Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 83 Luns, 03 de maio de 1999 Páx. 5.212

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 21 de abril de 1999 pola que se determinan os nomes oficiais dos topónimos que se relacionan, pertencentes ós concellos de Bóveda, Cospeito, Guitiriz, O Incio, Monforte de Lemos, Paradela, A Pobra do Brollón, Quiroga, Rábade, Samos, Sarria, Triascastela e Xermade (provincia de Lugo).

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, dispón no seu artigo 10 que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega.

De acordo con este mandato, seguindo o procedemento establecido polo Decreto 132/1984, do 6 de setembro, para a fixación ou recuperación da toponimia de Galicia, e contando co preceptivo dictame da Comisión de Toponimia, emitido na sesión plenaria do día 17 de marzo de 1999, esta consellería

DISPÓN:

Artigo único.-Quedan aprobados os nomes oficiais dos topónimos que figuran no anexo desta orde.

Disposición adicional

Do establecido na presente orde e do seu anexo daráselles conta ás autoridades estatais correspondentes para os efectos que cumpran no exercicio das súas funcións.

Disposición derradeira

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de abril de 1999.

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia e Administración

Pública

ANEXO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

PROVINCIA DE LUGO

CONCELLO DE BÓVEDA

Bóveda (San Martiño)
BóvedaBOVEDA
Freituxe (Santiago)
CoveloCUBELO
FreituxeFREITUXE
Non figura no nomenclátor:
Vila, A
Guntín (San Cristovo)
AquelcaboAQUELCABO
Arroxo, OARROXO
Lama RedondaLAMARREDONDA
PardiñasPARDIÑAS
VilarVILAR
Non figura no nomenclátor:
Pedreiras, As
Martín (San Cristovo)
BusteloBUSTELO
CasbeiroCASBEIRO
Couso, OCOUSO
FilgueiroFILGUEIRO
Lama, ALAMA
LamelaLAMELA
Lomba, ALOMBA
MartínMARTIN
OuteiroOUTEIRO
ParedesPAREDES
PiñeiroPIÑEIRO
Raíña, ARAIÑA
ReboredoREBOREDO
RegulfeREGULFE
Non figuran no nomenclátor:
Río, O
Val, O
Mosteiro (San Paio)
MosteiroMOSTEIRO
Remesar (San Xoán)
AugalevadaAUGALEVADA
Fontaíña, AFONTAIÑA
OurilleOURILLE
PenacovaPENACOVA
Portaxe, APORTAXE
RemesarREMESAR
Ribas Pequenas (Santiago)
Áspera, AASPERA
ChorenteCHORENTE
Eirexa, AIGREXA
Souto, OSOUTO
Veiga, AVEIGA
Non figura no nomenclátor:
Gándara, A
Rubián (Santiago)
Pacio do RíoPACIO DO RIO
RubiánRUBIAN
Non figuran no nomenclátor:
Calle, A
Campo do Muro
Eirexa, A
San Fiz de Rubián (San Fiz)
EimerEIMER
Gruñedo, OGRUÑEDO
San FizSAN FIZ
Teilán (Santa Baia)
Chá, ACHA
Estación, AESTACION
Modorra, AMODORRA
Ribeira, ARIBEIRA
SoutoSOUTO
ValesVALES
Non figuran no nomenclátor:
Cortella, A
Parrocha, A
Reguengo, O
Toxedo, O
Tuimil (Santa María)
Abelleira, AABELLEIRA
BarxaBARXA
CasanovaCASANOVA
Castro, OCASTRO
MazairaMAZAIRA
MeruzMERUZ
Moredo, OMOREDO
PortaiventePORTAIVENTE
RibeiraRIVEIRA
SalgueiriñaSALGUEIRIÑA
San XurxoSANXURXO
TuimilTUIMIL
VilaboaVILABOA
XullánXULIAN
Non figuran no nomenclátor:
Cabana, A
Regodaíde
Ver (San Vicenzo)
Casar, OCASAR
Cima de VilaCIMA DE VILA
ConcheirosCONCHEIROS
SucastroSUCASTRO
VerVER
Non figuran no nomenclátor:
Outeiro
Páxaros, Os
Vilalpape (San Bartolomeu)
AgüelaAGUELA
Folguedas, AsFOLGUEDAS (AS)
MarzánMARZAN
Val de MiotosVALDEMIOTOS
VilalpapeVILALPAPE
Vilarbuxán (San Bartolomeu)
VilarbuxánVILARBUXAN

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

CONCELLO DE COSPEITO

Arcillá (San Paio)
Calvario, OCALVARIO
CasásCASAS
Grandela, AGRANDELA
PereirasPEREIRA
PumaresPUMARES
RamilRAMIL
RegoREGO
Sisto, OSISTO
Non figuran no nomenclátor:
Campo, O
Monte, O
Bestar (Santa María)
Campo da Aldea, OCAMPO DE ALDEA
Monte, OMONTE
Prados, OsPRADOS
Toxal, OTOXAL
Trobos, OsTROBOS
Bexán ou Rubiños (San Paio)
AldeaALDEA
BogallosoBOGALLOSO
CalCAL
Folgueiras, AsFOLGUEIRA
FontelaFONTELA
Pacio, OPACIO
PedralbaPEDRALBA
Pereira CorvalPEREIRA CORVAL
RodeiroRODEIRO
VilaboaVILABOA
Cospeito (Santa María)
Fonte, AFONTE
Mornelo, OMORNELO
ParedesPAREDES
PerotatoPEROTATO
RebuxínREBUXIN
Regueira, AREGUEIRA
RibelaRIBELA
Teixoeiras, AsTEIXOEIRAS
Vao, OBAO
Non figuran no nomenclátor:
Agrelo
Bodenlle
Toiral, O
Torre, A
Goá (San Xurxo)
ArneiroARNEIRO
BelideBELIDE
Bouza, ABOUZA
CarballaCARBALLA
CarballalCARBALLAL
Casabranca, ACASABLANCA
Castro, OCASTRO
CeleiroteCELEIROTE
CerveiroCERVEIRO
Cima de VilaCIMA DA VILA
FaladoiraFALADOIRA
Fontes, AsFONTES
FranqueiraFRANQUEIRA
FreiresFREIRES
GoelasGUELAS
GolpilleiraGOLPILLEIRA
Granda de AbaixoGRANDA DE ABAIXO
GuisandeGUISANDE
Igrexa, AIGLESIA
LamelaLAMELA
MideMIDE
PacioPACIO
PedregalPEDREGAL
PedreirasPEDREIRAS
RebordeloREBORDELO
RiocasásRIOCASALES
TumboTUMBO
Non figuran no nomenclátor:
Borrigón
Carrás, Os
Granda de Arriba
Vista Alegre
Lamas (San Martiño)
Currás, OsCURRAS
Rebordelo, OREBORDELO
Toxal, OTOXAL
Non figura no nomenclátor:
Trobos, Os
Momán (San Pedro)
AldeaALDEA
Millarada, AMILLARADA
Momán de AbaixoMOMAN DE ABAIXO
Momán de ArribaMOMAN DE ARRIBA
Veiga do Pumar, AVEIGA DO PUMAR
Muimenta (Santa Mariña)
Costa da ZapateiraCOSTA DA ZAPATEIRA
MuimentaMUIMENTA
Pacio, OPACIO
Paincegas, AsPAINCEGAS
PereirasPEREIRAS
Porto do Sal, OPORTO DO SAL
PortoareosoPORTOAREOSO
Pozo, OPOZO
Rego da Cerva, OREGO DA CERVA
Regueiriña, AREGUEIRIÑA
ReigoselaREIGOSELA
Traba, ATRABA
ValmaiorVALMAIOR
Vilar CorvelleVILAR CORVELLE
Vilerma, AVILLERMA
Non figuran no nomenclátor:
Carboeiro, O
Cima de Vila

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Freixo, O
Vilariño
Pino (San Martiño)
BouzaBOUZA
BrozBROZ
CarracidoCARRACIDO
Casiña, ACASIÑA
Castro, OCASTRO
Costa, ACOSTA
DesecaboDESECABO
FontesalgueiraFONTESALGUEIRA
Fraga, AFRAGA
GaiosoGAIOSO
GuldeirosGULDEIROS
InfestaINFESTA
Millarada, AMILLARADA
Monte, OMONTE
Porto, OPORTO
Quenlla, AQUENLLA
Rabadá, ARABADA
Sumeiro, OSUMEIRO
Non figura no nomenclátor:
Mato, O
Rioaveso (Santalla)
Cando, OCANDO
EscouridoESCOURIDO
Espiñeira, AESPIÑEIRA
Fontevella, AFONTEVELLA
Fraga EscuraFRAGAOSCURA
Granda Vella de AbaixoGRANDAVELLA
Granda Vella de ArribaGRANDAVELLA
InfestaINFESTA
Ladelo, OLADELO
Lagoa de AbaixoLAGOA DE ABAIXO
Pé de BispoPE DE BISPO
Piñeiro de AbaixoPIÑEIRO DE ABAIXO
Teixoeiras, AsTEIXOEIRAS
Tenencia, ATENENCIA
Non figuran no nomenclátor:
Calvario, O
Lagoa de Arriba
Meixuz
Pumarega, A
Roás (San Miguel)
Carballiños, OsCARBALLIÑOS
CasabrancaCASABLANCA
CasteloCASTELO
Curral, OCORRAL
GabínGABIN
GrandameáGRANDAMEA
Insua, AINSUA
Muíños, OsMUIÑOS
Picañeira, APICAÑEIRA
PinoPINO
Ponte, APONTE
Rúa NovaRUANOVA
Toxeiro, OTOXEIRO
Santa Cristina (San Xiao)
Abelleiras de Abaixo, AsABELLEIRAS
Acernadas, AsACERNADAS
AnidosANIDOS
Bouza, ABOUZA
Carboeiro, OCARBOEIRO
Cerveiro, OCERVEIRO
Espiñeira, AESPIÑEIRA
FontaránFONTARAN
Pacio, OPACIO
Pedo, OPEDO
Seixas, AsSEIXAS
Xunto da IgrexaXUNTO DA IGLESIA
Non figuran no nomenclátor:
Abelleiras de Arriba, As
Costa, A
Moutillón
Murcia, A
Seixas (San Pedro)
Carballas, AsCARBALLAS
Casopa, ACASOPA
Monte, OMONTE
VilasusoVILASUSO
VilourizVILOURIZ
Non figura no nomenclátor:
Pacio Vello, O
Sisoi (Santalla)
SantallaSANTALLA
SisoiSISOI
Sistallo (San Xoán)
Arco de Riba, OARCO
Barreiro, OBARREIRO
CochínCOCHIN
Cotarón, OCOTARON
Espiñeira, AESPIÑEIRA
Feira do Monte, AFEIRA DO MONTE (CAPITAL)
Palacio, OPALACIO
RibeiroaRIBEIROA
SistalloSISTALLO
Non figuran no nomenclátor:
Arco de Baixo, O
Fonterrega
Pedreira, A
Rega, A
San Paio
Támoga (San Xiao)
BrocermoBROZHERMO
Cruz, ACRUZ
Escoleira, AESCOLEIRA
Salgueiro, OSALGUEIRO
ToiralTOIRAL
TorrillónTORRILLON
Vilar (Santa María)
MeausMEAUS
Ponte, APONTE
Vilar, OVILAR
Vilapene (Santa María)
AlgaraALGARA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

