRUPO EDEBÉFÍSICA E QUÍMICA - 1º BACHARELATO (CAD.PRACT)100.000
1998/000127-0RODEIRA GRUPO EDEBÉFILOSOFÍA - 1º BACHARELATO2.500.000
1998/000131-0TOXOSOUTOS, S.L.A TOLERANCIA123.000
1998/000132-0TOXOSOUTOS, S.L.GHANDI707.000
1998/000133-0SOTELO BLANCO EDICIÓNSXOGO AVALIATIVO/FRASE MÓBIL/XOGO BUBELA400.000
1998/000134-0SOTELO BLANCO EDICIÓNSFOTOPALABRAS/SOBRES ARQUIVAD./BINGO BUBELAS400.000
1998/000135-0SOTELO BLANCO EDICIÓNSLÁMINAS PRESENTADORAS LETRAS/LIBRO400.000
1998/000136-0SOTELO BLANCO EDICIÓNSMALA MALONA TIÑA TAL BOCA300.000
1998/000137-0SOTELO BLANCO EDICIÓNSMALA MALONA TIÑA TAL RABO300.000
1998/000138-0SOTELO BLANCO EDICIÓNSMALA MALONA ERA TAN NEGRA300.000
1998/000139-0SOTELO BLANCO EDICIÓNSMALA MALONA TIÑA TAL FORZA300.000
1998/000140-0SOTELO BLANCO EDICIÓNSAPRENDO OS NÚMEROS 1300.000
1998/000141-0SOTELO BLANCO EDICIÓNSAPRENDO OS NÚMEROS 2300.000
1998/000142-0SOTELO BLANCO EDICIÓNSAPRENDO OS NÚMEROS 3300.000
1998/000143-0SOTELO BLANCO EDICIÓNSAPRENDO OS NÚMEROS 4300.000
1998/000144-0EDITORIAL CASALS, S.A.BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 3º ESO1.200.000
1998/000145-0EDITORIAL CASALS, S.A.FÍSICA E QUÍMICA - 3º ESO1.200.000
1998/000146-0EDITORIAL CASALS, S.A.XEOGRAFÍA E HISTORIA - 3º ESO1.200.000
1998/000147-0IR INDO EDICIÓNS, S.L.AS TERRAS DO DEZA400.000
1998/000148-0IR INDO EDICIÓNS, S.L.O MAGOSTO NA ESCOLA400.000
1998/000149-0IR INDO EDICIÓNS, S.L.O NADAL NA ESCOLA400.000
1998/000150-0IR INDO EDICIÓNS, S.L.TRIVES, CALDELAS E AS TERRAS DO SIL400.000
1998/000151-0IR INDO EDICIÓNS, S.L.A MÚSICA TEN HISTORIA400.000
1998/000152-0IR INDO EDICIÓNS, S.L.O ENTROIDO NA ESCOLA400.000
1998/000153-0IR INDO EDICIÓNS, S.L.OS MAIOS NA ESCOLA400.000
1998/000154-0IR INDO EDICIÓNS, S.L.ESMOLEIROS E PETOS DE ÁNIMAS DA CORUÑA400.000
1998/000155-0IR INDO EDICIÓNS, S.L.ESMOLEIROS E PETOS DE ÁNIMAS DE PONTEVEDRA400.000
1998/000156-0IR INDO EDICIÓNS, S.L.ESMOLEIROS E PETOS DE ÁNIMAS DE OURENSE400.000
1998/000157-0RUIZ CORREA, Mº INÉSCIENCIAS DA NATUREZA - 3º ESO2.000.000
1998/000158-0RUIZ CORREA, Mº INÉSFÍSICA E QUÍMICA - 3º ESO2.000.000
1998/000159-0RUIZ CORREA, Mº INÉSMATEMÁTICAS - 4º ESO2.000.000
1998/000160-0RUIZ CORREA, Mº INÉSTECNOLOXÍA - 2º ESO2.000.000
1998/000162-0RUIZ CORREA, Mº INÉSECONOMÍA - 1º BACHARELATO2.500.000
1998/000163-0RUIZ CORREA, Mº INÉSFILOSOFÍA - 1º BACHARELATO2.500.000
1998/000164-0RUIZ CORREA, Mº INÉSFILOSOFÍA DA CIENCIA E DA TECNOLOXÍA-2º BACH.2.500.000
1998/000165-0RUIZ CORREA, Mº INÉSMÚSICA - 3º ESO2.000.000
1998/000177-0GRUPO ANAYA, S.A.CC. SOCIAIS. XEOGRAFÍA - 2º CICLO ESO1.200.000
1998/000179-0GRUPO ANAYA, S.A.CC. SOCIAIS. HISTORIA - 2º CICLO ESO1.200.000
1998/000181-0GRUPO ANAYA, S.A.TECNOLOXÍA - 3º ESO1.200.000
1998/000183-0GRUPO ANAYA, S.A.BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 3º ESO1.200.000
1998/000185-0GRUPO ANAYA, S.A.BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 4º ESO1.200.000
1998/000187-0GRUPO ANAYA, S.A.FÍSICA E QUÍMICA - 3º ESO1.200.000
1998/000189-0GRUPO ANAYA, S.A.FÍSICA E QUÍMICA - 4º ESO1.200.000
1998/000191-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 3º ESO1.200.000
1998/000193-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 4º A ESO1.200.000
1998/000211-0AGENCIA GRÁFICA GALLEGA, S.L.RAÍCES CULTURAIS: A PEREGRINACIÓN A SANTIAGO400.000
1998/000212-0C-1780, SOCIEDAD LIMITADAA SUMA - CD250.000
1998/000213-0C-1780, SOCIEDAD LIMITADAA RESTA - CD250.000
1998/000214-0C-1780, SOCIEDAD LIMITADAOS NÚMEROS - CD250.000
1998/000215-0C-1780, SOCIEDAD LIMITADAO MUNDO DAS MATEMÁTICAS - CD250.000
1998/000220-0GRAFINOVA, S.A.15 UN.DID. MATERIAL FORMATIVO APAS (VOL. I)400.000
1998/000221-0GRAFINOVA, S.A.15 UN.DID.MATERIAL FORMATIVO APAS (VOL.II)400.000
1998/000222-0GRAFINOVA, S.A.FLORA ENDÉMICA DE GALICIA - LIBRO E VIDEO400.000
1998/000227-0GRAFINOVA, S.A.EXPLORACIÓN DA FALA E DA LINGUAXE304.000
1998/000228-0EDICIONS LEA, S.L.O DIVERTIDO MUNDO DA MÚSICA380.000
1998/000229-0EDICIONS LEA, S.L.FACTORÍA DE SONS380.000
1998/000230-0EDICIONS LEA, S.L.EDUCACIÓN NA IGUALDADE380.000
1998/000231-0EDICIONS LEA, S.L.O EURO NA ESCOLA380.000
1998/000232-0EDICIONS LEA, S.L.OS NOSOS 100 MELLORES XEROGLÍFICOS380.000
1998/000233-0EDICIONS LEA, S.L.OS 100 MELLORES ENCRUCILLADOS380.000
1998/000234-0EDICIONS LEA, S.L.GUÍA WEB DE INTERNET DE GALICIA380.000
1998/000235-0EDICIONS LEA, S.L.GUÍA VERDE PARA AULA380.000
1998/000236-0EDICIONS LEA, S.L.DEBATES NA AULA380.000

