Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Xoves, 27 de maio de 1999 Páx. 6.448

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 12 de maio de 1999 pola que se anuncia concurso para a execución das obras comprendidas no proxecto de pasarela atirantada en Mato Grande (Ref. O99/28).

1. Entidade adxudicadora: Concello da Coruña.

a) Dependencia que tramita o expediente: Sección de Contratación. b) Número expediente: O99/28.

2. Obxecto do contrato: execución das obras comprendidas no proxecto de pasarela atirantada en Mato Grande.

Prazo de execución: dous meses.

3. Tramitación: urxente. Procedemento: aberto. Forma de adxudicación: concurso.

4. Orzamento base de licitación: 80.000.000 de ptas.(IVE incluído).

5. Garantía provisional: non se esixe.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: véxase punto 1. b) Domicilio: Pza. de Mª Pita, 1-2º. c) Localidade: 15001 A Coruña. d) Teléfono: 981 18 42 19. e) Fax: 981 18 42 71. E-mail: cristinart*aytolacoruna es f) Data límite de obtención de documentos e información: ata o día de finalización do prazo de presentación de proposicións.

7. Clasificación: grupo B, subgrupo 4, categoría d; grupo K, subgrupo 2, categoría c.

8. Presentación de proposicións.

a) Prazo: trece días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, finalizando ás 13 horas. No caso de resultar sábado ó día de finalización do prazo, quedará éste automaticamente prorrogado ó día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: véxase prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro Xeral de Entrada.

d) Admisión de variantes: ata tres.

9. Apertura de proposicións económicas e documentación técnica.

a) Lugar: véxase punto 6. b) Data: quinto día hábil seguinte ó do transcurso do prazo de licitación. c) Hora: 12 horas.

10. Outras informacións: nos anversos dos sobres consignarase con claridade o seu contenido (Proposición económica, Documentación administrativa e

Documentación técnica) e o seguinte lema: Proposición que presenta ... para optar ó concurso para a execución das obras comprendidas no proxecto de pasarela atirantada en Mato Grande (Ref. O99/28).

11. Gastos de anuncios: por conta do adxudicatario.

A Coruña, 12 de maio de 1999.

O alcalde

P.D.

Rubricado