FelínFELIN
Franco, OFRANCO
Modia, AMODIA
Monte, OMONTE
Outeiro, OOUTEIRO
Val, OVAL
Non figuran no nomenclátor:
Cruz, A
Curral, O
Grandella, A
Xermar (Santa María)
Aldea, AALDEA
Bouza, ABOUZA
Carballal, OCARBALLAL
Carballosa, ACARBALLOSA
CarradelasCARRADELAS
CastiñeiraCASTIÑEIRA
Covela, ACUBELA
ÉdramoEDRAMO
Eirixado, OEIRIXADO
MatocovoMATOCOVO
Piñeiro, OPIÑEIRO
Riba da InsuaRIBA DA INSUA
Sanguido, OSANGUIDO
VilaguisadaVILLAGUISADA
Xustás (Santiago)
CabanaCABANA
Casas Novas, AsCASANOVA
FidalgoFIDALGO
GornaiGORNAI
MoinelosMOINELOS
Pesqueira, APESQUEIRA
ReximilREXIMIL
Veiga, AVEIGA
XustásXUSTAS
Non figura no nomenclátor:
Escanabada, A

CONCELLO DE GUITIRIZ

Becín (San Xiao)
Abelendro, OABELENDRO
BecínBECIN
Candendo, OCANDENDO
Castro, OCASTRO
ChinoteCHINOTE
Graña, AGRAÑA
MendeMENDE
MoeiroMOEIRO
Navallo, ONAVALLO
RaposeiroRAPOSEIRO
RecimilRECIMIL
TarulleTARULLE
Buriz, O (San Pedro)
Abeleira, AABELEIRA
Buriz, OBURIZ
BusteloBUSTELO
CampoverdeCAMPOVERDE
CareloCARELO
Corral Vello, OCORRAL VELLO
Corvite de AbaixoCORVITE DE ABAIXO
Corvite de ArribaCORVITE DE ARRIBA
Costeira, ACOSTEIRA
Cova, ACOVA
Fontecribo, AFONTECRIBO
Forno, OFORNO
Forxa, AFORXA
Graña, AGRAÑA
Grueiro, OGRUEIRO
Lagoa, ALAGOA
Mezoiras, AsMEZOIRAS
Mouteira, AMOUTEIRA
Pedrazón, OPEDRAZON
Pedreira, APEDREIRA
Penas, AsPENAS
Penediño, OPENEDIÑO
Penedo, OPENEDO
Portelo, OPORTELO
RebordeloREBORDELO
RiotortoRIOTORTO
San CibraoSAN CIBRAO
Sandiño, OSANDIÑO
Vilariño, OVILARIÑO
XestoseloXESTOSELO
XiáXIA
Labrada (Santa María)
Aboares, OsABOARES
Ameixeiras, AsAMEIXEIRAS
Balsa, ABALSA
BañobreBAÑOBRE
Bernaldo, OBERNALDO
Cal, OCAL
Carballiños, OsCARBALLIÑOS
Carballo, OCARBALLO
Carreira, ACARREIRA
Castelos, OsCASTELOS
Castro, OCASTRO
CeceCECE
Codeso, OCODESO
EstremilESTREMIL
GaliñeiroGALIÑEIRO
Gandarela, AGANDARELA
GatelleGATELLE
Granxa Vella, AGRANXAVELLA
MargáMARGA
MuxínMUXIN
Paderna, APADERNA
Penas, AsPENAS
Prado Vello, OPRADO VELLO
Pumariño, OPUMARIÑO
Puza, APUZA
Rodeiro, ORODEIRO
SaaSAA
San CristovoSAN CRISTOBO
San MateoSAN MATEO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

SindeSINDE
Tarañeira, ATARAÑEIRA
Torre de Labrada, ATORRE
Toxeiras, AsTOXEIRAS
Toxiño, OTOXIÑO
VacoiraVACOIRA
Xiros, OsXIROS
Xove NovoXOVE NOVO
Xove VelloXOVE VELLO
Xunto á IgrexaXUNTO A IGLESIA
Non figuran no nomenclátor:
Pena, A
Regueiro, O
Lagostelle (San Xoán)
Acevedo, OACEBEDO
AmarizAMARIZ
AnsedeANSEDE
ArxáARXA
BarreiroBARREIRO
BeloteBELOTE
CabanacombaCABANACOMBA
CezarCEZAR
EscádebasESCADEBAS
GomelioXOMELIO
GuitirizGUITIRIZ
Landoeira, ALANDOEIRA
Liñares, OsLIÑARES (OS)
PardiñasPARDIÑAS
Pazo, OPAZO
Penedo, OPENEDO
Sanguiñedo, OSANGUIÑEDO
SenandeSENANDE
SesulfeSESULFE
Torre, ATORRE
Mariz (Santa Eulalia)
Abelleira, AABELLEIRA
Campizo, OCAMPIZO
Cando, OCANDO
Coutadas, AsCOUTADAS
Cuíña, ACUIÑA
Fracela, AFRACELA
MarizMARIZ
MezonzoMEZONZO
Ombral, OHOMBRAL
PortaescoiraPORTAESCOIRA
Porto RecimilPORTORECIMIL
PradieiroPRADIEIRO
Viladónega, AVILADONEGA
VilasusáVILASUSA
XestelasXESTELAS
Negradas, As (San Vicenzo)
Alto, OALTO
BistixoánVISTIXOAN
Calvo, OCALVO
Campo da Pena, OPENA
Cancelas, AsCANCELAS
Candedos, OsCANDEDOS
CerdeirasCERDEIRAS
GradónGRADON
Lousado, OLOUSADO
OuzásOUZAS
Pena Branca, APENABLANCA
Pereira, APEREIRA
Porto SeixoPORTOSEIXO
RebordiñosREBORDIÑOS
SutorguedoSUTORXEDO
Torguedo, OTORXEDO
Vacariza, AVACARIZA
VigónVIXON
Non figuran no nomenclátor:
Casa Lousada, A
Tarroeira, A
Xarela, A
Parga (Santo Estevo)
Carballal, OCARBALLAL
CercedoCERCEDO
Chantada, ACHANTADA
Covelo, OCOBELO
FerreiraFERREIRA
GaliñeiroGALIÑEIRO
MontemeáMONTEMEA
Ponte, APONTE
Pobra de Parga, APUEBLA DE PARGA
Tolda, ATOLDA
Non figuran no nomenclátor:
Buxío, O
Portopulgo
Vilouchada, A
Pedrafita (San Mamede)
Abeledo, OABELEDO
CabanarrilCABANARRIL
Carballedo, OCARBALLEDO
Corredoiros, OsCORREDOIROS
GuimarásXIMARAS
LavandeiraLAVANDEIRA
Navallo, ONAVALLO
Outeiro, OOUTEIRO
Pena dos Diñeiros, APENA DOS DIÑEIROS
Pereiro, OPEREIRO
Rego do AmeneiroREGO DO AMENEIRO
RomarizROMARIZ
TomboliñoTOMBOLIÑO
VieiroVIEIRO
Non figura no nomenclátor:
Penas de Gulfe
Pígara (San Pedro)
Areosa, AAREOSA
Caivanca, ACAIBANCA
CasamuniñoCASAMUNIÑO
Casas Novas, AsCASASNOVAS
Castiñeira, ACASTIÑEIRA
Cepeira, ACEPEIRA
Codesal, OCODESAL
ContarizCONTARIZ
Cruz dos Campos, ACRUZ DOS CAMPOS