Nº Exp. Solicitante TítuloConcedido

1998/000237-0EDICIONS LEA, S.L.O DEREITO NA AULA380.000
1998/000238-0EDICIONS LEA, S.L.GUÍA ESCOLAR DIDÁCTICA PARA ANDAR O CAMIÑO380.000
1998/000239-0EDICIONS LEA, S.L.A PRENSA NA ÁREA DE LINGUA380.000
1998/000241-0EDICIONS LEA, S.L.EDUCACIÓN VIAL NA AULA400.000
1998/000242-0EDICIONS LEA, S.L.A COSTA DA MORTE360.000
1998/000243-0EDICIONS LEA, S.L.CULTURA E ARQUITECTURA: INCURSIÓNS ANTROPOL.360.000
1998/000244-0EDICIONS LEA, S.L.PSICOSOCIOLOXÍA LITERARIA DA COMARCA DA LIMIA360.000
1998/000245-0EDICIONS LEA, S.L.FÚTBOL SALA320.000
1998/000246-0EDICIONS LEA, S.L.INICIACIÓN Ó PARAPENTE320.000
1998/000247-0EDICIONS LEA, S.L.GALICIA EN KAYACK DE MAR320.000
1998/000248-0EDICIONS LEA, S.L.DESCUBRIR GALICIA EN 4 X 4320.000
1998/000249-0EDICIONS LEA, S.L.SURF EN GALICIA320.000
1998/000259-0EDICIONS LEA, S.L.TELEVISIÓN ¿EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA?360.000
1998/000263-0PITA PÉREZ, MARIÑAARTE PRERROMÁNICA (VIDEO E UN.DIDÁCT.)500.000
1998/000264-0PITA PÉREZ, MARIÑAIMPRESIONISMO (VIDEO E UN. DIDÁCT.)500.000
1998/000265-0PITA PÉREZ, MARIÑAA ENERXÍA Ó LONGO DA Hª (VIDEO E UN. DIDÁCT.)500.000
1998/000266-0PITA PÉREZ, MARIÑAARTE NEOCLÁSICA (VIDEO E UN. DIDÁCT.)500.000
1998/000270-0SERVIACA, S.L.ECONOMÍA E ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS2.000.000
1998/000271-0SERVIACA, S.L.FÍSICA - 2º BACHARELATO2.000.000
1998/000272-0SERVIACA, S.L.DEBUXO TÉCNICO - 2º BACHARELATO2.000.000
1998/000273-0SERVIACA, S.L.ACCESO Á UNIVERSIDADE PARA MAIORES DE 25 ANOS2.000.000
1998/000274-0SERVIACA, S.L.GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA2.000.000
1998/000277-0TORCULO EDICIÓNS, S.L.INDUSTRIAL.,CULTURA E IDENTID.EN GALICIA ...172.000
1998/000278-0TORCULO EDICIÓNS, S.L.MATEMÁTICAS TRISQUEL - 3º ESO477.000
1998/000279-0TORCULO EDICIÓNS, S.L.PATRIMONIO HCO.-ARTÍSTICO DE OUTES400.000
1998/000280-0TORCULO EDICIÓNS, S.L.EXERCICIOS PRÁCT.CC. DA NATUREZA214.000
1998/000285-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.OS TRES OSOS (CARTONÉ)50.000
1998/000287-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.A CASIÑA DE CHOCOLATE (CARTONÉ)50.000
1998/000289-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.O REI RÁ (CARTONÉ)50.000
1998/000291-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.O SETE CABRITIÑOS (CARTONÉ)50.000
1998/000293-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.A MONA CAPRICHOSA (CARTONÉ)59.000
1998/000295-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.CARAPUCHIÑA VERMELLA (CARTONÉ)59.000
1998/000297-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.POLGARIÑO (CARTONÉ)59.000
1998/000299-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.OS TRES PORQUIÑOS (CARTONÉ)59.000
1998/000305-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.MAGO A E MAGO B (CARTONÉ)57.000
1998/000307-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.GANAPÁN DAS PALABRAS (CARTONÉ)57.000
1998/000309-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.O DESFILE (CARTONÉ)74.000
1998/000311-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.ATENCIÓN Á MARCHA (CARTONÉ)74.000
1998/000313-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.SOLCIÑO (CARTONÉ)57.000
1998/000315-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.ANIMAIS DE COMPAÑÍA (CARTONÉ)57.000
1998/000317-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.OS MEDOS (CARTONÉ)74.000
1998/000319-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.NINO (CARTONÉ)74.000
1998/000321-0BRENDA PUBLICACIÓNS, S.L.PROXECTO 2000 (MATEMÁTICAS 1º NIVEL)400.000
1998/000322-0BRENDA PUBLICACIÓNS, S.L.PROXECTO 2000 - MATEMÁTICAS 2º NIVEL400.000
1998/000325-0BRENDA PUBLICACIÓNS, S.L.MAT. CURRICUL.PROBLEMAS E CÁLC.MENTAL (6 TÍTULOS)900.000
1998/000330-0EDICIÓNS LAIOVENTO, S.L.LA SOCIOLINGUÍSTIQUE208.000
1998/000331-0EDICIÓNS LAIOVENTO, S.L.ESTRATEXIAS ORIENTAC.PSICOPED.ENS.SECUND.336.000
