Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 8 Xoves, 14 de xaneiro de 1999 Páx. 409

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 361/1998, do 4 de decembro, polo que se aproba o estatuto do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec).

Advertido erro no Decreto 361/1998, do 4 de decembro, publicado no DOG nº 246, do 22 de decembro de 1998, cómpre face-la seguinte corrección:

No artigo 5, punto 1, debe engadirse:

«f) O interventor xeral da Comunidade Autónoma.

g) O director do Cixtec».

26