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

EmbandeEMBANDE
Estrada, ACARRETERA
FerreiraFERREIRA
FontefríaFONTEFRIA
Igrexa, AIGLESIA
Lamela, ALAMELA
LoureirosLOUREIROS
MurosMUROS
Pallotas, AsPALLOTAS
Pazo, OPAZO
Penas, AsPENAS
Porta dos Galanos, APORTA GALANOS
PorceloPURUCELO
Rego do Sapo, OREGO DO SAPO
Reigosa, AREIGOSA
San CristovoSAN CRISTOBO
Santa MariñaSANTA MARIÑA
SoaxeSOAXE
Tolda, ATOLDA
VimieiroVIMIEIRO
Roca (San Xiao)
AltamiraALTAMIRA
Alto de RocaALTO ROCA
Lamas, AsLAMAS
Ponte de Roca, APONTE DE ROCA
QuintánQUINTAN
RocaROCA
Non figuran no nomenclátor:
Penas, As
Portodola, O
Santa Ana
San Breixo de Parga (San Breixo)
AlfonsaresALFONSARES
BandoncelBANDONCEL
Canto do Muro, OCANTO DO MURO
Carballo, OCARBALLO
Cortella, ACORTELLA
CostoirasCOSTOIRAS
Cotón, OCOTON
Eirexe, AEIREXE
Fonte, AFONTE
Penas, AsPENAS
Rego da Viña, OREGO DA VIÑA
Santo AlbertoSAN ALBERTE
SobreouteiroSOBREOUTEIRO
ToarTOAR
San Salvador de Parga (San Salvador)
BascuasBASCUAS
Cando, OCANDO
CasalCASAL
Casanova, ACASANOVA
EnfestelaENFOSTELA
Ermida, AHERMIDA
LocenciaLOCENCIA
Mámoa, AMAMOA
MirónMIRON
PereiraPEREIRA
RevixosoREVIXOSO
SamesodeSAMESODE
Seixo, OSEIXO
Teixidos, OsTEIXIDOS
VigoVIGO
VilaverdeVILAVERDE
Santa Cruz de Parga (Santa Cruz)
BaldomarVALDOMAR
BueiroBUEIRO
Candorco, OCANDORCO
Castro, OCASTRO
FerreirosFERREIROS
Fontemourela, AFONTEMOURELA
Igrexa, AIGLESIA
IxavaraIXAVARA
Lobeiras, AsLOBEIRAS
PainzásPAINZAS
PedracovaPEDRACOBA
Pena, APENA
PenabicoPENABICO
Pontella, APONTELLA
Portos, OsPORTOS
Santa Locaia de Parga (Santa Locaia)
AldarALDAR
CabanaCABANA
CarballedoCARBALLEDO
DigañeDIGAÑE
EirexeEIREXE
Laxe, ALAXE
Outeiriño, OOUTEIRIÑO
Pateira, APATEIRA
Raposeira, ARAPOSEIRA
SaaSAA
Non figura no nomenclátor:
Conchada, A
Santa Mariña de Lagostelle (Santa Mariña)
Augas Longas, AsAUGASLONGAS
Cabana, ACABANA
CorviteCORVITE
LeaLEA
LentemilLENTEMIL
Mámoas, AsMAMOAS
Outeiro de Lea, OOUTEIRO DE LEA
Pena do Leito, APENA DO LEITO
Porto Vello, OPORTOVELLO
Puceiras, AsPOCEIRAS
Santa MariñaSANTA MARIÑA
RiosecoRIO SECO
Non figuran no nomenclátor:
Casillas, As
Castro, O
Fidalgos, Os
Trasparga (Santiago)
Arca CavadaARCACAVADA
BaxoiBAXOI
Cal, OCAL
Campo, OCAMPO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Mesón da Cabra, OMESON DA CABRA
Mesón Vello, OMESON VELLO
Mota, AMOTA
PasarínPASARIN
Pena Moscosa, APENA MOSCOSA
Pino, OPINO
PradoPRADO
SanteSANTE
TraspargaTRASPARGA
VilanovaVILANOVA
Vilar (Santa María)
Campo da Vila, OCAMPO DA VILA
CasanovaCASANOVA
Fontataza, AFONTATAZA
ForcasFORCAS
FraguasFRAGUAS
Lobateiras, AsLOBATEIRA
Modia, AMODIA
Pena Redonda, APENA REDONDA
RebordiñosREBORDIÑOS
SalgueirónSALGUEIRON
Vilares, Os (San Vicenzo)
AciónACION
Ares, OsARES
Barreiro, OBARREIRO
BerulfeVERULFE
Cancelo, OCANCELO
Casa Nova de Vilariño, ACASANOVA DE VILARIÑO
Casas Vellas, AsCASAS VELLAS
CibreiroCIBREIRO
Costoiras, AsCOSTOIRAS
Coto, OCOTO
DradaDRADA
Fagundo, OFAGUNDO
Forcamuniz, AFORCAMUÑIZ
Gorgulfe, OGORGULFE
Laxoso, OLAXOSO
LeaLEA
LiñaredeLIÑAREDE
MaldeMALDE
Manchás, OsMANCHAS
Mato, OMATO
Meao, OMEAO
NandulfeNANDULFE
NovásNOVAS
Pazo, OPAZO
Pena, APENA
Pena de Roldán, APENAROLDAN
Pena Fachada, APENAFACHADA
Pico Farelo, OPICOFARELO
Ramos, OsRAMOS
Reboira, AREBOIRA
Rego PequenoREGO PEQUENO
Reixas, AsREIXAS
RequeixoREQUEIXO
Ribeira, ARIBEIRA
San MiguelSAN MIGUEL
Tarrelo, OTARRELO
Tiñaz, ATIÑAZ
Tolda, ATOLDA
Toxo Brañío, OTOXOBRAÑIO
VilarchánVILARCHAN
VilargabínVILARGABIN
Vilariño, OVILARIÑO
VilasusoVILASUSO

CONCELLO DO INCIO

Bardaos (San Xoán)
AirexaAIREXE
Aldea, AALDEA
Casanova, ACASANOVA
Casas de Abaixo, AsCASAS DE ABAIXO
Castelo de Somoza (San Tomé)
CasteloCASTELO
VeigaVEIGA
Cervela, A (San Cristovo)
AbeledoABELEDO
AirexeAIREXE
CastragudeCASTRAGUDE
Cervela, ACERVELA
FruxilFRUXIL
NoilánNOILAN
Pedragosa, APEDRAGOSA
PenaxubeiraPENAXUBEIRA
Penela, APENELA
Poza, APOZA
SeixasSEIXAS
Non figura no nomenclátor:
Cotedo, O
Covela (San Pedro)
AmedoAMEDO
Vilar da VaraVILAR DA BARA
Eirexalba (Santo Estevo)
CastroCASTRO
Cortellas, AsCORTELLAS
CovoCOBO
Ermida, AHERMIDA
FerradalFERRADAL
PombarPOMBAR
Serra, ASERRA
Tallos, OsTALLOS
Vila ReguengaVILARREGUENGA
Non figura no nomenclátor:
Vila, A
Foilebar (Santa María)
CabudeCABUDE
CovelasCUBELAS
FoilebarFOILEBAR
Lama RedondaLAMARREDONDA
ParedesPAREDES
ValduzVALDUZ
Goó (Santa María)
GoóGOO
LebasteLEBASTE

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

MosteiróMOSTEIRO
Pereira de Arriba, APEREIRA
Hospital, O (San Pedro Fiz)
CarralcovaCARRALCOBA
DicionaDICIONA
DontideDONTIDE
Hospital, OHOSPITAL
MadeiroMADEIRO
OuteiroOUTEIRO
Incio, O (Santa Cruz)
Cruz do Incio, ACRUZ DO INCIO (CAPITAL)
Laiosa (San Martiño)
CodesidoCODESIDO
Polvoreiro, OPOLVOREIRO
Sío, OSIO
Val, OVAL
Vila, AVILA
Non figuran no nomenclátor:
Brea, A
Cabanón, O
Gandarela, A
Picota, A
San Marcos
Noceda (San Xoán)
AirexeAIREXE
Aldea de AbaixoALDEA DE ABAIXO
BarbaínBARBAIN
Mesón, OMESON
OuteiroOUTEIRO
Quintá, AQUINTA
Non figuran no nomenclátor:
Ferrería, A
Pacios (Santa María)
PaciosPACIOS
QueixomaríoQUEIXOMARIO
VitesesVITESES
Reboiro (Santa María)
CastillónCASTILLON
Castro de AbaixoCASTRO DE ABAIXO
CizánCIZAN
LebónLEBON
Porto, OPORTO
ReboiroREBOIRO
VilarVILAR
Rendar (Santa María)
Aira, AAIRA
AirexeIGLESIA
NovelínNOVELIN
ParedesPAREDES
RomarizROMARIZ
Rubián de Cima (San Vicenzo)
AirexeAIREXE
AugalevadaAUGALEVADA
Lugar, OALDEA
PousadaPOUSADA
Non figuran no nomenclátor:
Campo da Bóla, O
Pedreiras, As
Quintela
Torre, A
San Pedro do Incio (San Pedro)
BarreiroBARREIRO
DompiñorDOMPIÑOR
LamasLAMAS
MonteagudoMONTEAGUDO
PaciosPACIOS
PenaPENA
SaaSAA
San MiguelSAN MIGUEL
San PedroSAN PEDRO
San Román do Mao (San Román)
Casanova, ACASANOVA
GoimilGOMIL
PaciosPACIOS
RousendeROUSENDE
TeixizTEIXIZ
VilaverdeVILAVERDE
San Salvador do Mao (San Salvador)
ArruxoARRUXO
Castiñeira, ACASTIÑEIRA
CereixidoCEREIXIDO
Cortiñas, AsCORTIÑAS
Currais, OsCURRAIS
PaciosPACIOS
PedrouzosPEDROUZOS
PiornedoPIORNEDO
QueixadeQUEIXADE
San SalvadorSAN SALVADOR
TeixeiraTEIXEIRA
ValbónBALBON
Veigas, AsVEIGAS
VilamorVILAMOR
Santa María do Mao (Santa María)
Castro de ArribaCASTRO DARRIBA
SaaSAA
San EufrasioSAN EUFRASIO
Souto, OSOUTO
TeimoiTEIMOY
Veiga de AbaixoVEIGA DE ABAIXO
Veiga de ArribaVEIGA DE ARRIBA
Vila, AVILA
VilameáVILAMEA
Non figura no nomenclátor:
Barrio Novo, O
Santa Mariña do Incio (Santa Mariña)
FontesFONTES
Lama, ALAMA
MartínMARTIN
MontemeánMONTEMEAN
Pereiro, OPEREIRO
RíoRIO
Santa MariñaSANTA MARIÑA
Non figura no nomenclátor:
Escairo, O
Lugar de Abaixo, O

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Santalla de Bardaos (San Xulián)
Pereira de Abaixo, APEREIRA
Riba da FonteRIBA DA FONTE
SantallaSANTALLA
ViloiraVILOIRA
Non figuran no nomenclátor:
Porto do Medio, O
Sirgueiros (San Xoán)
Campa, ACAMPA
Currais, OsCURRAIS
GodralGODRAL
Igrexario, OIGLESARIO
MourelleMOURELLE
TreimonteTREIMONTE
Vigo, OVIGO
Toldaos (Santiago)
Barrio, OBARRIO
OuteiroOUTEIRO
PedrouzosPEDROUZOS
ReboredoREBOREDO
ToldaosTOLDAOS
Vila de CaisVILA DE CAIS
Non figuran no nomenclátor:
Pacio, O
Trascastro (Santalla)
Airela, AAIRELA
Ferrería, AFERRERIA
Moura, AMOURA
Raxoá, ARAXOA
TrascastroTRASCASTRO
Vila de Mouros (San Miguel)
Barrio, OBARRIO
OuteiroOUTEIRO
PaciosPACIOS
Santa Cruz de OuralSANTA CRUZ DE OURAL
Non figuran no nomenclátor:
Airexe
Lucial, O
Túnel, O
Vilarxoán (San Lourenzo)
LeizánLEIZAN
VilarxoánVILARXOAN
Vilasouto (San Mamede)
Barreal, OBARREAL
BelesarBELESAR
CalvosCALVOS
Illeira, AILLEIRA
OuteiroOUTEIRO
Viso, O (Santa Cristina)
BermúnBERMUN
BuxánBUXAN
Santa CristinaSANTA CRISTINA
Sobrado, OSOBRADO
Non figura no nomenclátor:
San Miguel

CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Baamorto (Santa María)
CasaresCASARES
CinsaCINSA
Devesas, AsDEVESAS
PallaresPALLARES
PolPOL
ReboredoREBOREDO
Non figuran no nomenclátor:
Agriño, O
Chavarega, A
Lama, A
Pereiras, As
Portobrea
Ribela, A
Bascós (San Martiño)
BarredoBARREDO
Campo, OCAMPO
CarranchousaCARRANCHOUSA
Estrada, ACARRETERA
OutoreloOUTARELO
Rectoral, ARECTORAL
Regueiro, OREGUEIRO
Vila, AVILA (A)
Non figura no nomenclátor:
Torbido, O
Caneda (Santalla)
CampeloCAMPELO
Eirexa, AEIREXE
Fonte, AFONTE (A)
FontesFONTES
OuteiroOUTEIRO
Pousa, APOUSA
VaoBAO
Non figuran no nomenclátor:
Cruz do Souto, A
Sobrado, O
Chao do Fabeiro, O (San Ramón)
Catro CamiñosCUATRO CAMINOS
Ermida, AHERMIDA
Fabeiro, OFABEIRO
Mato, OMATO
Porto de LobosPORTO DE LOBOS
San MartiñoSAN MARTIÑO
Non figura no nomenclátor:
Encrucillada, A
Chavaga (San Xoán)
Alto de Chavaga, OCHAVAGA
BarxaBARXA
Cotelo, OCOTELO ALTO
OuteiroOUTEIRO
PaciosPACIOS
RíosRIO
Non figuran no nomenclátor:
Cabo
Meixide
Montecelo ou Piricallo, O

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Distriz (Santo André)
Aldea de AbaixoALDEA DE BAIXO
BabelaBABELA
Campelo, OCAMPELO
Eirexe, AEIREXE
Nogueira, ANOGUEIRA
Pozas, AsPOZAS
Regueiro, OREGUEIRO
Non figuran no nomenclátor:
Boieiro, O
Capela, A
Cruceiro, O
Granxa, A
Lama, A
Preto, O
Fiolleda (San Cosmede)
FigueiraFIGUEIRA
FiolledaFIOLLEDA
MarexeMAREXE
PandoPANDO
San MamedeSAN MAMEDE
VilamaiorVILAMAIOR
Non figura no nomenclátor:
Xunqueira
Gullade (Santo Acisclo)
Cima de VilaCIMA DE VILA
Eirexe, AEIREXE
Lagar, OLAGAR
Lende, ALENDE
Pereiras, AsPEREIRAS
Río, ORIO
ValdourenseVAL DE OURENSE
Non figuran no nomenclátor:
Borcos
Chá, A
Guntín (Santa Lucía)
Folgueiras, AsFILGUEIRAS
GuntínGUNTIN
Lama, ALAMA
Santa LucíaSANTA LUCIA
Souto, OSOUTO
Marcelle (San Miguel)
AgrelosAGRELOS
Asenxos, OsASENXOS
Colado, OCOLADO
Costa, ACOSTA
Esfarrapa, AFARRAPAS (AS)
Estrada, AESTRADA
FreixoFREIXO
Meda, AMEDA
Minas de Freixo, AsMINAS DE FREIXO
PaciosPACIOS
Palleiros, OsPALLEIROS
Pendella, APENDELLA
Pereira, APEREIRAS
Portela, APORTELA
Reguenga, AREGUENGA
RíoRIO
RiocovoRIOCOBO
Rozas, AsROZAS
San FizSAN FIZ
San Pedro de BañosSAN PEDRO DE BAÑOS
Seixo, OSEIXO
Veiga, AVEIGA
Non figuran no nomenclátor:
Campelo, O
Meda de Abaixo, A
Vilanova
Monforte de Lemos
Monforte de lemosMONFORTE DE LEMOS
Moreda (San Salvador)
AmedoAMEDO
BacelaresBACELARES
Broza, ABROZA
CabanasCABANAS
Campos, OsCAMPOS
Castro de Moreda, OCASTRO
Ciudá, ACIUDAD
Cova, ACOVA
Encrucillada, AENCRUCILLADA
FontecáFONTECÁ
Lagoa, ALAGOA
Lama do Franco, ALAMA DE FRANCO
Lama de Outeiro, ALAMA DE OUTEIRO
Lence, ALENDE
NovelleNOVELLE
OuteiroOUTEIRO
PaciosPACIOS
Peroxa, APEROXA
RegueiroREGUEIRO
Torre, ATORRE
VentrescasVENTRESCAS
Non figura no nomenclátor:
Vilanova
Nocedas, As (Santo Estevo)
BacorelleBACORELLE
Barreiro, OBARREIRO
Campo, OCAMPO
Cereixás, AsCEREIXAS
Fonte, AFONTE
Igrexa, AIGREXA
PaciocovaPACIOCOVA
Pedras, AsPEDRAS (AS)
Sobrado, OSOBRADO
Val, OVAL
Vila, AVILA
Parte, A (Santa María)
CamporríoCAMPORRIO
Parte, APARTE (A)
ProbeirosPROBEIROS
RemuínREMUIN
Penela, A (Santa María)
Cabana, ACABANA
Fontela, AFONTELA
Morade Pequeno, OMORADE PEQUEÑO
PaciosPACIOS

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Penela, APENELA (A)
Pereiras, AsPEREIRAS (AS)
Rosal, OROSAL (O)
Rubina, ARUBINA
Non figura no nomenclátor:
Campiño, O
Piñeira (San Martiño)
Barxela, ABARXELA
Bodegas, AsBODEGAS
Bosque, OBOSQUE
Campo, OCAMPO
Carballo, OCARBALLO
Casas de Abaixo, AsCASAS DE BAIXO
Eirexe, AIGLESIA
Lagoa, ALAGOA
Lamas, AsLAMAS
PereiraPEREIRA
Regueira, AREGUEIRA
Non figuran no nomenclátor:
Granxa, A
Labradías, As
Monte Pando
Recosta, A
Reigada (San Salvador)
Campo, OCAMPO
Fontes, AsFONTES
Lama, ADALAMA
MourelosMOURELOS
ReigadaREIGADA
RíoRIO
Rosela, AROSELA
Non figuran no nomenclátor:
Senra, A
Campos, Os
Cimo do Lugar, O
Ribas Altas ( San Pedro)
Barrio, OBARRIO
Barxa, ABARXA
BergazosBERGAZOS
Campo, OCAMPO
Costeiro, OCUSTEIRO
Eirexa, AEIREXE
Espido, OESPIDO
Estrada, AESTRADA
FreixoFREIXO
Lodeiro, OLODEIRO
Mato, OMATO (O)
OuteiriñoOUTEIRIÑO
OuteiroOUTEIRO
PaciosPACIOS
Ponte, APONTE (A)
Porto, OPORTO
Veiga, AVEIGA
Rozavales (Santa María)
CacabelosCACABELOS
CostaneiroCOSTANEIRO
Fonte, AFONTE
Infesta, AINFESTA
PenedoPENEDO
RozavalesROZABALES
RubínRUBIN
SalgueirosSALGUEIROS
SalvadurSALVADUR
San Xillao de Tor (San Xillao)
Barredas, AsBARREDAS
Eivedo, OEIBEDO
Eirexe, AEIREXE
Miogo, OMIOGO
OuteiroOUTEIRO
ParedesPAREDES
Non figura no nomenclátor:
Medorra, A
Santa Mariña do Monte (Santa Mariña)
Barrio Novo, OBARRIO NOVO
CalvosCALVOS
Eiras, AsEIRAS
HortosHORTOS
Lamela, ALAMELA
Mato, OMATO
Solbeira, ASOLVEIRA
Torre, ATORRE (A)
Non figuran no nomenclátor:
Barreiros
Mazairo, O
Seoane (San Salvador)
Almacén, OALMACEN
CampolongoCAMPOLONGO
Cavada, ACAVADA
Eirexe, AEIREXE
Gueto, OGUETO
Mato, OMATO
Nogueira, ANOGUEIRA
Pacios, OsPACIOS
Pena, APENA
Valado, OVALADO
Non figuran no nomenclátor:
Cima de Vila
Trincheira, A
Sindrán (San Pedro)
Barredas, AsBARREDAS
Campo de AbaixoCAMPO DE BAIXO
Campo de ArribaCAMPO DE RIBA
Chao, OCHAO
Coto, OCOTO
Eirexa, AEIREXE
GuisandeGUISANDE
Lama RedondaLAMARREDONDA
Lamela, ALAMELA
Moredo, OMOREDO
MoreirasMOREIRAS
RibelaRIBELA
Senra, ASENRA
SusaoSUSAO
Val, OVAL
VilelaVILELA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Tor (San Xoán)
Campo, OCAMPO
CarroubaCORROUBA
FrieiraFRIEIRA
TorTOR
Non figuran no nomenclátor:
Eirexe, A
Rañada, A
Vilanova
Valverde (San Pedro)
Agüela, AAGUELA
CedrónCEDRON
Escouredo, OESCOUREDO
Pena, APENA (A)
ValverdeVALVERDE
Non figuran no nomenclátor:
Barreiro, O
Casas Novas
Cova, A
Covela, A
Ramos, Os
Vide, A (San Cibrao)
Chao, OCHAO
Corga, ACORGA
Folgueira, AFOLGUEIRA
Outeiro, OOUTEIRO
Pena, APENA (A)
Quintairo, OQUINTAIRO
Rego, OREGO
TeboredoTEBOREDO
Veiga, AVEIGA
Vilamarín (San Fiz)
BarxaBARXA
Candeda, ACANDEDA
Cima de VilaCIMA DE VILA
EirexeEIREXE
FroxendeFROXENDE
GándarasGANDARAS
Morade Grande, OMORADE
PaciosPACIO
Peciña, APECIÑA
Pena, APENA
Val do BoloVAL DE BOLO
Veliña, AVELIÑA
VilamarínVILLAMARÍN
Non figuran no nomenclátor:
Fonte, A
Meá, A