1998/000332-0EDICIÓNS LAIOVENTO, S.L.ENSEIGNEMENT ET ANALYSE TRANSTIONALE266.000
1998/000334-0EDITORIAL 9, S.L.COUSAS DAS LETRAS400.000
1998/000335-0EDITORIAL 9, S.L.DICCIONARIO INFANTIL EN IMAXES400.000
1998/000337-0EDITORIAL LUIS VIVESINFANTIL TAMBRE - 3 ANOS1.200.000
1998/000338-0EDITORIAL LUIS VIVESINFANTIL TAMBRE - 4 ANOS1.200.000
1998/000339-0EDITORIAL LUIS VIVESINFANTIL TAMBRE - 5 ANOS1.200.000
1998/000343-0EDITORIAL LUIS VIVESFÍSICA E QUÍMICA - 3º ESO915.000
1998/000344-0EDITORIAL LUIS VIVESBIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 3º ESO949.000
1998/000345-0EDITORIAL LUIS VIVESXEOGRAFÍA - 3º ESO1.115.000
1998/000346-0COMERCIAL GRAFICA NÓSI CAN - GALEGO/INGLÉS4.000.000
1998/000347-0EDICIÓNS DO CUMIO, S.A.DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO GALEGO4.000.000
1998/000348-0EDICIÓNS DO CUMIO, S.A.CUBA400.000
1998/000349-0EDICIÓNS DO CUMIO, S.A.O CÁUCASO400.000
1998/000350-0EDICIÓNS DO CUMIO, S.A.OS CASTROS400.000
1998/000351-0EDICIÓNS DO CUMIO, S.A.AS ÁRBORES400.000
1998/000353-0QUENDA COMUNICACIÓN DIGITAL, S.L.TECNOLOXÍA - 2º CICLO ESO (CD ROM E UN.DID.)1.000.000
1998/000356-0HERCULES EDICIONES, S.A.PROXECTO EUROPA. TOMO 11.000.000
1998/000357-0HERCULES EDICIONES, S.A.PROXECTO EUROPA. TOMO 21.000.000
1998/000358-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.LÁMINAS DE MÚSICA900.000
1998/000359-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.LÁMINAS ANATOMÍA V900.000
1998/000366-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.PUZZLE SILÁBICO500.000
1998/000367-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.PUZZLE DELETREO500.000
1998/000379-0VÍA LÁCTEA, S.L.HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO - 1º BACHAR.1.200.000
1998/000381-0VÍA LÁCTEA, S.L.MATEMÁTICAS - 1º BACHARELATO1.200.000
1998/000382-0VÍA LÁCTEA, S.L.HISTORIA DE ESPAÑA CONTEMPORÁNEA - 2º BACHAR.1.200.000
1998/000423-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.Hª DO MUNDO CONTEMPORÁNEO - 1º BACHARELATO1.200.000
1998/000424-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.HSITORIA DE GALICIA1.200.000
1998/000425-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.XEOGRAFÍA - 2º CICLO ESO1.200.000
1998/000426-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.HISTORIA - 2º CICLO ESO1.200.000
1998/000427-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.XEOGRAFÍA DE GALICIA1.200.000
1998/000429-0EDITORIAL GALAXIA, S.A.CC. SOCIAIS - 3º ESO2.000.000
1998/000430-0EDITORIAL GALAXIA, S.A.ASTÉRIX: O REGALO DO CÉS.A.R500.000
1998/000431-0EDITORIAL GALAXIA, S.A.ASTÉRIX E O FOUCIÑO DE OURO500.000
1998/000432-0EDITORIAL GALAXIA, S.A.ASTÉRIX NA TERRA DOS BELGAS500.000
1998/000433-0EDITORIAL GALAXIA, S.A.ASTÉRIX: A VOLTA Á GALIA DE ASTÉRIX500.000
1998/000437-0EDITORIAL GALAXIA, S.A.CC. DA NATUREZA - 3º ESO2.000.000
1998/000441-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.MATEMÁTICAS - 1º ESO2.000.000
1998/000442-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.MATEMÁTICAS - 3º ESO2.000.000
1998/000443-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.A ÁRBORE DAS TRES TORONDAS / MARTUXIÑA355.000
1998/000444-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.IRIA / BRANCA FLOR355.000
1998/000445-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.O CASAMENTO DA PULGA/O CONTO 100.000 MENTIRAS355.000
1998/000446-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.O DRAGÓN E A PRINCESA/ O HOME-LEÓN355.000
1998/000447-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.CIENCIAS NATURAIS - 1º ESO2.000.000
1998/000448-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.CIENCIAS NATURAIS - 2º ESO2.000.000
1998/000449-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.DA PREHISTORIA Á CULTURA ROMANA - Hª DA ARTE1.400.000
1998/000450-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.ECONOMÍA - BACHARELATO2.500.000
1998/000452-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.ACCIÓN TITORIAL NA ESO225.000

