Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Xoves, 29 de outubro de 1998 Páx. 11.664

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

ORDE do 23 de outubro de 1998 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes de axuda no marco da Orde do 31 de marzo de 1998 de Iniciativa Peme de Desenvolvemento Empresarial.

A orde da Consellería de Economía e Facenda do 31 de marzo de 1998 (DOG nº 81, do 29 de abril) que desenvolve no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia as bases reguladoras das axudas previstas no Real decreto 937/1997, do 20 de xuño, e realiza a súa convocatoria para 1998, estableceu o 30 de xuño de 1998 como prazo final de presentación de solicitudes. O dito prazo foi posteriormente ampliado ata o 30 de outubro de 1998 mediante a Orde do 30 de xuño de 1998 (DOG nº 130, do 8 de xullo).

En tanto exista crédito orzamentario suficiente, considérase conveniente dárlle-la oportunidade de acollerse a este programa de axudas a todos aqueles posibles beneficiarios que cumpran os requisitos establecidos nas bases da convocatoria.

Por todo o exposto

DISPOÑO:

Artigo único.-Amplíase ata o 30 de novembro de 1998 o prazo para a presentación de solicitudes de axuda ó abeiro do programa Iniciativa Peme de Desenvolvemento Empresarial convocado mediante a orde da Consellería de Economía e Facenda do 31 de marzo de 1998.

A concesión das axudas solicitadas condiciónase á existencia de crédito orzamentario suficiente.

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 1998.

José Antonio Orza Fernández

Conselleiro de Economía e Facenda

9755