CONCELLO DE PARADELA

Aldosende (Santiago)
AldosendeALDOSENDE
BidulVIDUL
Colado, OCOLADO
GondarGONDAR
Lusoiros, OsLUSOIROS
Vilar, OVILAR
Andreade (Santiago)
AgurtiónAGURTION
AndreadeANDREADE
Non figura no nomenclátor:
Lugar, O
Barán (San Pedro)
BaránBARAN
CadeirasCADEIRAS
CortiñasCORTIÑAS
OuteiroOUTEIRO
San PedroSAN PEDRO
ToimilTOIMIL
Castro (San Mamede)
CastroCASTRO
IgónHIGON
Torre, ATORRE
TremeadoTREMEADO
Non figura no nomenclátor:
Eirexe, A
Castro (San Martiño)
Cabo de VilaCABO DE VILA
EsdulfeESDULFE
OuteiroOUTEIRO
PolPOL
Poste, OPOSTE
RegateloREGATELO
Reguenga, AREGUENGA
San MartiñoSAN MARTIÑO
Vila ReguengaVILARREGUENGA
Castro de Rei de Lemos (Santa María)
AbelleiroáABELLEIROA
AcevedoACEBEDO
BacorelleBACORELLE
BarizBARIZ
Barreiras, AsBARREIRAS
BidueiroVIDUEIRO
Bustaregas, AsBUSTAREGAS
CarballedoCARBALLEDO
Carballosa, ACARBALLOSA
CerxedoCERXEDO
Chaos, OsCHAOS
EdradaEDRADA
Enxamea, AENXAMEA
EspiñoESPIÑO
FeásFEAS
FerreiraFERREIRA
FoilebarFOILEBAR
Folgar, OFOLGAR
Mámoa, AMAMOA
Matanza, AMATANZA
Mazo, OMAZO
MideMIDE
Mosteiro VelloMOSTEIROVELLO
Paredes de AbaixoPAREDES DE BAIXO
Paredes de ArribaPAREDES DE RIBA
Parrocha, APARROCHA
Pena CorveiraPENACORBEIRA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

PereiroPEREIRO
PortocarreiraPORTOCARREIRA
PreselasPRESELAS
RañadoiroRAÑADOIRO
Sacadoiro, OSACADOIRO
San MartiñoSAN MARTIÑO
Seara, ASEARA
Uceira BrancaUCEIRA BLANCA
Val do CoutoVAL DO COUTO
ValmigalloVALMIGALLO
VilacháVILACHA
ZouroZOURO
Non figura no nomenclátor:
Reigañas, As
Cortes, As (San Salvador)
Cortes, AsCORTES
LoioLOIO
PaciosPACIOS
Parrocha, APARROCHA
Tellada, ATELLADA
VilacháVILACHA
Ferreiros (Santa María)
CarabaCARABA
DelleDELLE
FerreirosFERREIROS
FruxindeFRUXINDE
MirallosMIRALLOS
Parede de Delle, APAREDE
Pena, APENA
San CristovoSAN CRISTOBO
VeigaVEIGA
Non figuran no nomenclátor:
Couto, O
Eirexe, A
Francos (Santa María)
FerreríaFERRARIA
FrancosFRANCOS
GuimarásGUIMARAS
Outeiro de PenaOUTEIRO DE PENA
Rozas, AsROZAS
Laxe, A (Santiago)
CastreloCASTRELO
Laxe, ALAXE
MarcadoiroMARCADOIRO
MoimentosMOIMENTOS
MoutrasMOUTRAS
Pedreira APEDREIRA
Retorta, ARETORTA
SesmondeSESMONDE
VilalviteVILLALVITE
Non figura no nomenclátor:
Cotorelo, O
Loio (San Xoán)
LoioLOIO
Paradela (San Miguel)
Abelaira, AABELAIRA
Campo RedondoCAMPORREDONDO
Carretería, ACARRETERIA
MillaradosMILLARADOS
PaciosPACIOS (CAPITAL)
RandulfeRANDULFE
RodillónRODILLON
San PedroSAN PEDRO
San Facundo de Ribas de Miño (San Facundo)
AbeledoABELEDO
Adega, AADEGA
Lombao, OLOMBAO
Santa MartaSANTA MARTA
San Vicente de Paradela (San Vicente)
BarridoBARRIDO
CimadevilaCIMADEVILA
NaiNAI
PereiraboaPEREIRABOA
RiocaboRIOCABO
RíosRIOS
RosendeROSENDE
San VicenteSAN VICENTE
Santa MariñaSANTA MARIÑA
Non figura no nomenclátor:
Eirexe, A
Santa Cristina de Paradela (Santa Cristina)
BermilBERMIL
BricheiroBRICHEIRO
Castro, OCASTRO (O)
Condomiña, ACONDOMIÑA
OuteiroOUTEIRO
RiocaboRIOCABO
Santa CristinaSANTA CRISTINA
Serra, ASERRA
Non figuran no nomenclátor:
Lagoa, A
Leiras, As
Pereira, A
Pozas, As
Santalla de Paradela (Santalla)
Cepadas, AsCEPADAS
CereixalCERXAL
SantallaSANTALLA
ToexeTOEXE
Non figuran no nomenclátor:
Campo, O
Lagoa, A
Sandomil
Suar (San Lourenzo)
CelmánCELMAN
FixónFIXON
SuarSUAR
Vilaragunte (Santa María)
Casanova, ACASANOVA
CimadevilaCIMADEVILA
Eirexe, AIGREXA
GüiánGUYAN
LoureiroLOUREIRO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

TeibadeTEIBADE
TeicideTEICIDE
Vilar de AldixeVILAR
VilaragunteVILLARAGUNTE
Non figuran no nomenclátor:
Ferradás
Gandarón, O

CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN

Abrence (San Xoán)
Casanova, ACASANOVA
Encrucillada, AENCRUCILLADA
Estación, AESTACION
Fondo de VilaFONDO DE VILA
Fonte, AFONTE
Frieira, AFRIEIRA
GolmarGOLMAR
Pereira, APEREIRA
Souto, OSOUTO
Val, OVAL
Barxa de Lor (Santa Mariña)
BarxaBARXA DE LOR
Labrada, ALABRADA
Lama, ALAMA
Ponte, APONTE
Non figuran no nomenclátor:
Carballeira, A
Castro, O
Marquesa, A
Peago
Canedo (San Miguel)
Aldea de AbaixoALDEA DE BAIXO
Aldea de ArribaALDEA DE ARRIBA
Eirexe, AEIREXE
Ermida, AHERMIDA
Fonte, AFONTE (A)
Presa, APRESA
TeloTELO
Non figura no nomenclátor:
Quintairo
Castroncelos (Santiago)
CastroncelosCASTRONCELOS
Empalme, OEMPALME
Estación, AESTACION
MartulMARTUL
PiñeirosPIÑEIROS
VilarmaoVILARMAO
Non figura no nomenclátor:
Outeiro
Castrosante (Santa Mariña)
CastrosanteCASTROSANTE
Cereixa (San Pedro)
AlendeALENDE
Areas, AsAREAS
Cima de VilaCIMA DE VILA
Falcón, OFALCON
Fonte, AFONTE
GuntiñasGUNTIÑAS
NogueirasNOGUEIRAS
RairosRAIROS
Zapateira, AZAPATEIRA
Non figura no nomenclátor:
Albariza, A
Eixón (San Xurxo)
AlendeALENDE
Barrio de ArribaARRIBA
Lama, ALAMA
Nogueira, ANOGUEIRA
Vila, AVILA
Non figura no nomenclátor:
Porto, O
Ferreiros (San Salvador)
Campo, OCAMPO
Cima de VilaCIMA DE VILA
Fondo de VilaFONDO DE VILA
ForgasFORGAS
Lama, ALAMA
Souto, OSOUTO
Veneira de RoquesVENEIRA DE ROQUES
Ferreirúa, A (San Martiño)
Barxa, ABARXA
Corral, OCORRAL
Ferreirúa de Abaixo, AFERREIRUA DE BAIXO
MarcónMARCON
Pacios de VeigaPACIOS DA VEIGA
Pumar, OFUMAR
ValdolideVALLADOLID
Fornelas (Santa Comba)
Campo, OCAMPO
Lugar de ArribaLUGAR DE ARRIBA
Lugar de AbaixoLUGAR DE ABAIXO
Pumar, OPUMAR
Non figuran no nomenclátor:
Arcoia, A
Corredoira, A
Fondón, O
Lamaigrexa (San Pedro)
CarrilCARRIL
LamaigrexaLAMAIGREXA
Martul de AlendeMARTUL
RecemundeRECEMUNDE
TudrizTUDRIZ
Vilar de PerasVILLARDEPERAS
Liñares (San Cosme)
CovosCOBOS
GuarizGUARIZ
LiñaresLIÑARES
SantiorxoSANTIORXO
Óutara (Santa María)
Aira Vella, AAIRAVELLA
BiduedoBIDUEDO
ÓutaraOUTARA
Pumar, OPUMAR

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Rúa do Pozo, ARÚA DO POZO
Non figuran no nomenclátor:
Bruñeira
Couto, O
Porvenza
Parada dos Montes (Santa Einés)
CousoCOUSO
Parada dos MontesPARADA DOS MONTES
Río de BoisRIO DE BOIS
Pinel (Santa María)
CaboCABO
Campaza, ACAMPAZA
Casas, AsCASAS
Eirexa, AEIREXA
Lama, ALAMAS
Piño (Santa María)
Corral da GándaraCORRAL DA GÁNDARA
Lugar, OLUGAR
Pacio, OPACIO
RequeixoREQUEIXO
SuhortosSUHORTOS
ValesVALES
Pobra do Brollón, A (San Pedro)
ArribasARRIBAS
Brollón, OBROLLON
Pobra do Brollón, APUEBLA DEL BROLLON
Santo AdriánSAN ADRIAN
Non figura no nomenclátor:
Fontela
Saa (Santa María)
Barrio, OBARRIO
Busto, OBUSTO
CastelánCASTELAN
CovadelasCOVADELAS
FondoralloFONDORALLO
LebrónLEBRON
LourenteLOURENTE
PenadexoPENADEXO
Pousa, APOUSA
PradelasPRADELAS
TeixeiraTEIXEIRA
VilariñoVILARIÑO
Viñal, OVIÑAL
Salcedo (San Xoán)
BeiránBEIRAN
DomizDOMIZ
Pereiro, OPEREIRO
SalcedoSALCEDO
Santalla de Rei (Santalla)
Reguengo, OREGUENGO
Ribeira, ARIBEIRA
Veiga (San Xián)
Campo, OCAMPO
CenteaisCENTEAIS
OuteiroOUTEIRO
PicaisPICAIS
Ponte, APONTE
ValesVALES
Vilachá (San Mamede)
Abelaira, AABELAIRA
Eirexa, AEIREXA
TrasmonteTRASMONTE
VilacháVILACHA