Nº Exp. Solicitante TítuloConcedido

1998/000462-0CITANIA DE PUBLICACIÓNS, S.L.PARA QUE OS NENOS SAIBAN (AUDIO-LIBRO)2.000.000
1998/000463-0CITANIA DE PUBLICACIÓNS, S.L.VIAXE EN PARAMECIO (VIDEO-LIBRO)2.000.000
1998/000464-0OPHIUSA, S.L.AS PAISAXES DO GRANITO (VIDEO-LIBRO)2.000.000
1998/000466-0OPHIUSA, S.L.CANTOS, COPLAS E ROMANCES CEGO (AUDIO-LIBRO)4.000.000

ANEXO II

Nº Exp. Solicitante Título

1998/000007-0EDITORIAL EVEREST GALICIA, S.L.FANTASÍA - GUÍA DIDÁCTICA (0-3 ANOS)
1998/000009-0EDITORIAL EVEREST GALICIA S.L.FANTASÍA - GUÍA DIDÁCTICA (3 ANOS)
1998/000011-0EDITORIAL EVEREST GALICIA S.L.FANTASÍA - GUÍA DIDÁCTICA (4 ANOS)
1998/000013-0EDITORIAL EVEREST GALICIA S.L.FANTASÍA - GUÍA DIDÁCTICA (5 ANOS)
1998/000014-0EDITORIAL EVEREST GALICIA S.L.FANTASÍA - CASETE (0-3 ANOS)
1998/000015-0EDITORIAL EVEREST GALICIA S.L.FANTASÍA - CASETE (3 A 5 ANOS)
1998/000018-0MONTE ALTO EDICIONES, S.L "EDITORIAL PENTA"FILOSOFÍA - BACHARELATO
1998/000019-0MONTE ALTO EDICIONES, S.L "EDITORIAL PENTA"XEOGRAFÍA - 2º CICLO ESO
1998/000020-0EDICIONES S.M.COÑECEMENTO DO MEDIO - 5º ED. PRIMARIA
1998/000021-0EDICIONES S.M.COÑECEMENTO DO MEDIO - 6º ED. PRIMARIA
1998/000031-0TOXOSOUTOS, S.L.DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS
1998/000032-0TOXOSOUTOS, S.L.A CARÓN DUN RÍO
1998/000033-0TOXOSOUTOS, S.L.O MAR NON É SÓ AZUL
1998/000034-0TOXOSOUTOS, S.L.COIDEMO-LA TERRA
1998/000035-0TOXOSOUTOS, S.L.ESTRATEXIAS ENFRENTAMENTO CRÍTICO SOC.CONSUMO
1998/000036-0TOXOSOUTOS, S.L.PROP.EQUIPO DOCENTE"¿CÓMO ABORDA-LA ED.VIAL?"
1998/000038-0TOXOSOUTOS, S.L.PROPOSTAS TRABALLA-LA LINGUA CREATIVAMENTE
1998/000043-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.O MEU MUNDO É UN GLOBO ONDE VIVO
1998/000046-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.CADERNOS Hª MUNDO CONTEMPORÁNEO 9
1998/000047-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.CADERNOS Hª MUNDO CONTEMPORÁNEO 10
1998/000051-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.INICIACIÓN ESCOLAR Á ESCRITURA/LECTURA
1998/000052-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.CADERNOS Hº MUNDO CONTEMPORÁNEO 11
1998/000053-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.FAMILIA E ESCOLA - EDUCACIÓN INFANTIL
1998/000054-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.FAMILIA E ESCOLA - 1ºCICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
1998/000055-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.FAMILIA E ESCOLA - 2ºCICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
1998/000056-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.FAMILIA E ESCOLA - 3ºCICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
1998/000057-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.OS SONS DA LINGUA. CURSO FONÉTICA GALEGA
1998/000058-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.GALEGO. CURSO DE INICIACIÓN I
1998/000059-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.GALEGO. CURSO DE INICIACIÓN II
1998/000061-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.NOVAS TECNOLOXÍAS INFORMACIÓN E ENSINO GALEGO
1998/000062-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.PROGRAMAS DE DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
1998/000063-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.¡A PASALO BEN COAS MATEMÁTICAS!
1998/000064-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.MATERIAIS PARA UNHA PRÁCTICA INTERCULTURAL
1998/000065-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.MATERIAIS PRÁCTICA INTERCULTURAL-LIBRO ALUMNO
1998/000066-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.MATERIAIS PRÁCTICA INTERCULTURAL-LIBRO-VIDEO
1998/000067-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.O PATRIMONIO CULTURAL GALEGO NO ENSINO
1998/000068-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.XEOGRAFÍA E HISTORIA - 3º ESO. PROX.CURRICUL.
1998/000069-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 3º ESO. PROX. CURRICUL.
1998/000070-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.FÍSICA E QUÍMICA - 3º ESO. PROPOSTA DIDÁCTICA
1998/000071-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.FÍSICA E QUÍMICA - 3º ESO. PROX. CURRICULAR
1998/000072-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.VICUS SPACORUM: CULT.CLÁS.RÚAS DA CIDADE VIGO
1998/000073-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.RÍO DE SON E VENTO:TEXTOS ESCOLLIDOS POES.GAL
1998/000074-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.CADERNO DE CAMPO: BARBANZA
1998/000075-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.OS DEREITOS DA HUMANIDADE
1998/000076-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.XEOGRAFÍA E HISTORIA - 3º ESO. PROP.DIDÁCTICA
1998/000077-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 3º ESO. PROP. DIDÁCTICA
1998/000078-0EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA, S.A.XOGANDO XADREZ
1998/000081-0GALINOVA- MACíA ARIAS, S.L.MÚSICA - ESO. CADERNO DE TRABALLO
1998/000097-0JOSÉ LUIS TEÓFILO COMUNICACIÓN, S.L.POEMAS
1998/000098-0JOSÉ LUIS TEÓFILO COMUNICACIÓN, S.L.CONTOS POPULARES RUSOS
1998/000099-0PIÑEIRO GONZÁLEZ, VICENTESONETOS Á XEOMETRÍA
1998/000104-0HERCULES EDICIONES, S.A.CREATIVIDADE (XOGOS E TRABALLOS MANUAIS)
1998/000106-0GRIALIBROS, S.L. (ED. SÁLVORA)AXENDA ESCOLAR PERPETUA
1998/000119-0RODEIRA GRUPO EDEBÉRELIXIÓN - 1º EDUCACIÓN PRIMARIA (GUÍA)
1998/000121-0RODEIRA GRUPO EDEBÉRELIXIÓN - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA (GUÍA)
1998/000124-0RODEIRA GRUPO EDEBÉBIOLOXÍA E XEOLOXÍA-1º BACHARELATO (LIB.PRÁC)
1998/000128-0RODEIRA GRUPO EDEBÉFILOSOFÍA - 1º BACHARELATO (PROXECTO)
1998/000129-0RODEIRA GRUPO EDEBÉBIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 1º BACHARELATO (PROX.)
1998/000130-0RODEIRA GRUPO EDEBÉFÍSICA E QUÍMICA - 1º BACHARELATO (PROXECTO)
1998/000161-0RUIZ CORREA, Mº INÉSIMAXE - 2º BACHARELATO
1998/000166-0RUIZ CORREA, Mº INÉSEDUCACIÓN FÍSICA - 1º ESO
1998/000167-0RUIZ CORREA, Mº INÉSRECREOS. POEMARIO INFANTIL MUSICADO
1998/000168-0RUIZ CORREA, Mº INÉSESPACIOS NATURAIS DE GALICIA: 4. PROV. LUGO
1998/000169-0RUIZ CORREA, Mº INÉSGÚIA DE CASTELOS DE GALICIA
1998/000170-0RUIZ CORREA, Mº INÉSOS INCENCIOS FORESTAIS EN GALICIA (UN.DIDÁC.)
1998/000171-0RUIZ CORREA, Mº INÉSA FORMA MODELADA ROCHAS EN GALICIA (UN.DID.)
1998/000172-0RUIZ CORREA, Mº INÉSIMPACTOS AMBIENTAIS EN GALICIA (UNID. DIDÁC.)
1998/000173-0RUIZ CORREA, Mº INÉSOS PROCESOS GLACIAR E PERIGL.GALICIA (UN.DID)
1998/000174-0RUIZ CORREA, Mº INÉSO RELEVO DA COSTA GALEGA (UNID.DIDÁCTICA)
1998/000175-0RUIZ CORREA, Mº INÉSO ABC DO LABORATORIO FOTOGRÁFICO
1998/000176-0RUIZ CORREA, Mº INÉSA PAISAXE
1998/000178-0GRUPO ANAYA, S.A.CC. SOCIAIS. XEOGRAFÍA-2º CICLO ESO (PR.DID.)
1998/000180-0GRUPO ANAYA, S.A.CC. SOCIAIS. HISTORIA - 2º CICLO ESO (PR.DID)
1998/000182-0GRUPO ANAYA, S.A.TECNOLOXÍA - 3º ESO (PROP. DIDÁCTICA)
1998/000184-0GRUPO ANAYA, S.A.BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 3º ESO (PROP. DIDÁCT.)
1998/000186-0GRUPO ANAYA, S.A.BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 4º ESO (PROP. DIDÁCT.)
1998/000188-0GRUPO ANAYA, S.A.FÍSICA E QUÍMICA - 3º ESO (PROP. DIDÁCTICA)
1998/000190-0GRUPO ANAYA, S.A.FÍSICA E QUÍMICA - 4º ESO (PROP. DIDÁCTICA)