CONCELLO DE QUIROGA

Augas Mestas (Santiago)
Augas MestasAUGASMESTAS
Covas, AsCOVAS
Fuluxento, OFLUXENTO
ParadaPARADA
Bendilló (Santa María)
BendillóBENDILLO
Vilar de MondeloVILAR DE MONDELO
Bendollo (Santa Baia)
Bendollo de FeaisBENDOLLO
Soldón, OPONTE-SOLDON
Bustelo de Fisteus (Santa Bárbara)
Barxas, AsBARXAS
Bustelo de FisteusBUSTELO DE FISTEUS
Casa do VelloCASADOVELLO
VesarredondaBESARREDONDA
Cereixido (Santa María)
CereixidoCEREIXIDO
FeaisFIAIS
Enciñeira, A (Santa Isabel)
Aldea de ArribaALDEA
Enciñeira, AENCIÑEIRA
Meiral, OMEIRAL
SesmilSEXMIL
Vacariza, AVACARIZAS
Non figura no nomenclátor:
Cima de Vila
Fisteus (San Mamede)
Campa do Val, ACAMPODOVAL
FisteusFISTEUS
Goia, AGOIA
Lama, ALAMA
San CristovoSAN CRISTOBO
VilaboaVILABOA
VilameáVILAMEA
Non figura no nomenclátor:
Ponte, A
Ermida, A (Santa María)
Bergaza, AVERGAZA
Casa dos Prados, APRADO
Ermida, AHERMIDA
Ribeira de Abaixo, ARIBEIRA DE BAIXO
San VictorioSAN VICTORIO
Hospital, O (San Salvador)
ArxubínARXUBIN
BarreiroBARREIRO
BarxaBARXA
CampodolaCAMPODOLA
Campos de VilaCAMPOSDEVILA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Carballeira, ACARBALLEIRA
CarballedoCARBALLEDO
Carballo do HospitalCARBALLO DO HOSPITAL
FramilFRAMIL
Hospital, OHOSPITAL
LamelaLAMELA
Ponte, APONTE-RODELA
QuintáQUINTA
RevideREVIDE
Ribeira, ARIVEIRA DE ARRIBA
Rodela, ARODELA
San PaioSAMPAIO
Santa CubiciaSANTA CUBICIA
San Xulián de AbaixoSAN XULIAN DE ABAIXO
San Xulián de ArribaSAN XULIAN DE ARRIBA
Souto, OSOUTO
Toca, ATOCA
VilañánVILAÑAN
Montefurado (San Miguel)
Albaredos, OsALVAREDOS
Anguieiros, OsANGUIEIROS
CenteaisCENTEAIS
Covallos, OsCOBALLOS
FerreiraFERREIRA
Ermidón, OHERMIDON
Ivedo, OHIVEDO
San Martiño de AlvaredosSAN MARTIÑO DE ALVAREDOS
San Miguel de MontefuradoSAN MIGUEL DE MONTEFURADO
Nocedo (San Lourenzo)
Barca de Mancebico, ABARCA DE MANCEBICO
EspandarizESPANDARIZ
NocedoNOCEDO
PartemePARTEME
Ponte do SilPONTE DO SIL
Pontido, OPONTIDO
Trampa, ATRAMPA
Non figura no nomenclátor:
Pendón, O
Outeiro (Santa María)
Cruz de Outeiro, ACRUZ DE OUTEIRO
OuteiroOUTEIRO
Pacios da Serra (San Salvador)
LeixazósLEIXAZOS
Pacios da SerraPACIOS DA SERRA
Penas RubiasPENASRUBIAS
Paradaseca (San Marcos)
ParadasecaPARADASECA
Quintá de Lor (Santa María)
Carballo de Lor, OCARBALLO DO LOR, O
CastíCASTI
ConceadoCONCEADO
Freixeiro, OFREIXEIRO
MargarideMARGARIDE
Pacio, OPACIO
ParadelaPARADELA
PozosPOZOS
RiomaiorRIOMAIOR
San PedroSAN PEDRO
Santa AndreaSANTA ANDREA
Sobrado, OSOBRADO
Trampilla, ATRAMPILLA
Xanelo, OXANELO
Quiroga (San Martiño)
Barca do Castelo, ABARCA DEL CASTILLO
Casa de Outeiro, ACASA DE OUTEIRO
CaspedroCASPEDRO
Escanos, OsESCANOS
Medas, AsMEDAS (AS)
Pacios de MondeloPACIOS DE MONDELO
Pacio VelloPACIOVELLO
QuirogaQUIROGA
Toucedo, OTOUCEDO
VilaverdeVILLAVERDE
Seara, A (Santa María Madanela)
Mazo, OMAZO
Seara, ASEARA (A)
Soldón, OSOLDON
VieirosVIEIROS
VilarbacúVILLARBACU
Sequeiros (Santa Mariña)
Castelo, OCASTELO
Novais, OsNOVAES
SequeirosSEQUEIROS
Vales, OsVALES
Vilanuíde (Santo Antonio)
Chouzas, AsCHOUZAS
VilanuídeVILANUIDE
Non figuran no nomenclátor:
Aira Vella, A
Campo, O
Corgo, O
Curralón, O
Fondo do Lugar, O
Presa, A
Vena da Carreira, A
Vilar de Lor (San Xosé)
Bustelo de LorBUSTELO DE LOR
Lamas de LorLAMAS DE LOR
OrxaisORXAIS
SoánSOAN
Vilar de LorVILAR DE LOR
XestosoXESTOSO
Vilarmel (San Lourenzo)
ParadapiñolPARADAPIÑOL
RugandoRUGANDO
VilarmelVILARMEL
Vilaster (Santa María)
Chao da CasaCHAODACASA
Venda NovaVENTANOVA
VilasterVILASTER

CONCELLO DE RÁBADE

Rábade (San Vicenzo)
RábadeRABADE

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

CONCELLO DE SAMOS

Castroncán (Santa Marta)
CastroncánCASTRONCAN
Empalme, OEMPALME
VilacháVILACHA
Estraxiz (Santiago)
EstraxizESTRAXIZ
SivilSIVIL
Formigueiros (Santiago)
SancovadeSANCOBADE
Non figuran no nomenclátor:
Airexa, A
Vila, A
Vilar
Freixo (San Silvestre)
BalsaBALSA
CousoCOUSO
EscanlarESCANLAR
FreixoFREIXO
Frollais (San Miguel)
FrollaisFROLLAIS
Pedra Chantada ou Carballal, OPEDRACHANTADA
Ponte, APONTE
Gundriz (Santo André)
CarqueixedaCARQUEIXEDA
Ferrería, AFERRERIA
GundrizGUNDRIZ
PortelaPORTELA
Santa MariñaSANTA MARIÑA
Loureiro (Santa María)
Castro de LouridoCASTRO DE LOURIDO
FreituxeFREITUXE
LamartínLAMARTIN
LoureiroLOUREIRO
Lourido PequenoLOURIDO PEQUENO
LulleLULLE
RibasRIBAS
RoxofreiROXOFREI
San FizSAN FIZ
VilaceiteVILACEITE
Lousada (San Martiño)
FontearcudaFONTEARCUDA
GosendeGOSENDE
LousadaLOUSADA
San RománSAN ROMAN
Montán (Santa María)
MontánMONTAN
Pascais (Santalla)
ArroxoARROXO
GontánGONTAN
GorolfeGOROLFE
PascaisPASCAIS
TeiguínTEIGUIN
Vao, OBAO
Non figura no nomenclátor:
Pontenova, A
Reiriz (Santo Estevo)
AiánAIAN
ReirizREIRIZ
Veiga, AVEIGA
Renche (Santiago)
LastresLASTRES
Lourido GrandeLOURIDO GRANDE
RencheRENCHE
TocaTOCA
Vigo do RealVIGO DO REAL
Romelle (San Martiño)
ParaxuáPARAXUA
RomelleROMELLE
VilameáVILAMEA
Samos (Santa Xertrude)
CoíñasCOIÑAS
Ferrería, AFERRERIA
FoxosFOXOS
SamosSAMOS
ViladetrésVILADETRES
Non figuran no nomenclátor:
Fontao, O
Outeiro
Torre, A
San Cristovo de Lóuzara (San Cristovo)
AirapadrónAIRAPADRON
CamposCAMPOS
CastreloCASTRELO
ChaosCHAOS
CheloCHELO
FrexulfeFREXULFE
LampazasLAMPAZAS
OutonínOUTONIN
QuintáQUINTA
San CristovoSAN CRISTOBO DE LOUZARA
San Cristovo do Real (San Cristovo)
AbradeloABRADELO
Covallo, OCOVALLO
LusíoLUSIO
NandeNANDE
ReigosaREIGOSA
San Cristovo do RealSAN CRISTOBO DO REAL
San PaioSAN PAIO
San Mamede do Couto (San Mamede)
Brea, ABREA
FroiánFROION
LamasLAMAS
ManxarMANXAR
Mesón, OMESON (O)
San MamedeSAN MAMEDE
ValVAL
VilamelleVILAMELLE
San Martiño do Real (San Martiño)
San Martiño do RealSAN MARTIÑO DO REAL
Vilar do RealVILAR DO REAL
San Xil de Carballo (San Xil)
San XilSAN XIL

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

San Xoán de Lóuzara (San Xoán)
BustofríoBUSTOFRIO
LocaiLOCAI
ParedesPAREDES
Ponte, APONTE DE LOUZARA
PraduceloPRADUCELO
RequeixoREQUEIXO
San XoánSAN XUAN
Santo SidroSANTO SIDRO
TrascastroTRASCASTRO
Vila do CastroVILADOCASTRO
VilelaVILELA
Santalla (San Xosé)
CasaresCASARES
Casela, ACASELA
GamizGAMIZ
ParadaPARADA
SantallaSANTALLA
Vilar do RobledoVILAR DO ROBLEDO
Suñide (Santa María)
FrancosFRANCOS
GuisalleGUISALLE
OuteiroOUTEIRO
PiñeiroPIÑEIRO
SuñideSUÑIDE
Venda de CórneasVENTA DE CORNEAS
VileirizVILEIRIZ
Non figura no nomenclátor:
Airexe, A
Teibilide (San Xulián)
TeibilideTEIBELIDE
Zoó (Santiago)
FurelaFURELA
ZoóZOO