Nº Exp. Solicitante Título

1998/000192-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS- 3º ESO (PROPOSTA DIDÁCTICA)
1998/000194-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 4º A ESO (PROP. DIDÁCTICA)
1998/000195-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 4º B ESO
1998/000196-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 4º B ESO (PROP. DIDÁCTICA)
1998/000197-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 5º PRIMARIA
1998/000198-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 5º PRIMARIA (PROP. DIDÁCTICA)
1998/000199-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 5º PRIMARIA (CAD.TRABALLO 1)
1998/000200-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 5º PRIMARIA (CAD. TRABALLO 2)
1998/000201-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 5º PRIMARIA (CAD. TRABALLO 3)
1998/000202-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 6º PRIMARIA
1998/000203-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 6º PRIMARIA (PROP. DIDÁCTICA)
1998/000204-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 6º PRIMARIA (CAD. TRABALLO 1)
1998/000205-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 6º PRIMARIA (CAD. TRABALLO 2)
1998/000206-0GRUPO ANAYA, S.A.MATEMÁTICAS - 6º PRIMARIA (CAD. TRABALLO 3)
1998/000207-0GRUPO ANAYA, S.A.COÑECEMENTO DO MEDIO - 5º PRIMARIA
1998/000208-0GRUPO ANAYA, S.A.COÑECEMENTO DO MEDIO - 5º PRIM. (PROP.DIDÁC.)
1998/000209-0GRUPO ANAYA, S.A.COÑECEMENTO DO MEDIO - 6º PRIMARIA
1998/000210-0 GRUPO ANAYA, S.A. COÑECEMENTO DO MEDIO -6º PRIMARIA (PROP.DID.)
1998/000216-0C-1780, SOCIEDAD LIMITADAO SISTEMA MONETARIO - CD
1998/000217-0C-1780, SOCIEDAD LIMITADAEDUCACIÓN VIAL - CD
1998/000218-0C-1780, SOCIEDAD LIMITADAMEDIO AMBIENTE - CD
1998/000219-0C-1780, SOCIEDAD LIMITADAFOTOGRAFÍA - CD
1998/000223-0GRAFINOVA, S.A.EDUCACIÓN PARA A SAÚDE
1998/000224-0GRAFINOVA, S.A.PRIMEIROS AUXILIOS
1998/000225-0GRAFINOVA, S.A.AUGA VIVA
1998/000226-0GRAFINOVA, S.A.A TRADICIÓN XACOBEA EN TORNO Ó PICO SACRO
1998/000240-0EDICIONS LEA, S.L.OS NOSOS CENTROS ESCOLARES
1998/000250-0EDICIONS LEA, S.L.ACTIVID.MOTRICES INFANTÍS 4 ESTACIÓNS DO ANO
1998/000251-0EDICIONS LEA, S.L.EQUITACIÓN E ROTAS A CABALO
1998/000252-0EDICIONS LEA, S.L.SENDERISMO E MOUNTAIN BIKE NO OLIMPO CELTA
1998/000253-0EDICIONS LEA, S.L.O PORTEIRO DE FÚTBOL
1998/000254-0EDICIONS LEA, S.L.XOGOS DE EDUCACIÓN FÍSICA
1998/000255-0EDICIONS LEA, S.L.MANUAL CURSO PARA MONITORES DE MERGULLO
1998/000256-0EDICIONS LEA, S.L.O GRAN LIBRO DA NATACIÓN
1998/000257-0EDICIONS LEA, S.L.AS ORIXES DE GALICIA
1998/000258-0EDICIONS LEA, S.L.COCHES E CONDUCTORES VERDES
1998/000260-0EDICIONS LEA, S.L.A SÍNDROME AHI NA SOCIEDADE
1998/000261-0EDICIONS LEA, S.L.ANSIEDADE E PROC.COGNITIVOS CONTEX. BILINGÜES
1998/000262-0EDICIONS LEA, S.L.AGRESIVIDADE NA ESCOLA
1998/000267-0PITA PÉREZ, MARIÑAÉ. NACEU O VERBO (VIDEO E UN. DIDÁCT.)
1998/000268-0COOPERATIVA DE EDITORES GALEGOSA ESTRUCTURA FINANCEIRA DA COOPERATIVA
1998/000269-0COOPERATIVA DE EDITORES GALEGOSMANUAL DE ORGAN.E PARTIC. EN SOC.COOPERATIVAS
1998/000275-0SERVIACA, S.L.MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC.SOCIAIS -2º BACH.
1998/000276-0SERVIACA, S.L.ARQUITECTURA E SIST.OPERATIV.REDES ÁREA LOCAL
1998/000281-0TORCULO EDICIÓNS, S.L.ALUMNOS,PAIS E PROF.APRENDENDO COS AVÓS...
1998/000282-0TORCULO EDICIÓNS, S.L.CONINBRIGA, UNHA VIAXE Á HISPANIA ROMANA
1998/000283-0TORCULO EDICIÓNS, S.L.DOS GREMIOS Ó TOYOTISMO
1998/000284-0TORCULO EDICIÓNS, S.L.ENSINO INFANTIL: A PERSPECTIVA DO PROFESORADO