CONCELLO DE SARRIA

Albán (Santa María)
AlbánALBAN
AlbaredosALBAREDO
PaciosPACIOS
Barbadelo (Santiago)
AbeledoABELEDO
BaxánBAXAN
Devesa, ADEVESA
LoureiroLOUREIRO
MarzánMARZAN
MelleMELLE
MiraldeMIRALDE
Monte, OMONTE
Mosteiro, OMOSTEIRO
Pico, OPICO
Rañoá, ARAÑOA
RenteRENTE
SabencheSABENCHE
San MartiñoSAN MARTIÑO
San SilvestreSAN SILVESTRE
Serra, ASERRA
Souto, OSOUTO
SurribaSURRIBA
TaídeTAIDE
VilarVILAR
VileiVILEI
Non figura no nomenclátor:
Paredes, As
Belante (Santa María)
CasanovaCASANOVA
LeimánLEIMAN
Pena, APENA
PeruscalloPERUSCALLO
SisteloXISTELO
BelanteBELANTE
Betote (San Vicenzo)
Betote de AbaixoBETOTE DE ABAIXO
Betote de ArribaBETOTE DE RIBA
Barrio, OBARRIO
Castro, OCASTRO
Rego, OREGO
Biville (San Miguel)
BivilleBIVILLE
Casal, OCASAL
CastromeixeCASTROMEIXE
CortiñasCORTIÑAS
LavandeiraLAVANDEIRA
QueixonaQUEIXONA
San MiguelSAN MIGUEL
Calvor (Santo Estevo)
AguiadaAGUIADA
Barxa, ABARXA
Cal, ACAL
PerrosPERROS
PintínPINTIN
Camiño, O (San Mamede)
San MamedeSAN MAMEDE
AirexeAIREXE
Non figura no nomenclátor:
San Pedro
Castelo dos Infantes (Santiago)
CasteloCASTELO
Cesar (San Salvador)
ArxevideARXEVIDE
CesarCESAR
PapePAPE
Chanca, A (San Mamede)
AirexeAIREXE
AlbaredoALVAREDO
Chanca, ACHANCA
QuintelaQUINTELA
RefoxoREFOXO
TribuiTRIBUI
Vilar de MaríaVILAR DE MARIA
Non figuran no nomenclátor:
Lugar de Abaixo
Lugar de Arriba

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Chorente (San Xulián)
AirexeAIREXE
CarballoCARBALLO
Oural, OOURAL
Quintá, AQUINTA
SanguñedoSANGUÑEDO
SantigosoSANTIGOSO
TraslodeiroTRASLODEIRO
VilaverdeVILAVERDE
Non figura no nomenclátor:
Ferradal
Corvelle (Santa María)
Agra, AAGRA
AirexeAIREXE
Casanova, ACASANOVA
Cima de VilaCIMA DE VILA
CorvelleCORVELLE
Lama, ALAMA
Pedroso, OPEDROSO
Silva, ASILVA
Non figura no nomenclátor:
Piñeiro, O
Fafián (San Xoán)
OuteiroOUTEIRO
Pacio, OPACIO
VigoVIGO
Farbán (Santiago)
Acea de Abaixo, AACEÑAS
FarbánFARBAN
FilloiFILLOI
RibelaRIBELA
Souto, OSOUTO
Veiga de ArribaVEIGA DE ARRIBA
VilariñoVILARIÑO
Non figuran no nomenclátor:
Lamarrigueira
Monte, O
Veiga de Abaixo
Ferreiros (San Sadurniño)
AirexeAIREXA
Axeito, OAXEITO
Barrio, OBARRIO
Brea, ABREA
FerreirosFERREIROS
OuteiroOUTEIRO
Pedreiras, AsPEDREIRAS
Pereiro, OPEREIRO
Non figura no nomenclátor:
Aldea de Abaixo
Fontao (San Martiño)
FontaoFONTAO
Polvoreiro, OPOLVOREIRO
RegueiroREGUEIRO
VilasanteVILASANTE
Frades (San Xulián)
FradesFRADES
Goián (San Miguel)
AirexeAIREXE
CabezaresCABEZARES
EscarlánESCARLAN
Lama, ALAMA
OuteiroOUTEIRO
Peteiro, OPETEIRO
Serra, ASERRA
VilalenceVILALENCE
Lier (Santa María)
Canceleiras, AsCANCELEIRAS
LierLIER
MundínMUNDIN
Loureiro (San Martiño)
CasteloCASTELO
LoureiroLOUREIRO
Santa IcíaSANTA ICIA
Vilar da TorreVILAR DA TORRE
Lousadela (Santo Estevo)
LousadelaLOUSADELA
Santo EstevoSAN ESTEBO
TosalTOSAL
RedondeloREDONDELO
Louseiro (San Martiño)
Barrio, OBARRIO
Cima de VilaCIMA DE VILA
LenceLENCE
PacioPACIO
SobradoSOBRADO
Souto, OSOUTO
SucarralSUCARRAL
VeigaVEIGA
Maside (San Pedro)
CeleiroCELEIRO
Currial, OCURRIAL
Fonte, AFONTE
OuteiroOUTEIRO
RequeixoREQUEIXO
Romeo, OROMEO (O)
San VicenteSAN VICENTE
Santo EstevoSAN ESTEBO
Vilerma, AVILERMA
ZanfogaZANFOGA
Non figuran no nomenclátor:
Carreiroá
Río
Mato, O (San Salvador)
ManánMANAN
Mato, OMATO
Piñeiro, OPIÑEIRO
Mato, O (Santo Estevo)
VilarVILAR
VilarelloVILARELLO
Meixente (San Xulián)
DomizDOMIZ
Labrada, ALABRADA
MeixenteMEIXENTE
MouzósMOUZOS
PaciosPACIOS
Sisto, OSIXTO

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Non figuran no nomenclátor:
Chouso, O
Costa, A
Penela, A
Rego, O
Nespereira (Santiago)
AirexeAIREXE
Caseta, ACASETA
Cousiño, OCOUSIÑO
Ermida, AHERMIDA
LamasLAMAS
NespereiraNESPEREIRA
RibasRIVAS
VilagudínVILAGUDIN
Vilar de LamasVILAR DE LAMAS
Ortoá (Santa María)
BarreirosBARREIROS
FondónFONDON
Labrada, ALABRADA
NabásNAVAS
Nogueiras, AsNOGUEIRAS
OrtoáORTOA
RíoRIO
RosendeROSENDE
Santa MartaSANTA MARTA
Seara, ASEARA
Pena, A (Santa María)
Pena, APENA
RosendeROSENDE
Non figura no nomenclátor:
Mezur
Pinza, A (San Salvador)
AirexeAIREXE
Brea, ABREA
MorgadeMORGADE
Neo, ONEO (O)
Pacio, OPACIO
Pacios de CalvosPACIOS DE CALVOS
PedrosaPEDROSA
Pinza, APINZA
ValiñasVALIÑAS
Piñeira (San Miguel)
CasdoniñoCASDONIÑO
CedrónCEDRON
CousoCOUSO
FerradalFERRADAL
LamparteLAMPARTE
OuteiroOUTEIRO
PiñeiraPIÑEIRA
San BreixoSAN BREIXO
San PaioSAN PAIO
TeibalteTEIBALDE
VilameáVILAMEA
VilelaVILELA
Requeixo (San Martiño)
Mazadoiro, OMAZADOIRO
San MartiñoSAN MARTIN
TreilánTREILAN
Veiguiña, AVEIGUIÑA
Rubín (Santa Mariña)
RubínRUBIN
San Fiz de Reimóndez (San Pedro Fiz)
Acea de Arriba, AACEAS
CallásCALLAS
OuteiroOUTEIRO
Real, OREAL
San FizSAN FIZ
Vilar do MonteVILAR DO MONTE
Non figuran no nomenclátor:
Airexe
Cima de Vila
San Fiz de Vilapedre (San Fiz)
FerreirosFERREIRO
PereiroPEREIRO
San FizSAN FIZ
TremeadoTREMEADO
ZanfogaZANFOGA
San Miguel de Vilapedre (San Miguel)
CalleirosCALLEIROS
Carballo, OCARBALLO
LadrugaLADRUGA
Mesón, OMESON
OrdeORDEN
PaciosPACIO
San MateoSAN MATEO
ValadaresVALADARES
VilapedreVILAPEDRE
Non figuran no nomenclátor:
Souteiro
Vila, A
San Pedro de Froián (San Pedro)
Calvario, OCALVARIO
Caritel, OCARITEL
GuitiánGUITIAN
San PedroSAN PEDRO
TeilonxeTEILONXE
Valiña, AVALIÑA
VilaestevaVILAESTEVA
San Sadurniño de Froián (San Sadurniño)
AirexeAIREXE
Barreiro, OBARREIRO
PinarPINAR
QuintelaQUINTELA
RegueiroREGUEIRO
TeiventeTEIVENTE
San Salvador da Pena (San Salvador)
Fondo de VilaFONDO DE VILA
FontelaFONTELA
PenelaPENELA
San SalvadorSAN SALVADOR
ViladetrésVILA DE TRES
San Vicenzo de Froián (San Vicenzo)
LavandeiraLAVANDEIRA
SabadelleSABADELLE
Sisto, OSIXTO
VilanovaVILANOVA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

San Xulián da Veiga (San Xulián)
AirexeAIREXE
CarricovaCARRICOVA
Cruces, AsCRUCES
LezoceLEZOCE
Montés, OMONTES
San XuliánSAN XULIAN
Santalla de Arxemil (Santalla)
ArxemilARXEMIL
Cruceiro, OCRUCEIRO
GuilladeGUILLADE
Mazo, OMAZO
Pacio, OPACIO
PenelasPENELAS
SantallaSANTALLA
Non figura no nomenclátor:
Pena, A
Santo André de Paradela (Santo André)
Santo AndréSAN ANDRES
Santo Antolín (Santa Eufemia)
Santo AntolínSAN ANTOLIN
PacioPACIO
Santa EufemiaSANTA EUFEMEA
Sarria (San Salvador, Santa Mariña, Nosa Señora do Rosario)
SarriaSARRIA
Seteventos (San Pedro)
GoimilGOIMIL
ReboredoREBOREDO
SeteventosSETEVENTOS
ValínVALIN
Veiga, A (Santiago)
AirexeEIREXA
CéltigosCELTIGOS
Feal, OFEAL
FontabuínFONTEABUIN
Veiga, AVEIGA
Vilamaior (Santa María)
BadeBADE
CabanasCABANAS
LamasLAMAS
PadernePADERNE
Palacio, OPALACIO
Tumbiadoiro, OTUMBIADOIRO
VilamaiorVILAMAIOR
Vilar (Santa María)
CrecenteCRECENTE
PadriñánPADRIÑAN
Raña, ARAÑA
Rañoá, ARAÑOA
San CosmedeSAN COSMEDE
VilanovaVILANOVA
Vilar de AbaixoVILAR DE ABAIXO
Vilar de ArribaVILAR DE ARRIBA
Vilar de Sarria (San Salvador)
AirexeAIREXE
Carballal, OCARBALLAL
Castro dos Petos, OCASTRO
Cimo da Agra, OCIMO DA AGRA
Cruz de Toleiro, ACRUZ DE TOLEIRO
MendrósMENDROS
NogueiraNOGUEIRA
Ribeira, ARIBEIRA
Santo AlberteSAN ALBERTE
Veiguiña, AVEIGUIÑA
VigoVIGO
Vilar de SarriaVILAR DE SARRIA
VilarrairoVILARRAIRO

CONCELLO DE TRIACASTELA

Balsa, A (San Breixo)
Balsa, ABALSA
San BreixoSAN BREIXO
San Pedro do ErmoSAN PEDRO DO ERMO
Cancelo (San Cristovo)
CanceloCANCELO
FolgueirasFOLGUEIRAS
Tras do CastroTRAS DO CASTRO
Lamas do Biduedo (Santo Isidro)
Biduedo, OVIDUEDO
Lagúa, ALAGUA REBOLLINOS
LamasLAMAS
MeizaránMEIZARAN
Monte, O (Santa María)
Monte, OMONTE
Santalla de Alfoz (Santalla)
ArxileiroARXILEIRO
LagaresLAGARES
SantallaSANTALLA
Toldaos (San Salvador)
Encrucilladas, AsENCRUCILLADAS
FompernalFOMPERNAL
Furco, OFURCO
San SalvadorSAN SALVADOR
ToldaosTOLDAOS
VilarceVILARCE
Triacastela (Santiago)
PasantesPASANTES
QueixadoiroQUEIXADOIRO
RamilRAMIL
TriacastelaTRIACASTELA
Vilavella (Santa María)
Castiñeiro, OCASTIÑEIRO
FillobalFILLOBAL
Teixo, OTEIXO
VilarVILAR
VilavellaVILAVELLA

CONCELLO DE XERMADE

Burgás (Santa Baia)
Agro Vello, OAGROVELLO (O)
Alboiana, AALBOYANA (A)
Arredoada, AARREDOADA (A)
BadoiBADOY

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Caneiro, OCANEIRO (O)
Carballo Gallado, OCARBALLO GALLADO (O)
Casas Novas, AsCASASNOVAS (AS)
Covas, AsCOVAS (AS)
Currás, OsCURRAS (OS)
Escrita, AESCRITA (A)
Lagoa, ALAGOA (A)
Mariñás, AsMARIÑAS (AS)
Porto Vello, OPORTOVELLO (O)
Rectoral, ARETORAL (A)
Ribeira, ARIBEIRA (A)
SesuldeSESULDE
Testas, AsTESTAS (AS)
Torre, ATORRE (A)
XemaréXEMARE
Non figuran no nomenclátor:
Pedrido, O
Pena Parda, A
Pesqueira, A
Cabreiros (Santa Mariña)
CabreirosCABREIROS (OS)
Carballosa, ACARBALLOSA (A)
Cernadas, AsCERNADAS (AS)
Chao, OCHAO (O)
Empalme, OEMPALME (O)
LeboréLEBORE
PenachaíñaPENACHAIÑA
Reguengo, OREGUENGO (O)
Revellón, OREVELLON (O)
San MartiñoSAN MARTIÑO
Touza, ATOUZA (A)
Touza Vella, ATOUZAVELLA (A)
VilacideVILACIDE
Non figuran no nomenclátor:
Aloulada, A
Amosa, A
Caschao
Castro, O
Fraga, A
Rego, O
San Victorio, O
Tumbadoiro, O
Candamil (San Miguel)
Campo, OCAMPO (O)
Carballás, OsCARBALLAS (OS)
Casadedra, ACASADHEDRA
Casanova, ACASANOVA (A)
Currás, OsCURRAS (OS)
Feal, OFEAL (O)
Fraguela, AFRAGUELA (A)
Lodeiro, OLODEIRO (O)
Pedregosas, AsPEDREGOSAS (AS)
Pedreira, APEDREIRA (A)
Pena, APENA (A)
Picoucelo, OPICOUCELO (O)
Silveira Vella, ASILVEIRAVELLA (A)
VilacideVILACIDE
Cazás (San Xulián)
Aruxo, OARUXO (O)
Barreiro, OBARREIRO (O)
Campo, OCAMPO (O)
Capeirón, OCAPEIRON (O)
Carballosa, ACARBALLOSA (A)
Carpizos, OsCARPIZOS (OS)
Casanova do Campo, ACASANOVA DO CAMPO (A)
Casavella, ACASAVELLA
Castiñeira, ACASTIÑEIRA (A)
Castro da Igrexa, OCASTRO DE IGREXA
CovillónCUBILLON
EscoriscadaESCURISCADA
FonteboaFONTEBOA
Fraga, AFRAGA (A)
FreánFREAN
Golpilleira, AGOLPILLEIRA (A)
LandoiLANDOY
Lugar Vello, OLUGARBELLO (O)
MarmoiralMARMOIRAL
MedeMEDE
MediafariñaMOLLAFARIÑA
Pazo, OPAZO (O)
Pedra do Val, APEDRA DO VAL
Pedras PardasPEDRASPARDAS
Pedreiras, AsPEDREIRAS
Pena de Arca, APENADARCA (A)
Pena, APENA (A)
PepínPEPIN
PreanesPRIANES
RosendeROSENDE
Rozas Vedras, AsROZASVEDRAS (AS)
San XurxoSAN XURXO
Seixo, OSEIXO (O)
Seo, OSEO (O)
Silvela, ASILVELA (A)
Non figuran no nomenclátor:
Castelo, O
Rego do Corzo, O
Rego do Sapo, O
Lousada (Santo André)
Abelleira, AABELLEIRA (A)
AmeixidoAMEIXIDO
ArmilARMIL (O)
Busto RedondoBUSTORREDONDO
Campo da Feira, OCAMPO DA FEIRA (O)
Carba, ACARBA
Casal, OCASAL (O)
Casas Novas, AsCASASNOVAS (AS)
Casavella, ACASAVELLA (A)
ChoutarCHOUTAR
Corno, OCORNO (O)
Costa, ACOSTA (A)
FolgosoFOLGOSO
Furco de AbaixoFURCO DE ABAIXO
GandiaGANDIA
Garrona, AGARRONA
GoíaGOIA

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Muíño Novo, OMOIÑONOVO (O)
OrxásORXAS
Pazo, OPAZO (O)
Penamusga, APENAMUSGA (A)
Penelas, AsPENELAS (AS)
Pía, APIA
Porto, OPORTO (O)
Rega, AREGAS (AS)
Sumeiro, OSUMEIRO (O)
TeixidoTEIXIDO
Uzal, OUZAL
Veiga, AVEIGA (A)
Vesura, ABESURA (A)
Vieiro, OVIEIRO (O)
VilacháVILACHA
Non figuran no nomenclátor:
Carbeta
Penela, A
Miraz (San Pedro)
Casa Grande, ACASA GRANDE (A)
Castiñeiro, OCASTIÑEIRO (O)
Currás, OsCURRAS (OS)
Igrexa, AIGREXA (A)
Miraces, OsMIRACES (OS)
Pena, APENA (A)
Sagramón, OSAGRAMON (O)
Souto, OSOUTO (O)
Vesura, ABESURA (A)
Momán (San Mamede)
Bidueiro, OBIDUEIRO (O)
Campo da Feira, OCAMPO DA FEIRA (O)
Campo, OCAMPO (O)
Candieira, ACANDIEIRA (A)
CastrorramilCASTRORRAMIL
Cerdeira, ACERDEIRA (A)
Codeso, OCODESO (O)
Cruz Vella, ACRUZVELLA (A)
Fonxérez, OFONXEREZ (O)
LiñaresLIÑARES
Meiriño, OMEIRIÑO (O)
Palacio, OPALACIO (O)
Pedrón, OPEDRON (O)
Pena de CorvosPENA DE CORVOS
Pigaroa, APIGARDA (A)
Poupariña, APOUPARIÑA (A)
Sangradoiro, OSANGRADOIRO (O)
Uzal, OUZAL (O)
Vilar, OVILAR (O)
Zalaroia, AZALAROYA (A)
ZarracínCERRACIN
Non figura no nomenclátor:
Pallota, A
Piñeiro (San Martiño)
Aldea, AALDEA
Aureana, AAUREANA
Casanova, ACASANOVA (A)
Cerqueiral, OCERQUEIRAL (O)
Cerveira, ACERVEIRA (A)
Ladrela, ALADRELA (A)
Outeiro, OOUTEIRO (O)
Panda, APANDA (A)
Pasadiña, APASADIÑA (A)
Pena, APENA (A)
Rebuxentos, OsREBUXENTOS
Ribas, AsRIVAS
Sanche GrandeSANCHE
Toutelo, OTOUTELO (O)
Vacariza, AVACARIZA (A)
Veiga, AVEIGA (A)
Non figura no nomenclátor:
Antoa, A
Casanova de Sanche, A
Framil
Sanche Pequeno
Xunqueira, A
Roupar (San Pedro Fiz)
Aguillón, OAGUILLON (O)
Armada, AARMADA (A)
Aruxo, OARUXO (O)
AveásABEAS
Azoreira, AAZUREIRA
BaxínBAXIN (O)
Bidueiral, OBIDUEIRAL (O)
Boucello, OBOUCELLO (O)
BuscalteBUSCALTE
Calousada, ACALOUSADA (A)
Campo, OCAMPO (O)
Carballeira, ACARBALLEIRA (A)
Casanova, ACASANOVA (A)
Criba, ACRIBA (A)
Ermida, AHERMIDA (A)
Graña, AGRAÑA (A)
PaidavellaPAIDAVELLA (A)
PalmazPALMAR (O)
Pedreira, APEDREIRA (A)
Pena Vaqueira, APENAVAQUEIRA (A)
Pena, APENA (A)
Pinguela, APINGUELA (A)
Portonovo, OPORTONOVO (O)
Reboredo, OREBOREDO (O)
Ribeira, ARIVEIRA (A)
SucastroSUCASTRO (O)
Torre, ATORRE (A)
Vilar, OVILAR (O)
Non figuran no nomenclátor:
Folgueiras, As
Porto da Vila, O
Porto Muíño, O
Xermade (Santa María)
Camiño, OCAMIÑO (O)
Carballeiras, AsCARBALLEIRAS (AS)
Casas Novas, AsCASAS NOVAS (AS)
CastiñeirasCASTIÑEIRAS
Cavadas, AsCAVADAS (AS)
Folgueiras, AsFOLGUEIRAS (AS)

Nome oficialNome que figuraba no nomenclátor

Fraixo, OFRAIXO (O)
Gloria, AGLORIA (A)
Parrugueiras, AsPARRUGUEIRAS (AS)
Pena, APENA (A)
PortosilvaPORTOSILVA (O)
Ribeira, ARIBEIRA (A)
Seixido, OSEIXIDO (O)
Silva, ASILVA (A)
Sisto, OSIXTO (O)
VilariñoVILARIÑO (O)
XermadeXERMADE
Non figuran no nomenclátor:
Arangón
Pedreiro, O
Roubín