1998/000286-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.OS TRES OSOS (RÚSTICA)
1998/000288-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.A CASIÑA DE CHOCOLATE (RÚSTICA)
1998/000290-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.O REI RÁ (RÚSTICA)
1998/000292-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.OS SETE CABRITIÑOS (RÚSTICA)
1998/000294-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.A MONA CAPRICHOSA (RÚSTICA)
1998/000296-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.CARAPUCHIÑA VERMELLA (RÚSTICA)
1998/000298-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.POLGARIÑO (RÚSTICA)
1998/000300-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.OS TRES PORQUIÑOS (RÚSTICA)
1998/000301-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.O CREBANOCES
1998/000302-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.A TOUPA
1998/000303-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.O LADRÓN DE VOCES
1998/000304-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.¿A QUÉ SABE A LÚA?
1998/000306-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.MAGO A E MAGO B (RÚSTICA)
1998/000308-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.GANAPÁN DAS PALABRAS (RÚSTICA)
1998/000310-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.O DESFILE (RÚSTICA)
1998/000312-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.ATENCIÓN Á MARCHA (RÚSTICA)
1998/000314-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.SOLCIÑO (RÚSTICA)
1998/000316-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.ANIMAIS DE COMPAÑÍA (RÚSTICA)
1998/000318-0KALANDRAKA EDITORA, S.L.OS MEDOS (RÚSTICA)
1998/000320-0 KALANDRAKA EDITORA, S.L. NINO (RÚSTICA)
1998/000323-0BRENDA PUBLICACIÓNS, S.L.PROXECTO 2000 - COÑEC. DO MEDIO 1º NIVEL
1998/000324-0BRENDA PUBLICACIÓNS, S.L.PROXECTO 2000 - COÑEC. DO MEDIO 2º NIVEL
1998/000326-0BRENDA PUBLICACIÓNS, S.L.DIFICULTADES DA APRENDIZAXE ESCOLAR
1998/000327-0BRENDA PUBLICACIÓNS, S.L.UN.CURRIC.ED.FÍSICA PARA ED.PRIMARIA-1º CICLO
1998/000328-0BRENDA PUBLICACIÓNS, S.L.UN.CURRIC.ED.FÍSICA PARA ED.PRIMARIA-2º CICLO
1998/000329-0BRENDA PUBLICACIÓNS, S.L.UN.CURRIC.ED.FÍSICA PARA ED.PRIMARIA-3º CICLO
1998/000333-0EDICIÓNS LAIOVENTO, S.L.ARTES PLÁSTIC.E NECESID.EDUCATIVAS ESPECIALES
1998/000336-0EDITORIAL 9, S.L.HISTORIETAS DA HISTORIA
1998/000340-0EDITORIAL LUIS VIVESCOÑECEMENTO DO MEDIO - 3º ED. PRIMARIA
1998/000341-0EDITORIAL LUIS VIVESCOÑECEMENTO DO MEDIO - 4º ED. PRIMARIA
1998/000342-0EDITORIAL LUIS VIVESCOÑECEMENTO DO MEDIO - 5º ED. PRIMARIA
1998/000352-0QUENDA COMUNICACIÓN DIGITAL, S.L.EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL (CD ROM)
1998/000354-0QUENDA COMUNICACIÓN DIGITAL, S.L.XEOGRAFÍA DE GALICIA (CD ROM)
1998/000355-0QUENDA COMUNICACIÓN DIGITAL, S.L.AXENDA ESCOLAR 98-99
1998/000360-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.QUÍMICA - ESO (VIDEO)
1998/000361-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.PREESCRITURA I
1998/000362-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.PREESCRITURA II
1998/000363-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.PREESCRITURA III
1998/000364-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.PREESCRITURA IV
1998/000365-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.PREESCRITURA V
1998/000368-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.BOROBIL BASE + O CORPO HUMANO
1998/000369-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.A ESCOLA. BOROBIL

Nº Exp. Solicitante Título

1998/000370-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.A CASA. BOROBIL
1998/000371-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.A RÚA. BOROBIL
1998/000372-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.OS ANIMAIS. BOROBIL
1998/000373-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.O CAMPO. BOROBIL
1998/000374-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.ORTOGRAFÍA I. BOROBIL
1998/000375-0MAYSO EDICIÓNS, S.L.ORTOGRAFÍA II. BOROBIL
1998/000376-0VÍA LÁCTEA, S.L.PROBLEMAS DE FÍSICA - 2º BACHARELATO
1998/000377-0VÍA LÁCTEA, S.L.A VIDA MUNICIPAL NA GALICIA DA 2º REPÚBLICA
1998/000378-0VÍA LÁCTEA, S.L.A FLOTA DE 1702 E A BATALLA DE RANDE
1998/000380-0VÍA LÁCTEA, S.L.PROBLEMAS DE QUÍMICA - 2º BACHARELATO
1998/000383-0VÍA LÁCTEA, S.L.VILAGARCÍA: ESTAMPA DE ANTAÑO
1998/000384-0VÍA LÁCTEA, S.L.BAIONA NO TEMPO
1998/000385-0VÍA LÁCTEA, S.L.NOIA
1998/000386-0VÍA LÁCTEA, S.L.HISTORIA DE VIGO
1998/000387-0VÍA LÁCTEA, S.L.HISTORIA DE FERROL
1998/000388-0VÍA LÁCTEA, S.L.TROCADO DE BANDE
1998/000389-0VÍA LÁCTEA, S.L.GRAVADOS RUPESTRES
1998/000390-0VÍA LÁCTEA, S.L.MONUMENTOS MEGALÍTICOS
1998/000391-0VÍA LÁCTEA, S.L.PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS - 2º BACHARELATO
1998/000392-0VÍA LÁCTEA, S.L.CADERNOS TECNOLOXÍA:MECÁN., HIDRÁUL.E NEUMÁT.
1998/000393-0VÍA LÁCTEA, S.L.CADERNOS DE TECNOLOXÍA: ELECTRICIDADE -2º ESO
1998/000394-0VÍA LÁCTEA, S.L.CADERNOS TECNOLOXÍA: ELECTRÓNICA - 2º CIC.ESO
1998/000395-0VÍA LÁCTEA, S.L.BETANZOS DO PASATEMPO
1998/000396-0ÁNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, S.A.DE OUTROS GALEGOS
1998/000397-0ÁNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, S.A.NOVAS LEIRAS DO LEIRAS
1998/000398-0ÁNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, S.A.CONTOS DE O GARABULLO
1998/000399-0ÁNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, S.A.CO VELLO BENE NA ILLA
1998/000400-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A. LIBRO DAS PREGUNTAS 4
1998/000401-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.CADERNO DO EXPLORADOR 4
1998/000402-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.CADERNO DO EXPLORADOR 5
1998/000403-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 1º ED. PRIMARIA (LIBRO ALUMNO)
1998/000404-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 1º ED. PRIMARIA (CADERNO 1)
1998/000405-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 1º ED. PRIMARIA (CADERNO 2)
1998/000406-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 1º ED. PRIMARIA (CADERNO 3)
1998/000407-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 2º ED. PRIMARIA (LIBRO ALUMNO)
1998/000408-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 2º ED. PRIMARIA (CADERNO 1)
1998/000409-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 2º ED. PRIMARIA (CADERNO 2)
1998/000410-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 2º ED. PRIMARIA (CADERNO 3)
1998/000411-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 4º ED. PRIMARIA (LIBRO ALUMNO)
1998/000412-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 4º ED. PRIMARIA (CADERNO 1)
1998/000413-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 4º ED. PRIMARIA (CADERNO 2)
1998/000414-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 4º ED. PRIMARIA (CADERNO 3)
1998/000415-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 5º ED. PRIMARIA (LIBRO ALUMNO)
1998/000416-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 5º ED. PRIMARIA (CADERNO 1)
1998/000417-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 5º ED. PRIMARIA (CADERNO 2)
1998/000418-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.MATEMÁTICAS - 5º ED. PRIMARIA (CADERNO 3)
1998/000419-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 3º ESO
1998/000420-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 4º ESO
1998/000421-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.FÍSICA E QUÍMICA - 3º ESO
1998/000422-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.FÍSICA E QUÍMICA - 4º ESO
1998/000428-0EDICIÓNS OBRADOIRO, S.A.LIBRO DAS PREGUNTAS 5
1998/000434-0EDITORIAL GALAXIA, S.A.GUÍA DE INICIACIÓN Ó NATURALISMO
1998/000435-0EDITORIAL GALAXIA, S.A.GUÍA DAS LINGUAXES ARQUITECTÓNICAS
1998/000436-0EDITORIAL GALAXIA, S.A.DICCIONARIO VISUAL
1998/000438-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.A CASA
1998/000439-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.O MAR
1998/000440-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.PARQUES NATURAIS
1998/000451-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.CADERNOS DE TITORÍAS - 3º ESO
1998/000453-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.CADERNOS DE TITORÍAS 2º ESO
1998/000454-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.CADERNO DE TITORÍAS 1º ESO
1998/000455-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.O CABALO
1998/000456-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.A GALIÑA
1998/000457-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.A VACA
1998/000458-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.O PORCO
1998/000459-0PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, S.A.A EVOLUCIÓN DA VIDA
1998/000465-0OPHIUSA, S.L.A ABELLA (VIDEO)
1998/000467-0EDITORIAL 9, S.L.LIBRO-XOGO O RESCATE DO TRASNO

ANEXO III

Nº Exp. Solicitante Título

1998/000460-0EDICIONES GRAFODOS, S.L.O PAN, A SEGA E A MALLA
1998/000461-0EDICIONES GRAFODOS, S.L.O PAN E O FORNO

5642